Emner

Oprettelsesår

Filter by tilknytning:

Gruppetype

Viser 46 - 60 af 199

Gruppe for deltagere i Aalborg CB-netværket 'Regional læsestrategi'. I region Nordjylland ønsker vi at have stærkt fokus på børns sprogstimulering og læsning.

Her finder du information om Centralbibliotekernes visuelle identitet såvel som grafiske filer, skabeloner og guides til download. Tanken er, at dette skal være et forum til sparring og debat samt deling af materialer.

Formidling der brænder igennem
Formålet med udviklingsforummet er at sætte fokus på formidling i biblioteket – både den relationelle formidling fra ansat til borger og den målgrupperettede formidling i det fysiske biblioteksrum af oplevelser, materialer, virtuelle tilbud etc. Fokus er således todelt, men i begge tilfælde centreret om oplevelser i det fysiske biblioteksrum.

Besøgstallene på bibliotekerne er stigende, men udlånstallene falder stadig.

Anledningen til at starte gruppen var et udviklingsprojekt i 2017. 

Selv om gruppen har stille fra projektafslutning til nu, så er emnet lige så relevant som dengang. 

Biblo Team er en lukket gruppe (dvs. at samtaler ikke kan dukke op i fx Googlesøgninger), og er tænkt som et lukket forum for moderatorer og biblioteksmedarbejdere til at diskutere ting vedr. Biblo.

Denne gruppe er målrettet dig der har deltaget i kursus i Shared Reading, er læsegruppeleder, biblioteksansat og som gerne vil udveksle tekster og erfaringer med andre kollegaer fra hele landet.

Hvad er BPI?

Biblioteks Produceret Indhold - er i nuværende form, en artikeldatabase med tilhørende webservice, driftet af DDB.

Bookeaters Magazine er et magasin, som henvender sig de unge, som er vilde med litteratur?

Netværk for ledelse er et netværk for bibliotekschefer i Nordjylland.
Netværket holder  4 årlige møder samt et seminar.

Sider

Viser 61 - 80 af 199

Dette netværk er sat i bero. Har Du spørgsmål eller ønsker om, at netværket skal genoptages

Kære alle,

I denne gruppe vil vi dele de materialer og erfaringer, som vi har i forbindelse med den nationale udrulning af Bibliotekernes Sprogspor. Gruppen er for de CB medarbejdere, der skal understøtte udrulningen af Sprogsporet i de forskellige CB-regioner.

Administrationschefs netværksgruppen er en gruppe af administrationschefer og administrative ledere på Sjælland og Bornholm som udveksler erfaringer, videndeler og sparrer med hinanden.

Vores mål er at skabe rum for:

At holde os fagligt opdateret

Lukket gruppe for netværket

 

Formålet med dette netværk er:

Genbruge hinandens best cases

Understøtte og inspirere hinanden i udvikling af ideer

Faglig sparring – på ALLE niveauer

Fælles kompetenceudvikling

Refleksiv praksis: Biblioteket i forandring er et af Gentofte Centralbiblioteks nye tematiske arbejdsforløb i 2018. Formålet med forløbet er at styrke bibliotekernes organisationers evne til at lære og reflektere.

Følg her med i udredningsarbejdet vedr. Digital Overbygning.

Gruppens fokus er bibliotekernes eksternt rettede arbejde med 'klima og FN Verdensmål' (borgere, foreninger, virksomheder, institutioner, ...).

Biblioteksklub-konceptet er udviklet under kursusforløbet i markedsføring på Danmarks Biblioteksskole/Styrelsen for Bibliotek og Medier. Erfagruppen for markedsføring (i Region Hovedstaden) har videreudviklet konceptet til at fokusere på hhv. VIP/loyalitetsklub og en familieklub.

Arrangementsnetværk for Fyn er arrangementssamarbejde, hvor de fynske biblioteker deler viden om og ideer.

Netværket er for biblioteker i region Midt.

Dette netværk er sat i bero. Har Du spørgsmål eller ønsker om, at netværket skal genoptages

så kontakt endelig Tina Marie Hove tinah@roskilde.dk.

 

Formålet med netværket er, at dele erfaringer på tværs af børnebibliotekerne på Fyn – få idéer til nye tiltag og projekter. At idéudvikle på nye projekter. At få fagligt input udefra, fra andre eksterne oplægsholdere.

Gruppe til videndeling i FBS arbejdsfællesskabet for bibliotekerne i Gentoftes centralbiblioteksområde.

Denne gruppe henvender sig til redaktører og andre, der opretter og redigerer i indhold på centralbibliotek.dk.

Idéen med gruppen er, at man her man dele vejledninger og tips til indholdsredigering på centralbibliotek.dk.

Udvikling af bibliotekstilbuddet og kompetenceudviklingen af medarbejderne hænger helt uløseligt sammen.
Derfor prioriterer Aalborg Centralbibliotek kompetenceudviklingen for regionen højt.

Som et led i den faglige udvikling af bibliotekerne i Region Midtjylland understøtterne Herning Bibliotekerne netværksdannelse på både leder- og medarbejderplan.

Denne gruppe er for de udpegede Digitale Kontaktpersoner og it-vejledere i Roskilde CB-område.

Det årlige netværksmøde for personale i de åbne biblioteker med fokus erfaringsudveklsing og deltagernes egne ønsker til emner

Kære alle,

Nu er du kommet ind på vores fælles arbejdsgruppe under forløbet i Bibliotekernes proceshub. Gruppen er lukket, så det er kun jer, som er tilmeldt herinde, der har adgang. Det er jeres arbejdsrum.

Find materialer og forberedelsesopgaver

Sider