Ungevejledning Gentofte Kommune

Rummet på Gentofte Hovedbibliotek er projektværksted og mødested for unge.

- Det er her vores kulturprojekter og arrangementer for og med unge har deres omdrejningspunkt. Enten med bibliotekets ungemedarbejdere som sparringspartnere og projektvejledere eller som et rum de unge booker til deres egne projekter.

- Den frivillige sociale organisation Ventilen holder deres mødested for stille og ensomme unge i Rummet hver onsdag.

- Hver mandag fra 16 til 19 er der åben anonym vejledning for unge. Ungevejlederne er ansatte fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Gentofte og Ungdomsskolen, der en gang om ugen i et tværfagligt samarbejde stiller deres viden og kompetencer til rådighed i Rummet. Målgruppen er de 80 % mest velfungerende unge mellem 15 og 25 år, som periodevis kommer ud for problemstillinger i livet, de ikke selv kan håndtere. Lokale unge er blevet inddraget i processen, og de beskriver biblioteket som et ”åbent sted, hvor man ved at man kan få kvalificeret hjælp” og ”et trygt sted, et fristed fra facebook”. Mål med projektet kan deles i to perspektiver. Fra lokale unges vinkel er det et mål, at den forebyggende virkning på sigt kan påvises, og at trivslen i målgruppen forbedres. Fra kommunal side er ambitionen, at den tværfaglige indsats er med til at skabe bedre og mere helhedsorienterede løsninger.

 

Seminaret onsdag d. 20. juni var en del af arbejdet med at gøre vejledningen relevant og brugbar for de unge, men også for de medarbejdere i kommunen, der på tværs af opgaveområder beskæftiger sig med unge. Formålet var:

- at medarbejderne lærte hinanden at kende og fik en større viden om, hvordan der bliver arbejdet med unge i for eksempel jobcenteret, sundhedsplejen, fritidscentre og i studievejledningerne på gymnasierne og skabe grobund for samarbejder.

- at deltagerne fik kendskab til Rummet og vejledningen og fik mulighed for at bidrage til at gøre projektet relevant for deres daglige praksis og for de grupper af unge de har kontakt til.

For at nå dertil arbejdede deltagerne selv i tværfaglige grupper ud fra faglige oplæg med forskellige perspektiver. Bibliotekschef Pia Hansen, fortalte hvorfor biblioteket er gået ind i arbejdet med en åben vejledning, Afdelingschef for Job og Ydelser Bo Sund, hvorfor jobcenteret deltog i projektet, Sekretariatschef for Ventilen, Rillo Rud, fortalte om deres arbejde med unge. Ph.D. forsker på DPU, Mette Pless fortalte om resultaterne af sin forskning om unges uddannelsesvalg og overgangsproblematikker. Rummets to følgeforskere, Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning, DPU, koblede deres viden om unge og trivsel med deltagernes pointer fra dagen. Vi havde inviteret 15 lokale unge mellem 15 og 23 år til at agere eksperter og give deres bud på, hvordan man skal lave en vejledning for unge og hvordan man skal kommunikere om den. Sammen med seminardeltagerne kom de med 6 bud på en vejledning for unge med formål, målgruppe og kommunikationsplan.

 

Kontaktpersoner:
Koordinator af Rummet og den tværfaglige ungevejledning, Mette Keinicke: meke@gentofte.dk
Proces- og udviklingskonsulent, Amalie Ørum Hansen: ahan@gentofte.dk
Ungekulturkonsulent, Annemette Krabbe: akra@gentofte.dk

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Rudersdal Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Aarhus Kommunes Biblioteker
Gentofte Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne