OC

Udsatte Unge, politik, demokrati og kulturinstitutionernes rolle

Fredag, 18. marts 2016 - 10:15
Odense

Kom og være med, hvor vi i fællesskab drøfter:
•Hvordan kan kulturinstitutioner herunder bibliotekerne som platform for demokrati være med til at styrke unges oplevelse af at deltage i demokratiet og at have en mening?
•Hvilke metoder og midler kan bibliotekerne benytte sig af til at udvide unges forståelse af politik og demokrati?
•Virker midlerne? Hvad synes de unge? Hvad siger de professionelle?

”Ta nu stilling – Meningsdannelse på bibliotekerne”, der er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, handler grundlæggende om at synliggøre og praktisere kulturinstitutionernes rolle i forhold til, at de udsatte unge tager aktiv del i demokratiet.

Odense Centralbibliotek, Glostrup Bibliotek og Thisted bibliotek i samarbejde med en række foreninger og skoler, politiske ungdomsorganisationer, foreningen Dramaskole Odense, VUC og produktionshøjskoler har sammen udviklet og afviklet projektet, der er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

Via konkrete oplæg, filmvisninger, fortællinger samt dialog omkring temaet vil vi gerne præsentere projektets resultater og forsøger at besvare alle spørgsmål, efter den bedste evne!

Program:

10.20-10.30: Velkomst ved Steffen og opvarmning/øvelse ved Martin
V/Steffen Nissen Sekretariatschef Odense Centralbibliotek og Martin Mandstrup Instruktør Odense
Dramaskole
10.30-11.30: I. Hvem sagde politik var kedeligt? – Til demokrati og politik via debat og drama
- Debatdelen:
”Når unge diskuterer politik – måder at argumentere på”
V/Julie Lindegaard Ordstyrer, Journalist og radiovært
”Hvad har jeg lært?” Fortællinger fra én frivillig:
V/Lukas Mogensen
”Mine oplevelser og vurderinger!” Beretninger fra ung politiker
V/ Christoffer Caspersen Liberal Aliance
- Dramadelen:
”Fra Devising Performance til Forum Teater: Nye erfaringer, Nye veje”
V/Martin Mandstrup instruktør og Ingelise Neerholt leder af Odense Dramaskole
Introduktion og oplevelser med forumteater V/Charlotte Liv Elvstrøm dramaelev Odense Dramaskole
Forumteater & debat – en miniversion V/Mini dramaholdet
11.35-11.40: Pause
11.40-12.15: Har vi nået de unge i forhold til projektets temaer demokrati og politik?
Evalueringen og resultaterne fra projektet
V/Hans Elbeshausen IVA og Kambiz Kalantar Hormoozi Odense Centralbibliotek
12.15-13.00: Frokost
13.00-13.45: II. Hvem sagde politik var kedeligt - erfaringer fra deltagende biblioteker + 1
- ”Dialog er vejen frem” - Beretninger fra ung politiker
V/Cecilie Lund Koch Radikale Venstre
- ”Nøgleordene for at arbejde sammen med unge”
V/Vita Larsen afdelingsleder OC
- ”Noget om usædvanlige læreprocesser – skal/kan biblioteket det?’
V/ Frank Nørregaard Bibliotekschef Glostrup Bibliotek
- ”Ud fra vores erfaringer – Fra ”Udkantsdanmark!”
V/ Bibliotekar Dorthe Marlene Jørgensen, Bibliotekar Jeanette Alrø Jensen Thisted Bibliotek
13.45-13.55: Pause
13.55-14.30: Perspektivering: At løfte i flok: Biblioteker, partnerskaber og samskabelse
V/Grethe Bjert Afdelingsleder VUC FYN Odense
V/Hans Elbeshausen og Kambiz Hormoozi
 


Lidt opfølgning på seminaret i fredags

Kære projektgruppe,

Tak for fremlæggelsen af jeres erfaringer fra projektet... Jeg tillader mig lige at følge op med et par spørgsmål, der presser sig på:

1) Der skulle ligge en rapport / evaluering af projektet et sted - kan I sende den eller et link til download?
2) Er der udarbejdet noget konceptuelt materiale / content pakker / konkrete beskrivelser mv., som andren biblioteker kan tage og arbejde videre med? Ligger der eksempelvis beskrivelser af handlingen i rollespillene eller de øvrige indholdselementer (debatter mv.), som man kan anvende lokalet andre steder?

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 18. marts 2016 - 10:15 - 15:00

Kontaktperson

Adresse

Odense Centralbibliotek
Østre Stationsvej 15
5000 Odense,
Danmark

Tilmelding

Pris

200,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag, 14. marts 2016 - 10:00

Deltagere

I alt 30 deltagere

Aabenraa Bibliotekerne
Tænketanken Fremtidens Bibliotkeker
IVA
Aarhus Kommunes Biblioteker
Roskilde Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Statsbiblioteket
Odense Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Ishøj Bibliotek
Ishøj Bibliotek
Odene Dramaskole
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Thisted Bibliotek
Glostrup Bibliotek
HF & VUC Fyn Odense City Campus
Glostrup Bibliotek
HF & VUC Fyn Odense City Campus