Foto: Herning Bibliotekerne

Centralbibliotekernes Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 2018-2019 - Gentofte CB

Onsdag, 19. september 2018 - 10:00
Hellerup

Har du lyst til at blive uddannet i biblioteksdidaktik sammen med kollegaer fra hele landet?

 • Få en teoretisk og historisk rammeforståelse for biblioteket og dets kerneområder?
 • Få en forskningsbaseret viden om et fælles sprog til og redskaber inden for bibliotekets kerneområder: Biblioteksforståelse, Oplevelseslitteratur, Samskabelse, Biblioteksrummet, Digital Dannelse og Vejledning?
 • Lave case-arbejde lokalt i samarbejde med din ledelse, hvor hverdagen genbesøges med ny viden og input, og hvor du udvikler aktiviteter og forløb inden for hver af de seks fagfelter (kerneområder) nævnt oven for, som publiceres og kan udbydes på dit bibliotek efterfølgende?
 • Få indsigt i andre verdener og blive skarp på, hvad du og dit bibliotek kan, det vil sige, blive i stand til at italesætte jeres kerneydelser og særlige kvalitet til samarbejdspartnere med flere?
 • Blive klædt på til professionelt og fælles med andre biblioteksformidlere nationalt at reflektere over og udvikle egen praksis i hverdagens arbejde. Og ikke mindst få en masse udviklende og spændende oplevelser, videndele og skabe et nationalt netværk?

Hvad kræver det at gennemføre Akademiforløb i Biblioteksdidaktik?

1. Fysisk tilstedeværelse i form af en opstartsdag, seks regionale temadage og case-arbejde samt formidling/forankring lokalt på eget bibliotek.

2. E-læring med grundbogsmaterialet Biblioteksdidaktik (Hans Reitzels Forlag 2017) af fag-undervisere fra fire universiteter med dertil hørende e-læringsøvelser, online studie-grupper, buddies mv.

For deltagere fra Gentoftes Centralbiblioteksområde ligger der følgende datoer for fysisk mødeaktivitet. Møderne foregår på Gentofte Hovedbibliotek:

 • Opstartsdag. Her deltager kursist samt egen nærmeste leder. Dato er d. 19. september 2018
 • 23. oktober 2018
 • 22. november 2018
 • 22. januar 2019
 • 21. februar 2019
 • 20. marts 2019
 • 25. april 2019

Se endvidere arbejdsplan og invitation i det vedhæftede program

Citater fra biblioteksformidlere:
"Det er jo ikke kun læring - det er hele spektret, også dem, der laver arrangementer hovedsageligt. Det er så bredt funderet. Vi skal alle sammen være i stand til at tale på et meta-plan. Formålet er, at vi får et fælles sprog, så det er jo for alle."

"Det gør det også nemmere at møde omverdenen. Når vi skal ud og samarbejde med de her mange folk. At vi bliver mere stålfaste: Det er os! Det kan vi! Vi laver jo stort set ikke noget i dag, som ikke er udadrettet!"

 

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Målgruppe

Akademiforløb i Biblioteksdidaktik er målrettet ansatte på folkebibliotekerne, der formidler biblioteket i forskellige teams og formidler til alle bibliotekets forskellige målgrupper. Alle centralbibliotekerne vil udbyde det i hver deres region.

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 19. september 2018 - 10:00 - 15:00
Tirsdag, 23. oktober 2018 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 22. november 2018 - 9:00 - 16:00
Tirsdag, 22. januar 2019 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 21. februar 2019 - 9:00 - 16:00
Onsdag, 20. marts 2019 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 25. april 2019 - 9:00 - 16:00

Ansvarlig

Adresse

Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Bemærkninger

Det er gratis at deltage, dog opkræves der betaling for forplejning samt et mindre beløb til materialer.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

Mandag, 3. september 2018 - 16:00

Deltagere

I alt 11 deltagere

Glostrup Bibliotek
Vallensbæk Bibliotek
Hvidovre Bibliotekerne
Hvidovre Bibliotekerne
Hvidovre Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Glostrup Bibliotek
Gentofte Bibliotekerne
Hvidovre Bibliotekerne
Herlev Bibliotek
Herlev Bibliotek