Ophavsret for biblioteker

Onsdag, 25. oktober 2017 - 9:30
Roskilde

Bibliotekerne har ophavsretten tæt inde på livet. Og den får større og større betydning, jo mere digital verden bliver. Før i tiden var den primære biblioteksopgave at låne bøger ud. Det var der ikke ret meget ophavsret i. Men i den digitale tidsalder skal bibliotekerne meget mere. Og det skaber ophavsretlige problemer:

  • Må man kopiere materiale med henblik på udlån og sende låneren en digital fil?
  • Må man stille kopimaskiner og scanningsudstyr til rådighed for lånerne?
  • Må man bruge fotografier på en bibliotekshjemmeside eller en storskærm ved udlånet? Og hvad med musik og film?
  • Må bibliotekerne arkivere indhold fra internettet med henblik på udlån?
  • Må biblioteker fremstille kopier af fx gamle eller skrøbelige bøger og udlåne kopierne i stedet for de rigtige bøger?
  • Et bibliotek får taget pressefotos i forbindelse med et arrangement. Hvilke rettigheder har biblioteket til dem? Hvor længe må det bruge billederne? Og må det låne dem ud til andre biblioteker?  
  • Må man lægge billeder, man har fået fra en billeddatabase, på Youtube og facebook?

De spørgsmål er kun toppen af isbjerget. Få svar på dem, og flere til, på UBVAs kursus om Ophavsret for biblioteker.

UBVA står for "Udvalget til bestyttelse af videnskabeligt arbejde" - læs mere på UBVAs hjemmeside: http://ubva.dk/

Underviserne på kurset er førende specialister på ophavsretsområdet.

Foreløbigt program

09.00 Løbende ankomst og morgenbrød

09.30 Velkomst

09.45 Hvad er UBVA, og hvad kan man bruge os til?

10.00 Hvad beskytter ophavsretten?

10.45 Pause

11.00 Hvad indebærer det at have ophavsret?

11.45 Frokost

12.15 Undtagelser til ophavsretten
Herunder om lånernes private kopiering og indscanning, udlån af værker, visning af værker på bibliotekerne, fremførelse af værker på biblioteker, citat samt andre undtagelser af særlig relevans for bibliotekerne

13.00 Kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder: Hvilke muligheder giver det for bibliotekerne?
Herunder om Copydan-systemet, KODA, Gramex m.fl.

13.45 Pause

14.00 Bibliotekernes licensaftaler og Creative Commons

14.45 Ophavsret i ansættelsesforhold – og dens betydning for brug af open access

15.30 Øvelsesopgaver, afsluttende spørgsmål m.m.

Dagen slutter kl. 16


Tilknytning

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 25. oktober 2017 - 9:30 - 16:00

Kontaktperson

Adresse

Roskilde Bibliotekerne
Salen
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde,
Danmark

Bemærkninger

Selve kurset er gratis - betalingen går til forplejning. Løbende ankomst og morgenbrød fra kl. 9.00. Undervisningen starter kl. 9.30

Tilmelding

Pris

250,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Fredag, 13. oktober 2017 - 12:00

Deltagere

I alt 17 deltagere

Ringsted Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Langeland Bibliotek
Faxe Kommunes Biblioteker
Frederikssund Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
M/S Museet for Søfart
Guldborgsund Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Egedal Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Det Kgl. Bibliotek
Egedal Bibliotekerne
UC SYD Biblioteket
Roskilde Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Sorø Bibliotek