Foto: Ahmad Joumaa

Biblioteket som brobygger

Mandag, 28. januar 2019 - 9:30
Hellerup

De danske folkebiblioteker udgør en unik platform for kulturformidling og integration. Både politikere og Danmarks Biblioteksforening ønsker, at bibliotekerne skal spille en større rolle i formidlingen af dansk kultur til udsatte boligområder. En sådan indsats skal omfatte en mere proaktiv rolle, hvor bibliotekerne er med til at skabe rammerne for det gode kulturmøde og dermed bidrager til at underbygge mangfoldighed i Danmark. Bibliotekernes prioritering af relationer mellem mennesker underbygger denne udvikling og er yderst relevant for integrationsområdet. Kurset ’Biblioteket som brobygger’ tager udgangspunkt i denne efterspørgsel og sætter bibliotekerne i stand til at yde en større indsats på integrationsområdet til gavn for borgere såvel som samfund.

Indhold:
Arbejdet med integration og kulturformidling er ikke nyt for bibliotekerne. Tværtimod er det en opgave som bibliotekerne har beskæftiget sig med i flere årtier. Der er i den akademiske verden gennemført en del studier af integrationsindsatsen på biblioteker på nationalt og internationalt plan. Dette kursus giver et historisk overblik over, hvordan integrationsopgaven har udviklet sig i de sidste 30 – 35 år, og hvordan bibliotekerne har tilpasset sig denne udvikling. Derudover vil der blive præsenteret en integrationsstrategi (RÅBN,) der er funderet på ’hands on’ erfaringer fra danske biblioteker, herunder hvordan strategien kan indfri bibliotekets potentiale som brobygger. Hvordan holder man trit med de mange kulturer og forskelligheder, vi efterhånden møder? Behøver vi at blive eksperter på alle kulturer? Oplægget ’KulturProff’ søger at give svar på disse spørgsmål og indfører kursisterne i den sokratiske metode samt visdommen fra den antropologiske verden. Over middag er der indlagt en workshop, hvor det bliver muligt at idégenerere ud fra den teoretiske og metodiske viden, samt værktøjerne fra første del af kurset og kombinere dem med konkrete muligheder på deltagernes egne biblioteker.    

Deltagerne vil efter kurset være udrustet med:

  • Indsigter i hvilke potentialer, der ligger i biblioteks rolle som brobygger
  • Viden om og værktøjer til hvordan det potentiale kan indfries
  • Konkrete eksempler på hvordan integrationsarbejdet kan fremmes på kursisternes egne biblioteker

Programpunkter for dagen:

  • Velkomst og introduktion
  • Integrationsopgaven: et historisk perspektiv
  • Teorier om integration på det danske folkebibliotek
  • KulturProff – bliv kulturekspert på en time
  • Integrationsstrategi - RÅBN
  • Workshop – ide-generering med udgangspunkt i ’Reach out’ til eget bibliotek
  • Opsummering og afslutning

Kursets underviser, Ahmad Joumaa, er iværksætter af kultur- og integrationsvirksomheden "Intergration360°" og er bl.a. projektleder og kulturformidler på projektet MENS VI VENTER, som er et samarbejde mellem Tønder Kommune, Tønder Kommunes Biblioteker og AsylSyd. Projektet har fokus på kulturformidling til asylansøgere.

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle biblioteksansatte, der arbejder med kulturformidling, og som ønsker at blive mere proaktive i integrationsindsatsen.

Det praktiske

Afholdes

Mandag, 28. januar 2019 - 9:30 - 16:00

Underviser

Adresse

Gentofte Centralbibliotek
Øregårdssalen
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Bemærkninger

Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Prisen dækker udelukkende forplejning. Der vil blive faktureret for den reelle udgift, hvorfor der kan blive opkrævet et lavere beløb end angivet.

Tilmelding

Pris

250,00 kr.

Pladser i alt

30

Ledige pladser

20

Tilmeldingsfrist

Mandag, 21. januar 2019 - 9:00

Deltagere

I alt 10 deltagere

Gentofte Bibliotekerne
Ishøj Bibliotek
Fredensborg Bibliotekerne
Fredensborg Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Biblioteket Frederiksberg
Københavns Biblioteker
Albertslund Bibliotek
Københavns Biblioteker
Furesø Bibliotek