Modul 2_vejen til stjernerne

Hvordan skaber vi forandinger og når de nye ledestjerner - Kursusforløb (Modul 2)

Torsdag, 9. maj 2019 - 9:30
Herning

HVAD ER BIBLIOTEKERNES FREMTIDIGE LEDESTJERNE? NATIONALT? REGIONALT? -OG HVORDAN GØRES DENNE LEDESTJERNE TIL EN AKTIV OG ATTRAKTIV DEL AF BIBLIOTEKERNES DAGLIGDAG?

At finde svarene på disse spørgsmål er målet for udviklingsprojektet Bibliotekernes ProcesHub. Bibliotekernes ProcesHub er et nyt, didaktisk koncept for visionsarbejde, procesledelse og kompetenceudvikling i biblioteket. ProcesHub’en vil inspirere og støtte udvikling, realisering og implementering af nye visioner, strategier, indsatser m.v. i biblioteksverden, lokalt, kommunalt eller regionalt. Bibliotekernes Proceshub udvikles og udformes af bibliotekerne selv i samarbejde med Copenhagen Coaching Center.

Fundamentet for Bibliotekernes ProcesHub er dette kursusforløb, som tilbydes til alle bibliotekschefer og -ledere samt projekt- og proceskonsulenter fra hele landet. Kursusforløbet er inddelt i to moduler:

  • Modul 1: Den nye ledestjerne (visionsudvikling)
  • Modul 2: Vejen derhen (procesarbejdet). 

Hvert modul varer 2x2 kursusdage. Modul 1 er afviklet, men du kan godt deltage på modul 2 uden at have været på modul 1. Kontakt gerne Anne Juhl Nielsen for at høre nærmere.

Hvad får du ud af at deltage

Du bliver bedre til at:          

-  At omsætte værdier til visioner og virkelyst til handlekraft

- At inddrage kolleger og medarbejdere i lærings- og udviklingsprocesser

- At styre, rumme og kreere processer

- At forstå og forme din egen rolle og bidrag som procesleder                            

Du bidrager til:                      

- At styrke forbindelsen mellem bibliotekets værdigrundlag, vision, virkelyst og handlekraft.

- At udvikle en åben, didaktisk metode til bibliotekernes visions- og procesarbejde

- At udvikle et progressivt og praktisk orienteret online forum for procesudvikling og -implementering samt videndeling

Du får:                                    

- Undervisning 9.30-16.00

- Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases

- Forplejning alle dage

- Løbende supervision og et stærkt netværk

- Kursusbevis

Du forventes at:                   

- Deltage aktivt og engageret i kursusforløbet.

- Bruge 3-6 timer på forberedelse før hvert modul, eksempelvis ved tekstlæsning, praktiske opgaver eller refleksionsøvelser.

Sted:                                       

- Forløbet afholdes på Herning Bibliotekerne, Østergade 8, 7400 Herning.

 

Hvordan er forløbet bygget op?

Modul 1: Den nye ledestjerne. 

Læs mere om modul 1 her.

(læs mere om modul 1 i vedhæftede oversigt over modul 1 + 2) 

 

Modul 2: Hvordan når vi derhen?

I det andet modul går vi længere ned i det processuelle maskinrum og formulerer metoder og guidelines for det praktiske proces- og projektarbejde på bibliotekerne. Med afsæt i de formulerede visioner, idéer og strategier arbejder vi dels i et praktisk lineært spor med tilrettelæggelse, iværksættelse, gennemførelse og dokumentation af processer i bibliotekerne, og dels i et praktisk dynamisk spor med styring, tilstedeværelse, nærvær, rummelighed, kreativitet og læring i samspillet mellem kolleger, medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere. Dette modul henvender sig især til projekt- og procesledere og -konsulenter, men bibliotekschefer og -ledere er mere end velkomne til også at deltage på dette modul.

 

 

 

9. maj – 10. maj 2019

6. juni – 7. juni 2019

 

 

Undervisning og facilitering:

Copenhagen Coaching Center har gennem mange år specialiseret sig i udvikling og facilitering af interne uddannelses- og udviklingsforløb i virksomheder og organisationer, specifikt tilegnet og tilrettet de lokale, kulturelle, organisatoriske og faglige forhold og udfordringer, som ledere og medarbejdere ønsker at arbejde med. CCCs konsulenter er som samarbejds- og sparringspartnere bredt anderkendt for deres nærvær, observationsevne, dialogiske kapacitet og evne til at skabe trygge og intense læringsrum med tid og ro til fordybelse, refleksion og diskussion. CCC har blandt andet arbejdet med Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Københavns Biblioteker samt forskellige styrelser og ministerier. Læs mere om CCC på www.copenhagencoaching.dk.

 

Hvem står bag?

Ideen og konceptet for Bibliotekernes ProcesHub er opstået og udviklet i et samarbejde mellem Copenhagen Coaching Center og Herning Bibliotekerne. Udviklignsprojektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens overbygningspulje. Herning Bibliotekerne er projektleder, og inviterer chefer, ledere og/eller proceskonsulenter fra hele landet til at deltage i skabelsen af bibliotekernes nye ProcesHub gennem et intensivt kursus- og udviklingsforløb.

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Målgruppe

Dette modul henvender sig især til projekt- og procesledere og -konsulenter, men bibliotekschefer og -ledere er mere end velkomne til også at deltage på dette modul.

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 9. maj 2019 - 9:30 - 16:00
Fredag, 10. maj 2019 - 8:30 - 15:00
Torsdag, 6. juni 2019 - 9:30 - 16:00
Fredag, 7. juni 2019 - 8:30 - 15:00

Adresse

Herning Bibliotekerne
Østergade 8
7400 Herning,
Danmark

Tilmelding

Pris

0,00 kr.

Pladser i alt

18

Ledige pladser

8

Tilmeldingsfrist

Fredag, 5. april 2019 - 12:00

Deltagere

I alt 10 deltagere

Frederikssund Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Lemvig Bibliotek
Aalborg Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne