Foto: Herning Bibliotekerne

Centralbibliotekernes Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 2018-2019 - Vejle CB

Onsdag, 19. september 2018 - 10:00
Vejle

Har du lyst til at blive uddannet i biblioteksdidaktik sammen med kollegaer fra hele landet?

 • Få en teoretisk og historisk rammeforståelse for biblioteket og dets kerneområder?
 • Få en forskningsbaseret viden om et fælles sprog til og redskaber inden for bibliotekets kerneområder: Biblioteksforståelse, Oplevelseslitteratur, Samskabelse, Biblioteksrummet, Digital Dannelse og Vejledning?
 • Lave case-arbejde lokalt i samarbejde med din ledelse, hvor hverdagen genbesøges med ny viden og input, og hvor du udvikler aktiviteter og forløb inden for hver af de seks fagfelter (kerneområder) nævnt oven for, som publiceres og kan udbydes på dit bibliotek efterfølgende?
 • Få indsigt i andre verdener og blive skarp på, hvad du og dit bibliotek kan, det vil sige, blive i stand til at italesætte jeres kerneydelser og særlige kvalitet til samarbejdspartnere med flere?
 • Blive klædt på til professionelt og fælles med andre biblioteksformidlere nationalt at reflektere over og udvikle egen praksis i hverdagens arbejde. Og ikke mindst få en masse udviklende og spændende oplevelser, videndele og skabe et nationalt netværk?

Hvad kræver det at gennemføre Akademiforløb i Biblioteksdidaktik?

1. Fysisk tilstedeværelse i form af en opstartsdag, seks regionale temadage og case-arbejde samt formidling/forankring lokalt på eget bibliotek.

2. E-læring med grundbogsmaterialet Biblioteksdidaktik (Hans Reitzels Forlag 2017) af fag-undervisere fra fire universiteter med dertil hørende e-læringsøvelser, online studie-grupper, buddies mv.

Vi starter forløbet med en opstartsdag den 19. september 2018, hvor kursisterne deltager sammen med egen nærmeste leder. 

De fysiske møder foregår på Vejle Bibliotek på følgende datoer:

 • 24. oktober 2018
 • 21. november 2018
 • 23. januar 2019
 • 20. februar 2019
 • 20. marts 2019
 • 24. april 2019

Se endvidere arbejdsplan og invitation i det vedhæftede program

Citater fra biblioteksformidlere:
"Det er jo ikke kun læring - det er hele spektret, også dem, der laver arrangementer hovedsageligt. Det er så bredt funderet. Vi skal alle sammen være i stand til at tale på et meta-plan. Formålet er, at vi får et fælles sprog, så det er jo for alle."

"Det gør det også nemmere at møde omverdenen. Når vi skal ud og samarbejde med de her mange folk. At vi bliver mere stålfaste: Det er os! Det kan vi! Vi laver jo stort set ikke noget i dag, som ikke er udadrettet!"

 


Hvad består et modul af?

Når du kigger på ugeplanen, kan du se en oversigt over modulerne. Her vil vi kort give en prøve på, hvad fx modul 1 om Biblioteksforståelse kommer til at bestå af:
I den første uge (i eksemplet uge 40) læser du indledning og kapitel 1 i grundbogen Biblioteksdidaktik. Dertil hører og ser du en video, hvor Henrik Jochumsen og Jens Jørgen Hansen folder kapitlet ud. Der er e-læringsøvelser til kapitel og video, hvorigennem du får testet og tilegnet dig den teoretiske viden fra kapitlet.


Hvad består et modul af?

Når du kigger på ugeplanen, kan du se en oversigt over modulerne. Her vil vi kort give en prøve på, hvad fx modul 1 om Biblioteksforståelse kommer til at bestå af:
I den første uge (i eksemplet uge 40) læser du indledning og kapitel 1 i grundbogen Biblioteksdidaktik. Dertil hører og ser du en video, hvor Henrik Jochumsen og Jens Jørgen Hansen folder kapitlet ud. Der er e-læringsøvelser til kapitel og video, hvorigennem du får testet og tilegnet dig den teoretiske viden fra kapitlet.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Målgruppe

Akademiforløb i Biblioteksdidaktik er målrettet ansatte på folkebibliotekerne, der formidler biblioteket i forskellige teams og formidler til alle bibliotekets forskellige målgrupper. Alle centralbibliotekerne vil udbyde det i hver deres region.

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 19. september 2018 - 10:00 - 15:00
Onsdag, 24. oktober 2018 - 9:00 - 16:00
Onsdag, 21. november 2018 - 9:00 - 16:00
Onsdag, 23. januar 2019 - 9:00 - 16:00
Onsdag, 20. februar 2019 - 9:00 - 16:00
Onsdag, 20. marts 2019 - 9:00 - 16:00
Onsdag, 24. april 2019 - 9:00 - 16:00

Kontaktperson

Adresse

Vejle Bibliotekerne
Willy Sørensens Plads 1
Salen
7100 Vejle,
Danmark

Bemærkninger

Det er gratis at deltage, dog opkræves der betaling for forplejning (ca. 250 kr. pr. dag) samt et mindre beløb til materialer.

Tilmelding

Pladser i alt

Ubegrænset

Tilmeldingsfrist

Mandag, 3. september 2018 - 16:00

Deltagere

I alt 20 deltagere

Esbjerg Kommunes Biblioteker
Vejle Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Haderslev Bibliotekerne
Billund Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Tønder Kommunes Biblioteker
Tønder Kommunes Biblioteker
Vejle Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Biblioteket Sønderborg
Biblioteket Sønderborg
Billund Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne