Internat 2016- Digitale Kontaktpersoner og It-vejledere i Roskilde CB-område (Region Sjælland & Bornholm)

Torsdag, 15. december 2016 - 9:30
Karrebæksminde

Internatet byder på oplæg og workshop omkring grænser i forhold til vejledningspligten og retssikkerheden. Vi får  besøg fra Kulturstyrelsen, og der vil være spændende indlæg om konkrete indsatser fra de deltagende biblioteker.

Første dag byder på ankomst og lidt morgenbrød og kaffe til at starte dagen på.

Vi bliver budt velkommen og introduceret til programmet for internatet ved Christine.

Jonna Holmgaard Larsen, Chefkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen kommer med oplæg og dialog om Slots- og Kulturstyrelsens samarbejder med bl.a. Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og KL.
Hvad er status på samarbejdet og året der er gået, og hvilken betydning har de for kontaktperson-netværket fremadrettet og for bibliotekerne generelt?
Desuden får vi et indblik i andre tiltag og strategiske indsatser som Kulturstyrelsen arbejder på.

Næste Oplæg og workshop handler om digital vejledningspligt – hvor går grænsen?
Vi diskuterer det ofte: hvor går grænsen når vi vejleder borgeren? Hvor langt kan og må vi gå og hvordan kan jeg vurdere risici og konsekvenser ved min vejledning i de konkrete situationer?
Vi forsøger at blive klogere på og diskutere, hvor vi som biblioteksansatte/vejledere og undervisere har vejledningspligt. Hvordan er retssikkerheden og hvordan kan vi med almindelig medmenneskelighed sikre os, at borgerne slippes trygt?
Oplægget holdes af Borgerrådgiver Kresten Gaub, ansat i Roskilde Kommune, han inviterer efterfølgende til dialog omkring vejledningspligten ved myndighedsopgaver for biblioteks-personalet.

Til daglig er Kresten borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Hans opgave er bl.a. at sikre borgernes retssikkerhed og at hjælpe med at skabe en bedre dialog mellem borgerne og kommunen. Han hjælper borgere, der er utilfredse med Roskilde Kommunes behandling af deres sag.

Efter frokost arbejder vi i grupper med dilemmaer og bringer vores nye viden og refleksioner i spil.

Der arbejdes på at sikre et ”kodeks” – bud på grænser, handlinger og veje at gå, som netværket kan bruge fremadrettet og som man kan tage med hjem til yderligere dialog i egen organisation.

Forberedelse:
Forsøg at afdække kort, hvordan man i din egen organisation forholder sig til digital vejledningspligt, når det handler om bibliotekspersonalet. Har man et kodeks, en politik eller nedskrevne retningslinjer? Har det været italesat for personalet? Hvis ja, hvordan, hvis nej, hvorfor ikke?

Vi slutter med status og kommende tiltag som har relevans for netværket - ved tovholder (Christine)

Kl. 17.00-19.00 checker vi ind - vi finder vores huse og bliver installeret. Vi skal bo i deres store huse, hvor man bor 2 og 2 med eget værelse men fælles køkken, stue og bad

Kl. 19.00 er der middag på Kanalkroen.

Anden dag starter med morgenmad frem til kl. 9.00. Vi checker ud inden vi starter!

Kl. 9.05 præsenterer Christine dagens program

Herefter er der Workshop – videndeling og inspiration fra hinandens indsatser i 2017.

På det seneste netværksmøde i Næstved, efterlyste mange en bedre og mere fokuseret tid til at høre om andres indsatser og sparring på egne indsatser. Derfor afsætter vi et par timer af til det.

ALLE forbereder et oplæg på ca. 10 minutter om en konkret indsats, som man mener, at netværket kunne få gavn af at høre om - i forhold til ens eget lokale arbejde.

Herunder meget gerne sparring/involvering af netværket i forhold til ens indsats.
Det kunne fx handle om:
• Konkrete kursus- eller vejledningstiltag, hvis man fx har udviklet nye koncepter.
• Erfaringer med en konkret indsats – hvad virker, virker ikke og hvorfor, succeshistorien eller fiaskoen.
• Ny strategi, politik eller plan for ens undervisningsvirksomhed.
• Erfaringer og viden om konkret(e) målgruppe(r).
• Projekt som relaterer sig til vores arbejdsfelt.

I skal være meget velkomne til at vælge en af disse eller spørge ind til dette, hvis I har brug for input, sparring m.m.

VIGTIGT:
Da vi skal nå en del oplæg og give alle en fair tidsramme, samler vi alle oplæg sammen inden internatet.
Det sikrer også at alle kommer med et bidrag.

Vi skal derfor have jeres oplæg/slides senest mandag d. 12. december kl. 12.00
- meget gerne før og vi tillader os at rykke jer 

Vi samler op og evaluerer - eventuelt, næste møde og evaluering af internatet.

Kl. 13.00 spiser vi frokost og siger tak for denne gang.

De Sidste detaljer til et mere detaljeret program med tidspunkter er ved at falde på plads, og vi melder dem meget snart ud.

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Internatet henvender sig til Digitale kontaktpersoner og it-vejledere i Roskildes Centralbiblioteksområde

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 15. december 2016 to Fredag, 16. december 2016, 9:30 - 14:00

Ansvarlig

Kontaktperson

Adresse

Karrebæksminde Mødecenter
Enø Kystvej 55
4736 Karrebæksminde,
Danmark

Tilmelding

Pris

0,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag, 7. december 2016 - 12:00

Deltagere

I alt 12 deltagere

LollandBibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Greve Bibliotek
Kalundborg Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Solrød Bibliotek
Køge Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Holbæk Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne