Udviklingsforum: Nytænkning af vagtbegrebet

Dette er gruppen for det faglige udviklingsforløb: Nytænkning af vagtbegrebet
Her vil du som medlem kunne finde materiale fra møderne - og have mulighed for at kontakte de andre deltagere.

”Vagten” står centralt i de fleste biblioteker i dag og er i vidt omfang omdrejningspunktet for mødet mellem borgeren og bibliotekets ansatte. Formålet med dette udviklingsforum er, at forsøge at gentænke og udfordre den måde vagterne organiseres og afvikles på i biblioteket.
 
Vi vil på forløbet tage afsæt i spørgsmål som: Hvordan møder vi borgerne på biblioteket? Hvad er kvaliteterne ved at være på vagt, og hvordan kan vagtbegrebet være problematisk? Hvilke elementer er det værd at værne om fremover og hvilke kunne trænge til nytænkning?

Form
Udviklingsforummet består af 4 møder, hvor der veksles mellem inspirationsoplæg, deltagerpræsentationer og arbejde med egen udfordring.
Indhold
På de fire møder vil følgende indholdselementer komme i spil:
 
1. møde, 5. september 2012: Roller i mødet med brugeren: Vagt, vært eller guide?
Hvilken rolle indtager man som biblioteksansat i mødet med borgeren? Optræder man som ressourceperson, der afventer forespørgsler eller som den opsøgende vært? Og hvordan tænker vi om borgeren? Som kunde, bruger eller besøgende?
 
2. møde, 3. oktober 2012: Kontortid vs. Vagttid: Organisering af vagten.
For de fleste medarbejdere er en arbejdsdag opdelt i vagttid, kontortid, møder etc. Hvilken betydning har denne opdeling for interaktionen mellem borgeren og de biblioteksansatte og kan den meningsfuldt defineres på nye måder, opløses eller ændres?
 
3. møde, 14. november 2012: Den fysiske indretning: Informationsøer, vagtborde, skranker og adfærden i biblioteksrummet.
Hvordan er den fysiske indretning med til at skabe og understøtte en bestemt adfærd i biblioteksrummet, og hvordan kan man ændre på rammerne for mødet mellem borgeren og bibliotekets ansatte?
 
4. møde, 5. december 2012.: Præsentation af handleplaner og opsamling på forløbet
Opsamling på læringspunkter fra forløbet.
Præsentation af handleplaner ved deltagerne.

Deltagerne bør afsætte hele dagen de pågældende datoer (nærmere oplysninger om tidpunkter og sted eftersendes).
Målgruppe og deltagerforudsætninger
Det anbefales at hvert bibliotek deltager med to deltagere på forløbet: En afdelingsleder eller lignende med ansvar for tilrettelæggelse af vagter i biblioteket samt en medarbejder med publikumsbetjening.
 
Det forudsættes at deltagerne er indstillede på- og har ledelsesmæssig opbakning til at arbejde med organiseringen af vagterne på biblioteket. Forud for forløbet skal hvert deltagerbibliotek fremsende en beskrivelse af deres udfordring / motivation for at arbejde med vagtbegrebet, som der kan tages afsæt i på forløbet.

Udviklingsforløbet er projektbaseret og fordrer, at deltagerne er fortrolige med projektarbejdsformen. Hvis dette ikke er tilfældet, anbefales det forberedende kursus i projektarbejde den 30.08.2012.
Output
Hvert bibliotek arbejder frem mod en handleplan for hvordan man vil arbejde med nytænkning af vagten fremover i biblioteket.
Deltagerantal og pris
10 biblioteker med 2 deltagere hver. Det koster det enkelte bibliotek 1.600 kroner at deltage med to personer i dette udviklingsforum. Beløbet dækker forplejning.
 Konsulenter
De ansvarlige konsulenter sikrer fremdrift i udviklingsforløbet gennem proces- og netværksfacilitering, sørger for relevante metodeoplæg samt sparring.

●    Udviklingskonsulent Stig Grøntved Larsen (tovholder), sgl@gentofte.dk, Tlf 3998 5845 / 23388557
●    Udviklingskonsulent Jeanne Nørreskov Karup


Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.


Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Rudersdal Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Gladsaxe Bibliotekerne
Helsingør Kommunes Biblioteker
Gribskov Kommunes Biblioteker
Egedal Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Thisted Bibliotek
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Ballerup Bibliotekerne
Gribskov Kommunes Biblioteker
Københavns Biblioteker
Gladsaxe Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Svendborg Bibliotek
Tårnby Kommunebiblioteker
Gentofte Bibliotekerne
Herlev Bibliotek
Herlev Bibliotek
Glostrup Bibliotek
Hillerød Bibliotekerne
Fredensborg Bibliotekerne
Greve Bibliotek
Frederikssund Bibliotekerne
Ballerup Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Fredensborg Bibliotekerne
Ishøj Bibliotek
Hillerød Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne