Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne

 

Formålet med udviklingsforummet er at arbejde med begrebet medborgerskab forstået som borgernes aktive deltagelse i samfundet og løsning af samfundets opgaver i forhold til strategisk udvikling af de lokale biblioteker. 

Vi vil i forløbet komme tættere ind på begrebet medborgerskab, og hvordan det kan påvirke og medvirke til at udvikle biblioteket. Desuden vil det være et mål at deltagerne undervejs arbejder med de centrale begreber, som forløbet introducerer til, i forhold til egen praksis.

Indhold

Forløbet vil være Inspirations- og forsøgsbaseret over 5 dage fra 9 -15 med et 2 timers fagligt oplæg efterfulgt af 4 timer med eget arbejde, hvor der arbejdes med både generelle beskrivelser og konkrete forslag til handlinger i eget bibliotek. Deltagerne vil desuden efter tilmelding modtage henvisning til artikler som inspiration til og baggrund for de forskellige temaer, der berøres i forløbet

Programmet er planlagt med en introduktion til de vigtigste begreber i forhold til temaet, men opstår der andre ønsker og behov undervejs vil vi forsøge at inkorporere disse i programmet.

Der forventes desuden at deltagerne i forløbet arbejder med en synopsis for hvordan der kan arbejdes med medborgerkabsbegrebet  i eget bibliotek.

 

  •  Dag 1 – onsdag dem 1. februar

 

Introduktion til forløbet herunder netværks og gruppearbejde i forhold til egen beskrivelse og handleplan.

Dagens faglige oplæg: Introduktion til begreberne civilsamfund og medborgerskab.

Dagens eget arbejde: Kort introduktion til metode og derefter arbejde individuelt, i grupper og i fællesskab med begreberne, og hvor de giver mening i forhold til eget bibliotek. Der skrives på synopsen. 

 

  • Dag 2 – onsdag den den 8. februar

 

Medborgerskab og biblioteker i forhold til organisationens tænkning samt medarbejdernes roller og opgaver herunder.

Dagens inspirationsoplæg: Hanne Ahrenkiel, Fredensborg (Nivå) og Katrine Winther Adelsparre, Albertslund (Hedemarken).

Publikumsudvikling som metode.

Dagens eget arbejde: Opsamling på arbejdet fra sidst, og derefter arbejde individuelt, i grupper og i fællesskab med inspirationsoplæggene samt muligheder og udfordringer i forhold til eget bibliotek. Der skrives på synopsen.

 

  • Dag 3 – torsdag den 1. marts

 

Dagens tema: Introduktion til begrebet social kapital og Biblioteket som det tredje sted

Dagens arbejde: Opsamling på eget arbejde fra sidst, metodeopsamling/repition og videre arbejde individuelt, i grupper og i fællesskab med inspirationsoplæggende i forhold synopsen. Der skrives på synopsen.

 

  • Dag 4 – torsdag den 22. marts

 

Opsamling på læringspunkter fra forløbet (konsulent og deltagere)

Arbejde med egen beskrivelse og identifikation af de eller den konkrete handling man vil forsøge at gøre til virkelighed i eget bibliotek. Synopsen færdiggøres.

Evaluering af forløbet (1)

 

  • Dag 5 – tirsdag den 12. juni  

 

Hvordan gik det så?

Vi præsenterer vores erfaringer for hinanden.

Evaluering af forløbet (2)

 


 

Deltagerne bør afsætte hele dagen de pågældende datoer (nærmere oplysninger om tidpunkter og sted eftersendes).

Deltagere

Ledere og medarbejdere i biblioteker, lokalhistoriske arkiver mv. med lyst til at indgå i et forsøgsbaseret udviklingsforløb, hvor nye relationer til borgerne er nøglen til biblioteksudvikling.

Deltagerne skal ikke have en konkret udfordring med til forløbet, men skal undervejs arbejde med at formulere beskrivelser og forslag til handlinger i forhold til egen daglig bibliotekspraksis.

Deltagerantal og pris

15 biblioteker med 2 deltagere hver. Det koster det enkelte bibliotek 2000 kroner at deltage med to personer i dette udviklingsforum. Beløbet dækker forplejning.

Konsulenter

De ansvarlige konsulenter sikrer fremdrift i udviklingsforløbet gennem proces- og netværksfacilitering, sørger for relevante metodeoplæg samt sparring.

Specialkonsulent John Nørskov Hansen (koordinator og tovholder) jnh@gentofte.dk  og telefon 39985803

Udviklingskonsulent Marie Ulletved Holmgaard.

 


Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Frederikssund Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Rudersdal Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Albertslund Bibliotek
Egedal Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Kalundborg Bibliotek
Rudersdal Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Tårnby Kommunebiblioteker
Albertslund Bibliotek
Fredensborg Bibliotekerne