PlayIn

PlayIn - Mobil interaktion i det fysiske og virtuelle biblioteksrum
Interaktiv biblioteksbetjening for børn og unge
På Odense Centralbibliotek arbejdes der eksperimenterende og innovativt i et nyt projekt på Børn- og Ungeområdet.
I PlayIn udvikles der nye tilgange til biblioteksbetjening af børn og unge, ved brug af mobilteknologi. Det sker i interaktion mellem det fysiske og digitale biblioteksrum, hvor de unge lånere føres rundt i bibliotekets fysiske omgivelser, guidet af mobiltelefonens applikationer og med aktiviteter, der skaber spil, leg og oplevelse i udlånsomgivelserne. Forløbene bygges op som aktive sporjagter, der præsenterer og formidler nogle af de mange ressourcer biblioteket tilbyder lånerne i børnebiblioteket.
Projektgruppen fra Odense Centralbibliotek samarbejder med Aalborg Bibliotekerne og systemudviklere fra It-virksomheden Euman. De teknologiske muligheder i Eumans platform bringer biblioteksformidlingen ind i et digitalt oplevelsesrum og er medskabende til spændende og kreativ formidling.
Børn er inspirationskilde for fremtidens bibliotekar
I projekt PlayIn deltager børn og unge ikke kun som spillere og brugere af færdigudviklede spil. Ved at inddrage
Børnebiblioteket som læringsrum, får børn og unge mulighed for at udvikle deres kulturelle udtryk.
Dette læringsrum skabes først i workshops, hvor børn og unge kommer ind på biblioteket og producerer deres egne spil og derefter ved sessions, hvor de formidler deres færdigproducerede spil, til inspiration for bibliotekarer fra de danske børnebiblioteker.
PlayIn henvender sig til målgruppen 8-12 årige.

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Sorø Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Thisted Bibliotek
Odense Bibliotekerne