Emner

Oprettelsesår

Filter by tilknytning:

Gruppetype

Viser 1 - 15 af 189

Denne gruppe er en lukket gruppe, hvor du personligt er inviteret til at deltage. Mikkel Hartvig Haaning, Herning Bibliotekerne er konsulent på kurset.

Slots- og kulturstyrelsen koordinerer bibliotekernes samarbejder med DR.

Denne gruppe er for de udpegede Digitale Kontaktpersoner og it-vejledere i Roskilde CB-område.

Denne gruppe er målrettet bibliotekspersonale, der arbejder med Biblo. Her kan du finde information om kampagner, kurser, årsmøder etc.

Under overskriften ’Læsekompasset’ gik en række biblioteker, DBC og DDB sammen fra 1.

Digital transformation – nationalt indsatsområde 2018-2019

Digital transformation – nationalt indsatsområde 2018-2019

Biblioteksledermødet er et møde arrangeret af Gentofte Centralbibliotek ved CB-leder Thomas Angermann og udviklingskonsulent Stig Grøntved Starck. Mødet bliver afholdt den første fredag i måneden, og har til formål at skabe netværk mellem lederne i Region Hovedstaden, give input til nye ideer, skabe viden om nye tendenser og informere om regionens og landets nyskabende biblioteksaktiviteter.

Her i gruppen kan I finde møderækken, dagsordner, referater og evt. præsentationer fra de enkelte møder.

Fælles bibliotekssystem (FBS) er nu i luften. Horsens gik som de første i drift den 2. september.
Nogle biblioteker i regionen skal i gang meget hurtigt, mens andre først går over til det FBS om et år.

I denne gruppe er alle undervisningsmaterialer og ideer om digital dannelse på folkebibliotekerne velkomne.

Sider

Viser 1 - 20 af 189

Denne gruppe er en lukket gruppe, hvor du personligt er inviteret til at deltage. Mikkel Hartvig Haaning, Herning Bibliotekerne er konsulent på kurset.

Denne gruppe er lukket og indeholder:

Sprogfitness – leg med ord og krop
Det er sjovt at lege med sproget, og så bliver man klog af det.

Slots- og kulturstyrelsen koordinerer bibliotekernes samarbejder med DR. Hvis I har spørgsmål eller lignende om DR Romanpris 2019, skal I kontakte Jeppe Bjerregaard Jessen, via bib@slks.dk.

Denne gruppe er for de udpegede Digitale Kontaktpersoner og it-vejledere i Roskilde CB-område.

Denne gruppe er målrettet bibliotekspersonale, der arbejder med Biblo. Her kan du finde information om kampagner, kurser, årsmøder etc.

I højre spalte under "Link" kan du klikke dig videre for at finde materialer til kampagner o.l.

Under overskriften ’Læsekompasset’ gik en række biblioteker, DBC og DDB sammen fra 1.

Digital transformation – nationalt indsatsområde 2018-2019

Digital transformation – nationalt indsatsområde 2018-2019

Bibliotekerne skal være digitalt kompetente og med til at styrke borgerne i den digitale transformation.

Biblioteksledermødet er et møde arrangeret af Gentofte Centralbibliotek ved CB-leder Thomas Angermann og udviklingskonsulent Stig Grøntved Starck. Mødet bliver afholdt den første fredag i måneden, og har til formål at skabe netværk mellem lederne i Region Hovedstaden, give input til nye ideer, skabe viden om nye tendenser og informere om regionens og landets nyskabende biblioteksaktiviteter.

Her i gruppen kan I finde møderækken, dagsordner, referater og evt. præsentationer fra de enkelte møder.

Fælles bibliotekssystem (FBS) er nu i luften. Horsens gik som de første i drift den 2. september.
Nogle biblioteker i regionen skal i gang meget hurtigt, mens andre først går over til det FBS om et år.

I denne gruppe er alle undervisningsmaterialer og ideer om digital dannelse på folkebibliotekerne velkomne. På denne måde forsøger vi at samle alle de gode ideer og materialer vi har rundt om på bibliotekerne, som vi gerne vil dele med hinanden.

Denne gruppe fungerer som et forum, hvor man kan videndele, diskutere og dele erfaringer og idéer i forhold til bibliotekernes indsats overfor nye flygtninge i kommunerne.

For eksempel kunne spørgsmål som disse tages op:

Gruppe for erfaringsudveksling omkring brugen af data i vores arbejde, om datavisualisering og dataforståelse.

Biblioteksledergruppen er for biblioteksledere i Vejles CB område. Her finder du en samling af oplæg og referater fra møderne i CB ledergruppen.

Centralbibliotekerne har sammen med Slots- og Kulturstyrelsen igangsat et nationalt indsatsområde med temaet ”Den digitale transformation”, hvor målet er at styrke og udvikle bibliotekernes indsats over en 2-årig periode.

Sider