Samarbejde og partnerskaber

Formålet med udviklingsforløbet er, at klæde deltager på til at arbejde målrettet og strategisk med partnerskaber. Deltagerne vil gennem introduktion til og anvendelse af en række metodiske redskaber blive i stand til at arbejde kvalificeret med samarbejder og partnerskaber med udgangspunkt i eget bibliotek.

Forløbet vil blandt andet indeholde følgende komponenter:
    • Projektafklaring og kvalificering af de konkrete projektidéer/udfordringer
    • Partnerskabscases til inspiration
    • Fokus på udvælgelse af ydelser, som egner sig til indgåelse af partnerskaber
    • Inspiration til afsøgning af nye samarbejdspartnere og nye typer af partnerskaber
    • Fokus på den strategiske forankring
    • Forhandlingsteknik og kontraktudarbejdelse
    • Fokus på generering af værdiskabende samarbejdsrelationer

Samtidig vil der være mulighed for at diskutere konkrete problemstillinger som: Biblioteket som omdrejningspunkt for det lokale samarbejde? Hvad samarbejdes der om? Hvordan skabes de gode samarbejdsrelationer? Samarbejde med offentlige, foreninger, private? Samarbejde og partnerskaber uden for kommunen?

Forudsætninger for at deltage:
Deltagerne i udviklingsforløbet skal forud for første møde formulere en udfordring, et dilemma eller et konkret område, som man ønsker at arbejde med i organisationen. Dette arbejdes der også med imellem møderne.

Formuleringen af bibliotekets udfordring skal beskrives ud fra følgende spørgsmål:
1. Hvilke partnerskaber har I (på biblioteket) på nuværende tidspunkt?
2. Hvilken type samarbejder/partnerskaber kunne I godt tænke jer at indgå?
3. Hvorfor?
4. Hvad er jeres 3 vigtigste udfordringer i forhold til indgåelse af nye samarbejder?
5. Inden for hvilket område kunne I godt tænke jer at indgå nye samarbejder?


 


Projekterne ligger online på Screencast


Referencer
 
Partnering with purpose: A guide to Strategic Partnership Development for Libraries and Other Organizations. Janet L. Crowther, Barry Trott. Libraries Unlimited, 2004. Google Books

Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet. Jens Høyer-Kruse, Malene Thøgersen, Jan Toftegaard Støckel og Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet, Institut for idræt og biomekanik, 2008. Se især afsnit 2, Partnerskabsbegrebet

 
Ud af boksen: Projekt om innovative partnerskaber. Følg projektet på bloggen udafboksen.nu


 

Ansvarlige konsulenter:
Jeanne Nørreskov Karup
Amalie Ørum Hansen (tovholder)
Rikke Lene Larsen

Hvis I har uddybende spørgsmål til udviklingsforløbet, er I meget velkomne til at kontakte tovholder: Amalie Ørum Hansen på mail: ahan@gentofte.dk eller direkte på tlf.: 39985847

 

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Frederikssund Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Biblioteket Frederiksberg
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Gentofte Bibliotekerne