Roskilde CB: Netværk for Skole- og Bibliotekssamarbejde

Netværksmøderne for skole- og bibliotekssamarbejde vil fremover indgå i netværket for børnebiblioteker.

link til gruppen (som I sikkert allerede kender): https://centralbibliotek.dk/groups/roskilde-cb-netv%C3%A6rk-b%C3%B8rnebi...

Christine Bruun (leder for Roskilde CB regionen) skriver: "Det skyldes primært en dalende interesse for netværket; en vurdering af at de fleste biblioteker er godt i gang og derfor ikke har samme behov for sparring og videndeling, som da det var mere nyt for mange. Det niveau for videndeling og inspiration m.m. som der stadig er behov for, kan fint efterleves inden for børnenetværkets rammer."

Det vil sige, Sussi og jeg ikke længere kører dette netværk. Det betyder dog ikke at folkeskolesamarbejdet som emne helt forsvinder.

Christine skriver videre, at hvis der senere opstår et meget relevant tema inden for skole- og bibliotekssamarbejdet, er det muligt at en ad hoc arbejdsgruppe oprettes og kører en møderække over en afgrænset periode.

Sussi og jeg takker for samarbejdet omkring netværket - vi ses i stedet til netværket for børnebiblioteker!

 

 

Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og foreninger. Det giver helt nye muligheder for at udvikle et inspirerende og anderledes skoleliv for børn og unge. Hvilke muligheder og udfordringer stiller de nye samarbejder dit bibliotek?

Netværk for Skole- og bibliotekssamarbejder vil give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og samle inspiration til egne forløb.

Er I allerede godt i gang med de forpligtende samarbejder mellem skole og bibliotek og har gode erfaringer, som I kan give videre og selv få inspiration til de videre forløb? Eller er I mon i opstartsfasen og har brug for inspiration til, hvordan samarbejdet bedst etableres og hvilket indhold forløbende skal indeholde?

Formen på netværksmøderne er lagt an på, at deltagerne er de primære bidragsydere til erfaringsudveksling. I fællesskab vil vi arbejde frem mod at sikre, at der kommer rigtige produkter med hjem, som kan sættes i drift. Uanset om dit bibliotek allerede har velfungerende forløb eller om I først er ved at sætte pennen til papiret i udviklingsfasen, vil netværket give mulighed for at møde andre med samme udfordringer.

Alle biblioteker er forskellige. Og det er skolerne også. Det, der fungerer på det ene bibliotek, er måske en dårlig idé i nabokommunen. Fokus er derfor, at tænke i baner, hvor projekter kan skaleres op og ned eller twistes, så alle får et brugbart udbytte.

Netværket vil bidrage med viden til:

  • Inspiration: Hvad har andre lavet og hvad kan vi bruge på mit bibliotek?
  • At klarlægge det enkelte biblioteks udfordring: Hvad er et godt forløb? Hvordan går jeg konkret i gang? Hvad virker andre steder? Hvor mange ressourcer skal vi afsætte? Hvordan etableres samarbejdet med skole og forvaltning? Hvordan skaber jeg professionelle relationer?
  • Hvordan man skruer forløb sammen til specifikke aldersgrupper og skalerer dem op og ned?

Netværket er etableret i forlængelse af det nationale kompetenceudviklingsforløb om Skole- og bibliotekssamarbejde. Der oprettes regionale netværk under hvert centralbibliotek.

Vi forventer at afholde 4 årlige møder afhængigt af behov. Første møde afholdes tirsdag den 21. juni på Roskilde Bibliotek.

Tovholder på netværket: Sussi Nyled, Greve Bibliotek suh@grevebib.dk


Netværksmøderne for skole- og bibliotekssamarbejde vil fremover indgå i netværket for børnebiblioteker.

Netværksmøderne for skole- og bibliotekssamarbejde vil fremover indgå i netværket for børnebiblioteker.

link til gruppen (som I sikkert allerede kender): https://centralbibliotek.dk/groups/roskilde-cb-netv%C3%A6rk-b%C3%B8rnebi...

Husk workshop i SøgSmart den 1. september

Kære alle

Husk at vi afholder workshop i SøgSmart den 1. september, hvor I bl.a. får introduceret de nye moduler, der henvender sig til 5.-6. og 7.-9. klassetrin. I får også mulighed for at prøve sitet af og diskutere anvendelsesmulighederne og hvordan vi kan sætte SøgSmart i spil overfor folkeskolerne.

Næste netværksmøde er d. 25/9

Vi havde planlagt et netværksmøde d. 10. maj med temaet digital dannelse, men da der ligger Biblo kursus, der også handler om det digitale ugen før, synes vi ikke datoen er optimal.

Derfor bliver det næste netværksmøde d. 25/9 og det kommer til at handle om biblioteksorienteringen.

Dato for næste netværksmøde og temaer

Til netværksmødet d. 27/2 holdt vi en lille afstemning om hvilke temaer deltagerne kunne tænke sig til kommende netværksmøder.
Her var der stor opbakning til at arbejde med digital dannelse og at se med nye øjne på biblioteksorienteringen.

Det næste netværksmøde bliver onsdag d. 10 maj og hvis alle oplægsholdere kan komme, satser vi på temaet digital dannelse dér.

ps: I er også meget velkomne til at give forslag til temaer her i gruppen!

Vi har programmet klar for netværksmødet d. 12 december!

Vi har netop opdateret programmet for det kommende netværksmøde for skole- og bibliotekssamarbejde (link findes øverst til højre på denne side under "kommende arrangementer"). Dagens bidrag kommer fra Lolland Bibliotekerne, Greve Bibliotek og en lærer fra Østervangsskolen i Roskilde vil fortælle om hendes erfaringer med bibliotekssamarbejde. Der er deadline for tilmeldinger d. 5 december, så husk at melde jer til inden da!

Vild med film Biblo kampagne: interviews med filmanmeldere

Til netværksmøde d. 7/10 talte jeg kort om Roskilde Bibliotekernes brug af Biblo kampagner i forbindelse med skoleindsatser. Her nævnte jeg Vild med film, hvor Biblo i samarbejde med Kids News havde lagt tre interviews med filmanmeldere op på youtube. Her er de tre links. Det er nogle rigtig fine interviews!

Kids' Reporter Iben Lous interviewer Politikens filmanmelder Søren Vinterberg:
https://www.youtube.com/watch?v=YTHj2f9nV-4

Mit oplæg om min proces med skolesamarbejdet

Til netværksmødet d. 21. Juni fortalte jeg om min proces med skolesamarbejdet - specielt om at få kontakt til skolerne, få udviklet nogle læringstilbud og derefter teste dem af på flere skoleklasser.
Nedenfor er linket til min Prezi præsentation.

http://prezi.com/ouvvoxprcvbr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0...


Netværksmøderne for skole- og bibliotekssamarbejde vil fremover indgå i netværket for børnebiblioteker.

Netværksmøderne for skole- og bibliotekssamarbejde vil fremover indgå i netværket for børnebiblioteker.

link til gruppen (som I sikkert allerede kender): https://centralbibliotek.dk/groups/roskilde-cb-netv%C3%A6rk-b%C3%B8rnebi...

Husk workshop i SøgSmart den 1. september

Kære alle

Husk at vi afholder workshop i SøgSmart den 1. september, hvor I bl.a. får introduceret de nye moduler, der henvender sig til 5.-6. og 7.-9. klassetrin. I får også mulighed for at prøve sitet af og diskutere anvendelsesmulighederne og hvordan vi kan sætte SøgSmart i spil overfor folkeskolerne.

Næste netværksmøde er d. 25/9

Vi havde planlagt et netværksmøde d. 10. maj med temaet digital dannelse, men da der ligger Biblo kursus, der også handler om det digitale ugen før, synes vi ikke datoen er optimal.

Derfor bliver det næste netværksmøde d. 25/9 og det kommer til at handle om biblioteksorienteringen.

Dato for næste netværksmøde og temaer

Til netværksmødet d. 27/2 holdt vi en lille afstemning om hvilke temaer deltagerne kunne tænke sig til kommende netværksmøder.
Her var der stor opbakning til at arbejde med digital dannelse og at se med nye øjne på biblioteksorienteringen.

Det næste netværksmøde bliver onsdag d. 10 maj og hvis alle oplægsholdere kan komme, satser vi på temaet digital dannelse dér.

ps: I er også meget velkomne til at give forslag til temaer her i gruppen!

Vi har programmet klar for netværksmødet d. 12 december!

Vi har netop opdateret programmet for det kommende netværksmøde for skole- og bibliotekssamarbejde (link findes øverst til højre på denne side under "kommende arrangementer"). Dagens bidrag kommer fra Lolland Bibliotekerne, Greve Bibliotek og en lærer fra Østervangsskolen i Roskilde vil fortælle om hendes erfaringer med bibliotekssamarbejde. Der er deadline for tilmeldinger d. 5 december, så husk at melde jer til inden da!

Vild med film Biblo kampagne: interviews med filmanmeldere

Til netværksmøde d. 7/10 talte jeg kort om Roskilde Bibliotekernes brug af Biblo kampagner i forbindelse med skoleindsatser. Her nævnte jeg Vild med film, hvor Biblo i samarbejde med Kids News havde lagt tre interviews med filmanmeldere op på youtube. Her er de tre links. Det er nogle rigtig fine interviews!

Kids' Reporter Iben Lous interviewer Politikens filmanmelder Søren Vinterberg:
https://www.youtube.com/watch?v=YTHj2f9nV-4

Mit oplæg om min proces med skolesamarbejdet

Til netværksmødet d. 21. Juni fortalte jeg om min proces med skolesamarbejdet - specielt om at få kontakt til skolerne, få udviklet nogle læringstilbud og derefter teste dem af på flere skoleklasser.
Nedenfor er linket til min Prezi præsentation.

http://prezi.com/ouvvoxprcvbr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0...

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Vordingborg Bibliotekerne
Stevns Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Aarhus Kommunes Biblioteker
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Guldborgsund Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Sorø Bibliotek
Køge Bibliotekerne
Bornholms Biblioteker
Faxe Kommunes Biblioteker
Egedal Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Slagelse Bibliotekerne
Kalundborg Bibliotek
Vejle Bibliotekerne
Holbæk Bibliotek
Kalundborg Bibliotek
LollandBibliotekerne
Furesø Bibliotek
Københavns Biblioteker
Solrød Bibliotek
Faxe Kommunes Biblioteker
LollandBibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Greve Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Roskilde Bibliotekerne