Projekt SHERPA

Projekt SHERPA er dit springbræt til international støtte.

Projektet har til formål at fremme og understøtte øget viden og brug af nordiske og europæiske støtteordninger i danske biblioteker, og er rettet mod folkebiblioteker med gode idéer, som mangler et springbræt til at skaffe international økonomisk støtte til samarbejde og biblioteksudvikling. Gennem videndeling og erfaringsudveksling, konkret sparring, vejledning, support og henvisning til støtteordninger kan vi guide dit bibliotek og skabe grobund for konkrete udviklingstiltag i folkebibliotekerne.

Hvem står bag?
Det er Odense Bibliotekerne og Roskilde Bibliotekerne, som i fællesskab står bag projektet.

Vi har erfaring med ansøgninger, gennemførelse og afrapportering af projekter med støtte fra både EU og nordiske støtte-puljer, og kan derfor på baggrund af dette guide andre interesserede biblioteker i de muligheder og krav, international støtte kan give.

Hvad kan vi tilbyde?
På baggrund af erfaring og i samspil med Slots- og Kulturstyrelsen kan vi tilbyde videndeling og erfaringsudveksling, konkret sparring og henvisning til støtteordninger, samt idégenerering og vejledning til projektansøgninger.

Ring til os
Odense Bibliotekerne og Roskilde Bibliotekerne er ligeværdige partnere i projektet og koordinerer henvendelserne på tværs, så du får den mest relevante hjælp afhængig af henvendelsen.

Du kan derfor kontakte enten Charlotte Dale, Odense Bibliotekerne, cbd@odense.dk / tlf.: 5125 3020 eller Martin Zandi, Roskilde Bibliotekerne, martinz@roskilde.dk / tlf.: 2480 6905
 

Støtte
Projektet er 2-årigt, 2016-2018, og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen under Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksopgaver.


Grønbog fra Projekt Sherpa: Internationalisering i de danske folkebiblioteker: Fortællinger, anbefalinger og eksempler

Kære alle.

Projekt Sherpa blev afsluttet med udgangen af februar 2018 og vi er glade for nu at kunne præsentere projektets færdige produkt, nemlig grønbogen "Internationalisering i de danske folkebiblioteker: Fortællinger, anbefalinger og eksempler".

Nyt SHERPA-nyhedsbrev: Åbenhed baner nye veje

Så er tredje udgave af Projekt SHERPAs nyhedsbrev udkommet. I denne udgave sætter vi fokus på partnersøgning: Hvordan får man hul i gennem til de gode kontakter og hvordan vælger man de rigtige partnere?

Vi har talt med projektledere fra tre danske biblioteker, som fortæller om interesse, åbenhed og engagement fra deres internationale partnere.

Du finder nyhedsbrevet her

God fornøjelse!

Sidste tilmeldingsfrist til temadagen "Visioner og veje til internationalt samarbejde og fundraising – har vi viljen og ambitionerne?"

I morgen, torsdag d. 27. oktober 2016, er der sidste tilmeldingsfrist til temadagen "Visioner og veje til internationalt samarbejde og fundraising – har vi viljen og ambitionerne?". Skal du med?

Vi har inviteret fire markante stemmer i det bibliotekspolitiske landskab til at komme med deres indspark til, hvilke potentialer og muligheder de ser i et internationalt engagement, og hvordan potentialerne kan forløses. Du kan møde:

De nordiske muligheder

Hvis du ikke allerede har modtaget det 2. nyhedsbrev fra Projekt SHERPA, så er der god grund til at læse med her.

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på de muligheder, som er helt tæt på: Nemlig de nordiske støtte-muligheder, som bibliotekerne kan søge. Der er mange gode grunde til at forsøge sig med med nordiske puljer - de er ikke så svært tilgængelige, og så har vi meget til fælles med vores nordiske naboer.

Du finder nyhedsbrevet her

PROJEKTERFARINGER EFTERLYSES!

Hos Odense og Roskilde Bibliotekerne efterlyser vi jeres erfaringer med internationale projektansøgninger – dem, som gav pote og i lige så høj grad dem, som fik et nej.

Vi vil gerne vide stort som småt: Hvordan arbejdede I med ansøgningerne? Hvor lang tid tog det? Og hvor mange var I om det? Hvad gjorde udslaget i, at I fik tilsagn om støtte? Og hvis det blev et nej eller I aldrig fik sendt ansøgningen afsted, hvad lå så måske til grund for dette?

Første nyhedsbrev er i luften!

Vi har netop sendt vores første nyhedsbrev ud i den danske biblioteksverden.

Her kan du bl.a. kan læse om nye kompetencer via job-shadowing med støtte fra Erasmus+-puljen.
Hvis du ikke allerede har læst det, findes det her

Få det næsten nyhedsbrev direkte i din mailboks. (Pssssst.... du må gerne sige det videre til din kollega også)

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Guldborgsund Bibliotekerne
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Aabenraa Bibliotekerne
Holstebro Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Guldborgsund Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne