Roskilde CB: Netværk for Brugernes Rum

Dette netværk er sat i bero. Har Du spørgsmål eller ønsker om, at netværket skal genoptages

så kontakt endelig Tina Marie Hove tinah@roskilde.dk.

 

Inspirationsnetværk for Brugernes Rum

Netværket har til formål at skabe varige forandringer for brugerne i vores biblioteksrum, både når personalet er til stede og når rummet er selvbetjent. Det selvbetjente rum er et vilkår for mange biblioteker og skal derfor kommunikere rigtigt i forhold til brugernes behov og adfærd.

Målgruppe: Brugernes Rum er et inspirationsnetværk, der henvender sig til dig, der ønsker af få faglig inspiration og sparring med andre, der arbejder med brugerstyrede aktiviteter i vores rum, både i og udenfor betjent åbningstid.

Netværket ønsker blandt andet at arbejde med:

  •  Indretning og kommunikation
  •  At skabe nye møder mellem brugere/ansatte og brugere/brugere, gennem adfærd og indretning i vores rum
  •  Brugerinvolvering - hvordan kan bibliotekerne bruge den samskabende proces i udviklingen af rummene?
  •  Brugeradfærd og brugergrupper
  •  Metodeafprøvning og metodeudvikling
  •  Inspiration til egen praksis fra andre relevante projekter

Netværket har som mål:
• At udvikle vores fagligheder, med fokus på relationer og rationelle kompetencer
• At styrke den faglige sparring og idéudveksling mellem deltagerne af netværket

Derfor er der også en forventning om, at man som deltager bidrager med egne ideer, produktioner m.m. til fælles berigelse og der vil være rig mulighed for undervejs at kunne afprøve og teste på egne og andres tiltag og prototyper i netværket.

Mødeform: Det tilstræbes at afholde 2-3 årlige møder, gerne på forskellige biblioteker eller andre relevante lokaliteter i regionen.

Roskilde, Juli 2016
Anne Mette Bøttcher Jensen og Maria Do Carmo Lohse


Netværksmøde den 20.9: Vi har et nyt punkt på programmet: Hvad siger brugerne?

Hvad siger brugerne? Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet.

Roskilde Bibliotekerne har fået hjælp af rådgivningsfirmaet Niras til at lave en større undersøgelse blandt brugere og ikke-brugere af to af Roskildes selvbetjente biblioteker samt bogbussen. Anne Mette B. Jensen og Gitte Jacobsen fortæller om undersøgelsen og nogle af de spor, som Niras har identificeret. Vi vil også komme ind på nogle af de områder, som Roskilde Bibliotekerne vil arbejde videre med i den kommende tid.

Tema for novembermøde: Samskabelse?

Vi er i færd med at planlægge de to kommende netværksmøder, som vi forventer at afholde slut august eller start september samt i november. En af de tendenser, vi ser for tiden, er arbejdet med samskabelse, som en del kommuner har taget til sig indenfor mange områder og som Gentofte Centralbibliotek for nylig har afholdt en temadag om. Samskabelse som begreb kunne være et tema for netværksmødet til november og i den forbindelse har vi brug for nogle eksempler fra biblioteksverdenen.

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Faxe Kommunes Biblioteker
Guldborgsund Bibliotekerne
Faxe Kommunes Biblioteker
Roskilde Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Sorø Bibliotek
Horsens Bibliotek
Greve Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Ringsted Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Kalundborg Bibliotek
Solrød Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Sorø Bibliotek
Holbæk Bibliotek
Køge Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Kalundborg Bibliotek
Helsingør Kommunes Biblioteker
Vordingborg Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Greve Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Greve Bibliotek
Lejre Bibliotek & Arkiv
Roskilde Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne