Nordsjællandsk Samarbejde

Nordsjællandsk Samarbejde er et sparrings- og idéudviklingsnetværk på tværs af bibliotekerne i 11 kommuner i Nordsjælland – Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Netværkets formål er at udvikle og samarbejde om litteraturformidling, der tager udgangspunkt i forfattere, forfatterspirer og litteratur, der stammer fra eller er knyttet til Nordsjælland. Det gælder såvel nulevende som afdøde forfattere. Det sker ved at lave fælles projekter, der kan eksekveres i den enkelte kommune. Det er frivilligt for den enkelte kommune, om de vælger at deltage i projekterne.

Netværket mødes to gange om året til fællesmøder, hvor nye ideer udvikles og rammerne for netværket besluttes. Der er til enhver tid en koordinationsgruppe for netværket, der indkalder til møderne og sørger for opfølgning i forhold til igangsatte projekter. Koordinationsgruppen består af tre biblioteker ad gangen, og der er rullende udskiftninger i den, så alle deltagere kommer til at sidde i koordinationsgruppen på et tidspunkt.

Denne gruppe er primært tænkt til medlemmer af netværket, men andre er velkommen til at følge med og evt. blive inspireret.

 


Dokumenter vedr. rammerne for Det Nordsjællandske Samarbejde

Som aftalt kommer alle vore formelle dokumenter fremadrettet til at kunne findes her på siden. De første kommer her - nemlig:
Rammerne for vores netværks samarbejde - Netværksaftalen
Rammerne for koordinationsgruppen
Rækkefølge for deltagelse i korrdinationsgruppen

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Egedal Bibliotekerne
Helsingør Kommunes Biblioteker
Rudersdal Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Furesø Bibliotek
Hillerød Bibliotekerne
Allerød Biblioteker
Frederikssund Bibliotekerne
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Fredensborg Bibliotekerne
Fredensborg Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Hørsholm Bibliotek
Hørsholm Bibliotek
Københavns Biblioteker
Fredensborg Bibliotekerne