Internat 2017- Digitale Kontaktpersoner og It-vejledere i Roskilde CB-område (Region Sjælland & Bornholm)

Torsdag, 23. november 2017 - 9:30
Karrebæksminde

Internatet byder i år på oplæg og workshop om bibliotekernes roller, indsatser og ansvar under Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Handleplanen
Vi stiller spørgsmål og reflekterer over, hvordan vi bidrager til at understøtte den mindre it-parate borger og -virksomhed?
Hvordan vi skaber digital tryghed og tillid? Hvordan arbejder vi målrettet med kampagner og målgrupper?

Handleplanens fokus områder:

Oplysning til unge
Øget kendskab til Demo.borger.dk
Sikker brug af NemID
Digital dannelse
Fokus på målgruppen – ikke-vestlige indvandrere
Animationsfilm
Netværk, de nære Netværk, uddannelse/event Netværk, de formelle

Der vil være oplæg/cases fra tiltag på biblioteker og besøg udefra med repræsentanter fra målgrupperne.

Vi får viden om målgrupper og tiltag, vi diskuterer og reflekterer over mulige områder og tiltag, hvor biblioteket naturligt kunne byde ind og være en del af understøttelsen.

Fremtidsworkshop
Hvilke nye veje skal vi gå - og hvordan skal vi justere i vores tilbud, for at sikre at vi skaber værdi for borgere og virksomheder, der har brug for at være mere it-parate?
Hvordan bringer vi biblioteket i spil i en kommunal dagsorden på dette område, hvor vi har brug for at byde ind på nye måder for at løse opgaverne i samarbejde med andre aktører i kommunen, lokale foreninger og lignende?
Hvordan finder vi ud af, hvem de er og hvad de har brug for?
Hvad virker allerde? Hvad skal vi gøre mere af eller gøre anderledes?

Disse og mange andre spørgsmål tages op på fremtidsworkshoppen.

Evaluering af netværket
Vi har nu arbejdet med at gøre netværket for digitale kontaktpersoner og it-vejledere endnu bedre igennem det sidste 1,5 års tid.
Der har været en større samlet indsats i gang for samtlige CB-netværk og på den baggrund, gennemfører vi en evaluering ved alle netværk,
for at afdække hvilken betydning og effekt netværkene har for den enkelte deltager og for bibliotekerne.

Evalueringen bruges til en samlet afrapportering til både lederne i regionen og til Slots- og Kulturstyrelsen.

Line Holst Jensen fra AZENA gennemfører evalueringen.


Målgruppe

Internatet henvender sig til Digitale kontaktpersoner og it-vejledere i Roskildes Centralbiblioteksområde

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 23. november 2017 to Fredag, 24. november 2017, 9:30 - 14:00

Ansvarlig

Kontaktperson

Adresse

Karrebæksminde Mødecenter
Enø Kystvej 55
4736 Karrebæksminde,
Danmark

Tilmelding

Pris

0,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Torsdag, 16. november 2017 - 10:00

Deltagere

I alt 14 deltagere

Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Vordingborg Bibliotekerne
LollandBibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Solrød Bibliotek
Greve Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Holbæk Bibliotek
Køge Bibliotekerne
Kalundborg Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne