Kursus i grafisk facilitering

Lær grafisk facilitering

Onsdag, 11. maj 2016 - 9:00
Roskilde

Vores hverdag er fyldt med teksttunge rapporter, mails, manualer og tætpakkede Power Points. Lær grafisk facilitering og få enkle, visuelle værktøjer til at styrke videndeling og samskabelse i tværfaglige teams og undervisning.

På dette kursus får du indblik i hvad grafisk facilitering kan, og hvordan det kan anvendes i undervisning, til præsentationer og møder.

Med simpelt ikonsprog bliver du i stand til at formidle processer og komplekse problemstillinger visuelt, således at alle kan forstå det. Den visuelle fremstilling giver et fælles sprog, og det danner grobund for den videre dialog. Med afsæt i det visuelle bliver det nemmere at forstå og samarbejde om indholdet, gøre rede for forskellige synspunkter og angrebsmåder og sammen finde frem til fælles retninger.

På kurset vil du 

  • lære de basale tegneteknikker i grafisk facilitering
  • bliver trænet i ikonsprog med figurer og symboler
  • få udarbejdet et ikonkatalog med egne ikoner
  • bliver introduceret til grafiske værktøjer til brug ved afholdelse af møder og undervisning
  • blive introduceret til visuel fremstilling af ikoner på iPad til brug for elektroniske præsentationer

Kurset er praktisk orienteret, og vi vil under hele kurset have farver og tuscher i hånden. Det er ikke nødvendigt at have tidligere erfaring med at tegne – alle kan være med.

Underviser: Charlotte Mathiesen, dyo.dk 

 


Få nyttige og kreative redskaber til værktøjskassen

Facilitering bliver en stadig mere central kompetence på bibliotekerne og med Charlottes kursus i grafisk facilitering får du mange uvurderlige redskaber i værktøjskassen. Allerede på vores næste møde brugte jeg redskaberne og de virker! Dertil er Charlotte en superkompetent og behagelig underviser.

Tilknytning

Målgruppe

Alle interesserede

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 11. maj 2016 - 9:00 - 16:00

Underviser

Kontaktperson

Adresse

Roskilde Bibliotek - Salen
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde,
Danmark

Tilmelding

Pris

500,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag, 4. maj 2016 - 23:55

Deltagere

I alt 11 deltagere

Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Kalundborg Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Næstved Bibliotek Og Borgerservice