Udviklingsforum: Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem
Formålet med udviklingsforummet er at sætte fokus på formidling i biblioteket – både den relationelle formidling fra ansat til borger og den målgrupperettede formidling i det fysiske biblioteksrum af oplevelser, materialer, virtuelle tilbud etc. Fokus er således todelt, men i begge tilfælde centreret om oplevelser i det fysiske biblioteksrum.

Vi vil forsøge at inspirere deltagerne i forhold til: Hvad er god kommunikation? Hvordan skaber vi en god dialog med borgeren? Hvordan brænder vi igennem med vores budskaber? Hvordan bruger vi biblioteksrummet optimalt i vores formidling? Hvilke nye formidlingsformer kalder de forskellige rum på (inspirationsrum, læringsrum, møderum og det performative rum jf. Carina-rapporten)?

Form
Udviklingsforummet består af 4 heldagsmøder. De første tre ligger i tidsrummet april til juni 2012, og det fjerde i september 2012. På møderne vil deltagerne få mulighed for at arbejde med egne lokale formidlingsudfordringer med afsæt i relevante metodiske oplæg.


Indhold
På de fire møder kommer følgende indholdselementeri spil:
 
1. møde, 3. april 2012
Den relationelle formidling, dvs. kommunikation med nogen. Fokus vil være på relationen/dialogen i biblioteksrummet.
 
2. møde, 9. maj 2012 
Hvordan får vi biblioteksrummet til at performe? Fokus vil være på, hvordan vi bruger biblioteksrummet som scene for formidling.
 
3. møde, 7. juni 2012
Formidling af et budskab til en specifik målgruppe, varetagelse af den professionelle formidling i biblioteket. Fokus vil være på, hvordan man brænder igennem med sit budskab.
 
4. møde, 19. september 2012
Udviklingsforløbet afsluttes med en formidlings-temadag, hvor deltagerne skal formidle de udfordringer, de har arbejdet med til resten af regionen, a la et showroom. Fokus for dagen bliver således videndeling af nye konkrete formidlingsløsninger fra de deltagende biblioteker. Samtidig får deltagerne mulighed for at afprøve deres egne formidlingskompetencer, når de skal brænde igennem med deres lokale formidlingsløsninger på temadagen.
 
Deltagerne bør afsætte hele dagen de pågældende datoer (nærmere oplysninger om tidpunkter og sted eftersendes).

Det forventes, at deltagerne i udviklingsforløbet arbejder aktivt med deres lokale formidlingsudfordringer med afsæt i de metodiske greb der præsenteres, tager del i netværksaktiviteterne og bidrager med egen erfaringer. Deltagernes arbejde med de lokale formidlingsudfordringer og deres egen kompetenceudvikling i forhold til formidling bliver således omdrejningspunkt for udviklingsforløbet.


Deltagerantal og pris
10 biblioteker med 2 deltagere hver. Det koster det enkelte bibliotek 1.600 kroner at deltage med to personer i dette udviklingsforum. Beløbet dækker forplejning.


Deltagerforudsætninger
Deltagerne skal arbejde med formidling på biblioteket og have direkte brugerkontakt i det daglige, samt have ledelsesmæssig opbakning til at afprøve nye formidlingstiltag i egen organisation.
 
Desuden skal deltagerne medbringe 2 lokale formidlingsudfordringer – en udfordring, der har et relationelt afsæt, og en udfordring der handler om formidling i det fysiske biblioteksrum – som de skal arbejde aktivt med i udviklingsforløbet.

Begge udfordringer skal være godkendt af ledelsen, og en beskrivelse sendes til tovholder forud for forløbet.
 
Forløbet fordrer ikke, at deltagerne er fortrolige med projektarbejdsformen.

Output
Mulighed for udvikling af 2 nye lokale formidlingsløsninger, der efter endt forløb kan implementeres i egen organisation, samt et kompetenceløft af de to deltagende medarbejdere. 


Ansvarlige konsulenter
De ansvarlige konsulenter sikrer fremdrift i udviklingsforløbet gennem proces- og netværksfacilitering, sørger for relevante metodeoplæg samt sparring.

● Udviklingskonsulent Jeanne Nørreskov Karup (tovholder), jnka@gentofte.dk, direkte tlf. 39 98 58 58.
● Udviklingskonsulent Amalie Ørum Hansen.
 


Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Frederikssund Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Allerød Biblioteker
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Rødovre Kommunebiblioteker
Varde Bibliotek
Københavns Biblioteker
Gladsaxe Bibliotekerne
Rødovre Kommunebiblioteker
Varde Bibliotek
Gribskov Kommunes Biblioteker
Varde Bibliotek
Aarhus Kommunes Biblioteker
Kalundborg Bibliotek
Hillerød Bibliotekerne
Hvidovre Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Thisted Bibliotek
Gentofte Bibliotekerne
Glostrup Bibliotek
Glostrup Bibliotek
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Fredensborg Bibliotekerne
Helsingør Kommunes Biblioteker
Gladsaxe Bibliotekerne
Aabenraa Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Gentofte Bibliotekerne