Foto: Colourbox.com

Projektledelse i vidensprojekter

Onsdag, 23. oktober 2019 - 9:00
Hellerup

God projektledelse afhænger både af almen praksis og faglige specialkompetencer.

Projektledere ved danske biblioteker varetager på den ene side samme opgaver som projektledere i andre brancher. Det gælder eksempelvis forhold omkring projektets berettigelse, planlægning og udførelse med inddragelse af interessenter og håndtering af risici, som går på tværs af målsætninger og faglighed.

Men der er også knyttet specielle udfordringer til projektarbejde i biblioteksregi. Biblioteksprojekter har en del til fælles med projekter på museer og universiteter. Modsat projekter i den offentlige administration og det private erhvervsliv, indtager vidensarbejderens faglighed ofte førerpladsen i bibliotekets projekter. Desuden kan der opstå udfordringer, hvis projektets målsætninger skal udtrykkes i kvantificerbare parametre, som det ofte er tilfældet i kommercielle projekter.

Dette kursus, som er udviklet af Metier, henvender sig direkte til vidensprojektledere og er skræddersyet til at gøre biblioteksansatte i stand til at eksekvere vellykkede projekter i tråd med bibliotekernes unikke målsætninger og faglighed.

Kurset tager udgangspunkt i anerkendte ”Best practice”-metoder, som tilpasses til bibliotekernes opgaver og målsætninger. Kurset vil fokusere på:

  • Projektbeskrivelsen: Hvad er et projekt, hvordan begrundes det og hvordan beskrives det?
  • Planlægning, prioritering & faseopdeling: Lær at vurdere projektets omfang, prioritere de vigtigste opgaver og sætte realistiske deadlines. Tilrettelæg projektfaser med udgangspunkt i tid, økonomi, risici og hensyn til interessenter
  • Processer, der skaber struktur og fremdrift: Sikring af fremdrift og dynamik gennem hele forløbet

Herudover vil elementer af risiko- og afvigelseshåndtering samt kommunikationsveje og flow indgå.

Kurset udbydes i samarbejde med Metier.

Kursets underviser er Annette Højen Sørensen, Senior Consultant hos Metier. Annette har en ph.d. fra Aarhus Universitet, Afdeling for Klassisk Arkæologi (2010). Hun er akkrediteret underviser i PRINCE2® og har mere end ti års erfaring som forsker, formidler, projektleder, teamleder og underviser.

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle biblioteksansatte, der ønsker redskaber til projektledelse i en bibliotekskontekst.

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 23. oktober 2019 - 9:00 - 15:00

Adresse

Gentofte Centralbibliotek
Øregårdssalen
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Bemærkninger

Heldagskursus. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Prisen dækker udelukkende forplejning. Der vil blive faktureret for den reelle udgift, hvorfor der kan blive opkrævet et lavere beløb end angivet.

Tilmelding

Pris

250,00 kr.

Pladser i alt

20

Ledige pladser

Alt optaget, desværre

Tilmeldingsfrist

Onsdag, 16. oktober 2019 - 12:00

Deltagere

I alt 20 deltagere

Gladsaxe Bibliotekerne
Egedal Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Albertslund Bibliotek
Fredensborg Bibliotekerne
Albertslund Bibliotek
Fredensborg Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Helsingør Kommunes Biblioteker
Helsingør Kommunes Biblioteker
Rudersdal Bibliotekerne
Dragør Bibliotekerne
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Københavns Professionshøjskoles bibliotek
Gentofte Bibliotekerne
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Københavns Biblioteker