Billedstrøm konference
Foto: Festivalen Billedstrøm

BILLEDSTRØM konference

Torsdag, 11. oktober 2018 - 9:00
Køge

Børns meningsskaben gennem visuelle fortællinger.

Arbejder du med børn, kulturformidling, visualitet, litteratur eller pædagogik?

Med Billedstrøms konference skaber vi en tværfaglig platform for udvikling af visual literacy. På tværs af det litterære, pædagogiske og kunstfaglige område bygger konferencen bro mellem fagområder, bringer ny viden på banen og inspirerer til egen formidlingspraksis.

På konferencen undersøger vi temaer som visuel dannelse og visuelle kompetencer. Nye perspektiver på spændingsfeltet mellem billedbøger og billedkunst præsenteres, og der vil være inspiration til hvordan man kan anvende filosofi som pædagogisk redskab til at formidle visuelle fortællinger.

Dagen afsluttes med en salon, hvor en håndfuld illustratorer mødes til en samtale om billedsprogets refleksionspotentiale som dåseåbner for børns meningsskaben.
 

Dagens oplægsholdere

  • Herdis Toft, lektor i børne- og ungdomskultur.Beskæftiger sig med begrebet visuel dannelse
  • Mie Buhl, leder af forskningscenteret Visual Studies and Learning Design. Beskæftiger sig med begrebet visuelle kompetencer
  • Hannah Aukland, lærer og forskningsstipendiat ved Norsk Barnebokinstitut. Hun vil fortælle om nye perspektiver på spændingsfeltet mellem billedkunst og billedbøger
  • Louise Nabe-Nielsen, Medstifter af Rum for Undren. Hun vil lede en workshop om hvordan man arbejder med børn, visualitet og filosofi i udstillingen af Bjørn Nørgaards Gobelin skitser på KØS
  • Trine Boesen, kunstneren. Hun vil tale om den interaktive kunstinstallation Hullet i rummet og hvordan man kan formidle et budskab til børn med sanserne som udgangspunkt.
  • Illustratorerne Hanne Bartholin, Anna Jacobina Jacobsen og Cato Thau-Jensen vil sammen give perspektiver på billedsprogets potential der ordene holder op. Har visualitet en særlig adgang til børns meningsskaben og evne til at reflektere?


Praktiske oplysninger
Konferencen afholdes på KØS - Museum for kunst i det offentlige rum

Tilmelding via koegebib.dk

Konferencen er en del af  BILLEDSTRØM - en festival for visuelle fortællinger som foregår i Køge centrum 11. - 13. oktober.
BILLEDSTRØM er et samarbejde mellem KØS, Bog og Idé og daginstitutionsområdet i Køge Kommune.

Har du spørgsmål til konferencen eller til festivalen Billedstrøm, er du velkommen til at kontakte projektleder, børnebibliotekar Sophie Fuglsang tlf.nr. 5667 2800

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til fagprofessionelle der arbejder med børn, kulturformidling, visualitet, litteratur eller pædagogik.

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 11. oktober 2018 - 9:00 - 15:30

Kontaktperson

Adresse

KØS - Museum for kunst i det offentlige rum
Nørregade 29
4600 Køge,
Danmark

Tilmelding

Pris

1.200,00 kr.

Pladser i alt

50

Tilmeldingsfrist

Mandag, 1. oktober 2018 - 12:00