Refleksiv praksis: Biblioteket i forandring

Refleksiv praksis: Biblioteket i forandring er et af Gentofte Centralbiblioteks nye tematiske arbejdsforløb i 2018. Formålet med forløbet er at styrke bibliotekernes organisationers evne til at lære og reflektere.

Input kommer til os fra mange forskellige steder og dette forløb handler om at arbejde med disse input. Vi skal sammen udvikle metoder og greb til at arbejde strategisk med det, organisationen lærer, samt omsætningen af denne læring til konkrete forandringer i hverdag og i mødet med borgerne. Og hen mod det bibliotek vi ønsker at blive.

Nogle af de brændende spørgsmål, vi sammen skal forsøge at blive klogere på i forløbet, er: Hvad er en refleksiv praksis i en bibliotekskontekst? Hvordan giver den sig udtryk i det daglige arbejde? Og hvordan sikrer vi, at forandringer i biblioteket bliver bæredygtige?

Målet med forløbet er, at deltagerne ved forløbets afslutning har indblik i hvilke metoder og greb, man som bibliotek kan bringe i spil for at understøtte udviklingen af en refleksiv praksis i egen organisation. Gentofte Centralbibliotek inviterer i tæt samarbejde med Albertslund Bibliotek regionens biblioteker ind i Albertslunds igangværende arbejde med at udvikle en refleksiv praksis i organisationen. En ændring i mindset, der tager tid, mod og kræver tålmodighed. Albertslund Bibliotek byder ind med egne erfaringer fra bl.a. bibliotekets rebrandingprojekt på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken samt arbejdet med nye formidlingsformater i litterære udstillinger på Albertslund bibliotek. Konkret har disse projekter udmøntet sig i arbejdet med nye greb og metoder til at åbne litteraturen op i mødet med borgerne og give dem en anderledes litteraturoplevelse.

I nærværende forløb lukker Albertslund Bibliotek op til deres ”organisatoriske maskinrum”, hvor de arbejder med udviklingen af det refleksive mindset. Albertslunds vision er, at skabe et bæredygtigt bibliotek med afsæt i refleksiv praksis. Et bibliotek er her bæredygtigt, når det kan agere kompetent (responsivt og selvopretholdende) i forhold til sin kommunale kontekst, sit lokalområde, sine borgere og omverden i det hele taget.

Da Albertslund Bibliotek åbner op for en igangværende praksisudvikling, som på flere måder kalder på nye måder at tænke og agere på som bibliotek, vil dette forløb blive iscenesat som et fælles laboratorium. Vi griber det an på den måde, at Centralbiblioteket i samarbejde med Albertslund etablerer fire heldags laboratorier på Albertslund Bibliotek (ét Lab per kvartal).

Som deltagere får I mulighed for at være en del af og bidrage aktivt ind i det fælles laboratorium – og ad den vej arbejde med jeres egen praksis i forhold udvalgte bibliotekstematikker.

For yderliger info om forløbet se vedhæftede forløbsbeskrivelse, hvor bl.a. alle Lab-tematikkerne beskrives kort. 

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.