Biblioteker og partnerskaber. Innovation, ledelse og strategi

Tirsdag, 29. marts 2011 - 10:00
Vanløse

Den aktuelle situation i biblioteksvæsenet kalder på nye måder at tænke bibliotek på. En af måderne folkebibliotekerne kan styrke deres identitet og position på er ved at danne partnerskaber med eksterne partnere.

Erfaringerne med partnerskaber viser, at der kan opstå nye og måske uventede synergier i disse samarbejder, der giver bibliotekerne mulighed for at udvikle/tilbyde nye kompetencer og services i bibliotekerne og dermed skabe merværdi for borgerne.

 

Formålet med konferencen er at give biblioteksledere og -chefer samt kulturarbejdere, embedsmænd etc. inspiration til at tænke innovativt og strategisk i forbindelse med oprettelse af eksterne partnerskaber. 
 

Konferencen sætter fokus på:

·        Hvordan får bibliotekerne en innovativ tilgang til arbejdet med partnerskaber

·        Hvordan arbejder man strategisk med partnerskaber f.eks. ved at have en partnerskabspolitik og  
-strategi.

·        Hvordan oplever partnerne bibliotekerne som samarbejdspartnere

 

Oplægsholdere:

 •  Trevor Davies, tidligere general sekretær på København som Europæisk Kulturby 1996 og pt. projektleder på Århus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

  Trevor vil i sit oplæg komme ind på, hvordan bibliotekerne kan omsætte deres mange ressourcer i kulturpartnerskaber samt hvorledes bibliotekerne kan engagerer sig i strategiske partnerskaber, hvor de dels åbner op for og dels træder udenfor deres vante rolle og arbejdsområder. Trevor vil som oplæg til diskussion komme med eksempler på en række tiltag som bibliotekerne kan anvende til at agerer handlekraftigt i en kultur-viden-medieverden.
 • Thomas Prehn, strategi- og innovationsrådgiver. Thomas har tidligere stået i spidsen for udvikling og implementering af Konceptværkstedet i DRHan har i dag sit eget firma, asunto, der har specialiseret sig inden for strategisk og praktisk innovationsledelse i offentlige og private organisationer.
  Thomas vil i sit oplæg koble principperne fra innovationsledelse til det at skulle arbejde med partnerskaber
  . Ud over at være nyt for mange biblioteker vil det kræveat man tænker og agerer anderledes end man plejer.
 • Trine Nielsen, Markedsdirektør i Koda.
  Trine har arbejdet i mediebranchen siden 1992 i
  bl.a. Berlingske og DR. I dag er hun markedsdirektør for Koda, hvor hun er ansvarlig for en afdeling på 42 medarbejdere og et budget på 550 mio. kr., der skal komme komponister i ind- og udland tilgode. 

  Trine Nielsens oplæg vil handle omat udforme en konkret partnerskabsstrategi; Hvad skal den indeholde og hvilke overvejelser kan/skal man gøre sig i arbejdet med at udforme en strategi samt ikke mindst, hvorledes føres den ud i livet? 

Hvad tænker partnerne om biblioteket!

 

Derudover vil der være oplæg fra partnere spændende fra detailbranchen til den musiske og akademiske verden, der har erfaringer med at indgå partnerskaber med bibliotekerne. De vil gennem de konkrete cases og deres erfaringer se på biblioteket som partner. Hvordan har de oplevet samarbejdet og hvilke styrker og svagheder har de oplevet i partnerskabet.

Tilmelding skal ske til:

Anne Ginnerup, Drift og Koordinering, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns kommune: Tlf. 33664021 / mail: annegi@kff.kk.dk

Konferencen er støttet af Styrelsen for Biblioteker og Medier,  Arrangeret af Drift og Koordinering, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune.

Konferencen er en del af et samarbejde med Herning Bibliotekerne, der d. 7. april 2011 på Hotel Legoland afholder en søsterkonference for medarbejdere på folkebibliotekerne. Konferencen vil gennem involverende processer give deltagerne konkrete og praksisrettede erfaringer om partnerskabsindgåelse.

Spændende oplægsholdere vil komme med skarpe inputs og inspiration om partnerskaber. 


Program d. 29. marts 2011


Kl. 09.30-10.00    Indskrivning med stående morgenmad

Der vil under formiddagens program være en kort pause efter hver
oplægsholder.

Kl. 10.00    Velkommen v. Sanne Caft, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns kommune

Kl. 10.05-11.00    Strategiske partnerskaber, v . Trevor Davies
   
Kl. 11.00-12.00    Udformning af en partnerskabspolitik- og strategi v. Trine Nielsen,

Kl.12.00-13.00    Innovation og partnerskaber, v. Thomas Prehn

Kl. 13.00-13.45    Frokost

Kl. 13.45-14.30     Fredensborg Biblioteks strategiske arbejde med partnerskaber, v. Stine Holmstrøm Have, udviklingskonsulent. Stine vil kort fortælle om Fredensborg Bibliotekernes baggrund for og incitament til at arbejde strategisk med partnerskaber. Stine vil i sit oplæg komme ind på strategiens fokusområder og udbyttet ved at arbejde med partnerskaber. En af Fredensborg Bibliotekernes partnere er Føtex, som vil være repræsenteret og fortælle om erfaringerne med samarbejdet.

   
Kl. 14.30-15.00    Århus Stiftstidendes partnerskab med Århus Bibliotek om Gaming-projektet, v. Flemming Hvidtfeldt, chefredaktør Århus Stiftstidende. Århus Stiftstidende har siden januar 2010 indgået flere partnerskaber med eksterne leverandører. Blandt andre videnskab.dk og Incuba Science Park, Aarhus, hvor leverandørerne leverer indhold til Århus Stiftstidende. Flemming vil fortælle om avisens partnerskab med Hovedbiblioteket i Aarhus, der blev indledt i efteråret 2010.

Kl.15.00-15.15    Kaffepause

Kl.15.15-15.45    Stine Liv Johansen, adjunkt, ph.d., Aarhus Universitet.
Forsker i børns lege- og mediekultur, forfatter til afhandlingen ”Seere i bleer”. Samarbejdspartner/følgeforsker på flere biblioteksprojekter, bl.a. Palles Gavebod, Ramasjang/I øjenhøjde og Legende familier i biblioteket.

Stine vil i sit oplæg fortælle om sine erfaringer med at samarbejde med biblioteker. Hvad er det, biblioteker er særligt gode til - og hvad kunne de blive bedre til? Stine trækker i sit oplæg især på erfaringer fra projekterne ”Legende familier i biblioteket” og ”I øjenhøjde med Danmarks børn”, hvor hun har deltaget som h.h.v. samarbejdspartner og følgeforsker. Begge projekter har på forskellig vis haft til formål at bruge medier og ny teknologi til at skabe nye oplevelsesrum på biblioteket og oplægget vil diskutere, hvordan projekternes forskellige deltagere har medvirket til dette.

Kl.15.45-16.00    Opsamling og afrunding


 

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Målgruppe

Bibliotekschefer og -ledere samt kulturmedarbejdere, embedsmænd etc.

Det praktiske

Afholdes

Tirsdag, 29. marts 2011 - 10:00 - 16:00

Underviser

Adresse

Vanløse Kulturhus
Frode jakobsens Plads 4
2720 Vanløse,
Danmark

Bemærkninger

Tilmelding

Pris

300,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag, 15. marts 2011 - 0:00

Deltagere

I alt 6 deltagere

Hvidovre Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Ishøj Bibliotek
Ishøj Bibliotek