Foto: Herning Bibliotekerne

Centralbibliotekernes Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 2018-2019 - Region Midtjylland

Torsdag, 13. september 2018 - 10:00
Herning

Har du lyst til at blive uddannet i biblioteksdidaktik sammen med kollegaer fra hele landet?

 • Få en teoretisk og historisk rammeforståelse for biblioteket og dets kerneområder?
 • Få en forskningsbaseret viden om et fælles sprog til og redskaber inden for bibliotekets kerneområder: Biblioteksforståelse, Oplevelseslitteratur, Samskabelse, Biblioteksrummet, Digital Dannelse og Vejledning?
 • Lave case-arbejde lokalt i samarbejde med din ledelse, hvor hverdagen genbesøges med ny viden og input, og hvor du udvikler aktiviteter og forløb inden for hver af de seks fagfelter (kerneområder) nævnt oven for, som publiceres og kan udbydes på dit bibliotek efterfølgende?
 • Få indsigt i andre verdener og blive skarp på, hvad du og dit bibliotek kan, det vil sige, blive i stand til at italesætte jeres kerneydelser og særlige kvalitet til samarbejdspartnere med flere?
 • Blive klædt på til professionelt og fælles med andre biblioteksformidlere nationalt at reflektere over og udvikle egen praksis i hverdagens arbejde. Og ikke mindst få en masse udviklende og spændende oplevelser, videndele og skabe et nationalt netværk?

Hvad kræver det at gennemføre Akademiforløb i Biblioteksdidaktik?

1. Fysisk tilstedeværelse i form af en opstartsdag, seks regionale temadage og case-arbejde samt formidling/forankring lokalt på eget bibliotek.

2. E-læring med grundbogsmaterialet Biblioteksdidaktik (Hans Reitzels Forlag 2017) af fag-undervisere fra fire universiteter med dertil hørende e-læringsøvelser, online studie-grupper, buddies mv.

For deltagere fra region midtjylland ligger der følgende datoer for fysisk mødeaktivitet. Møderne foregår på Biblioteket i Herning, Østergade 8, 7400 Herning og faciliteres af Jeanette Bak Christensen og Eva Mørup Mikkelsen:

 • Opstartsdag. Her deltager kursist samt egen nærmeste leder. Dato er d. 13. september 2018
 • 23. oktober 2018
 • 22. november 2018
 • 24. januar 2019
 • 21. februar 2019
 • 21. marts 2019
 • 25. april 2019

Se endvidere arbejdsplan og invitation i det vedhæftede program

Citater fra biblioteksformidlere:
"Det er jo ikke kun læring - det er hele spektret, også dem, der laver arrangementer hovedsageligt. Det er så bredt funderet. Vi skal alle sammen være i stand til at tale på et meta-plan. Formålet er, at vi får et fælles sprog, så det er jo for alle."

"Det gør det også nemmere at møde omverdenen. Når vi skal ud og samarbejde med de her mange folk. At vi bliver mere stålfaste: Det er os! Det kan vi! Vi laver jo stort set ikke noget i dag, som ikke er udadrettet!"

 


Pause-knap på teori-filmene

Kære alle,
Når I ser filmene med oplæg fra de to undervisere, så har I mulighed for at trykke på pause. Der er dog ingen synlig pauseknap. I skal blot trykke på billedet på skærmen, og trykke igen, når I vil aktivere filmen. I kan således gå væk fra filmen, så længe I ikke lukker siden ned.
Der er også blevet efterspurgt en "spole" funktion. Vi undersøger i øjeblikket om denne er mulig at fremtrylle, men i første omgang findes den desværre ikke.
Bedste hilsner
Eva

Tilknytning

Målgruppe

Akademiforløb i Biblioteksdidaktik er målrettet ansatte på folkebibliotekerne, der formidler biblioteket i forskellige teams og formidler til alle bibliotekets forskellige målgrupper. Alle centralbibliotekerne vil udbyde det i hver deres region.

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 13. september 2018 - 10:00 - 15:00
Tirsdag, 23. oktober 2018 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 22. november 2018 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 24. januar 2019 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 21. februar 2019 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 21. marts 2019 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 25. april 2019 - 9:00 - 16:00

Kontaktperson

Adresse

Herning Bibliotekerne
Østergade 8
Lokale A, B og C
7400 Herning,
Danmark

Bemærkninger

Det er gratis at deltage, dog opkræves der betaling for forplejning samt et mindre beløb til materialer.

Tilmelding

Pladser i alt

Ubegrænset

Tilmeldingsfrist

Mandag, 13. august 2018 - 16:00

Deltagere

I alt 22 deltagere

Silkeborg Bibliotekerne
Silkeborg Bibliotekerne
Randers Social- og Sundhedsskole
Sosu Østjylland afd. Silkeborg
Silkeborg Bibliotekerne
Holstebro Bibliotek
Holstebro Bibliotek
Silkeborg Bibliotekerne
Holstebro Bibliotek
Lemvig Bibliotek
Ikast-Brande Bibliotek
Herning Bibliotekerne
Norddjurs Biblioteker
Biblioteket på Social- og sundhedsskolen, Herning
Norddjurs Biblioteker
Norddjurs Biblioteker
Hedensted Bibliotekerne
Viborg Bibliotekerne
Hedensted Bibliotekerne
Viborg Bibliotekerne
Hedensted Bibliotekerne