Foto: Centralbibliotekerne

Centralbibliotekernes forløb i Biblioteksdidaktik 2019-2020 VEST

Tirsdag, 24. september 2019 - 10:15
Vejle
Så er det atter muligt at tilmelde sig Biblioteksdidaktik.
Denne gang bliver forløbet afholdt 2 steder i landet, Vejle (Vest) og Roskilde (Øst), hvor alle deltagere skal gennemgå grundmodulet på opstartsdagen, samt mindst 2 efterfølgende valgfrie moduler. 
OBS: Vær opmærksom på, at du selv skal sammensætte dit forløb udover opstartswebinar og Grundmodul-temadag. Se hvordan de valgfrie moduler fordeler sig nederst på siden.

Forløbet i Biblioteksdidaktik giver:
 • En teoretisk og historisk rammeforståelse for biblioteket og dets kerneområder
 • En forskningsbaseret viden om et fælles sprog til og redskaber inden for bibliotekets kerneområder: 
  • Grundmodul: Biblioteksforståelse, Biblioteksdidaktikbegrebet og Vejledningsbegrebet, hvor fokus er på bibliotekshistorie, samt hvordan biblioteksdidaktik sætter biblioteksarbejde i nogen andre rammer, og hvordan vejledningsbegrebet har udviklet sig over tid.
  • Valgfrit modul 1: Oplevelseslitteratur, hvor fokus er på biblioteksformidlerens rolle i: Litterære udstillinger, Shared Reading-læsegrupper, Digitale værker, Litteraturen i kroppen-aktiviteter, Litterære samskabelses-aktiviteter
  • Valgfrit modul 2: Samskabelse, hvor fokus er bibliotekets/biblioteksansattes rolle som katalysator i samskabel og samproduktion
  • Valgfrit modul 3: Biblioteksrummet, hvor fokus er litterære udstillinger: eksponering, formidling og kuratering, samt hvordan serendipitet aktivt kan bruges til at skabe nye veje og læringsrum for brugerne
  • Valgfrit modul 4: Digital Dannelse, hvor fokus er biblioteksformidlerens rolle overfor borgeren (uanset alder), samt afsætte i undervisningssituationer til at bevidstgøre brugerne ift. digital dannelse
 • Case-arbejde lokalt i samarbejde med din ledelse, Hvor du udvikler borgerrettede aktiviteter indenfor de moduler, du vælger at følge i forløbet 
 • Skarphed på, hvad du og dit bibliotek kan, det vil sige, blive i stand til at italesætte jeres kerneydelser og særlige kvalitet til samarbejdspartnere med flere
 • Mulighed for professionelt og fælles med andre biblioteksformidlere nationalt at reflektere over og udvikle egen praksis i hverdagens arbejde. Og ikke mindst få en masse udviklende og spændende oplevelser, videndele og skabe et nationalt netværk

Deltagerne får i løbet af uddannelsesforløbet et fælles sprog og netværk nationalt, teori præsenteret gennem e-læringsøvelser af forskere og fag-undervisere fra fire forskellige universiteter, og case-arbejde med design af forløb og aktiviteter, som efterfølgende kan udbydes fra den enkelte deltagers lokale bibliotek. Forskellige faglige baggrunde mødes på uddannelsesforløbet og udvikler en ny fælles faglig identitet med rod i bibliotekets tradition og i de trends, der spirer frem og tegner fremtidens fremtid.

Hvad kræver det at gennemføre forløbet i Biblioteksdidaktik?

1. Fysisk tilstedeværelse i form af en opstartsdag, samt ved mindst 2 valgfrie temadage i enten Vejle eller Roskilde, og case-arbejde samt formidling/forankring lokalt på eget bibliotek.
2. E-læring med grundbogsmaterialet Biblioteksdidaktik (Hans Reitzels Forlag 2017) af fag-undervisere fra fire universiteter med dertil hørende e-læringsøvelser.

Tilmeld dig webinaret Introduktion til Centralbibliotekernes forløb i Biblioteksdidaktik 2019-2020 for at få den fulde beskrivelse https://centralbibliotek.dk/e-l%C3%A6ring-mtilmelding/introduktion-til-forl%C3%B8bet-centralbibliotekernes-forl%C3%B8b-i-biblioteksdidaktik 

For deltagere i Vest ligger der følgende datoer for fysisk mødeaktivitet:
  Opstartsdag og grundmodul: 24. september 2019

Valgfrie moduler 1 eller 2: 5. november 2019
Valgfrie moduler 3 eller 4: 12. november 2019

Valgfrie moduler 1 eller 2: 14. januar 2020
Valgfrimoduler 3 eller 4: 21. januar 2020

Målgruppe

Ansatte/nyansatte på folkebibliotekerne, der gerne vil have en større forståelse for, hvad folkebiblioteket udspringer af, samt få nogle nye teoretiske og metodiske indsigter i biblioteksformidling til bibliotekets forskellige målgrupper.

Det praktiske

Afholdes

Tirsdag, 24. september 2019 - 10:15 - 15:30
Tirsdag, 5. november 2019 - 10:15 - 15:30
Tirsdag, 12. november 2019 - 10:15 - 15:30
Tirsdag, 14. januar 2020 - 10:15 - 15:30
Tirsdag, 21. januar 2020 - 10:15 - 15:30

Adresse

Vejle Bibliotek
Willy Sørensens Plads 1
7100 Vejle,
Danmark

Bemærkninger

Forudsætningen er, at grundmodulet gennemføres og mindst to valgfrie moduler. Man kan ikke tage de vagfrie moduler uden at have gennemført grundmodulet.

Tilmelding

Pris

240,00 kr.

Pladser i alt

50

Ledige pladser

27

Tilmeldingsfrist

Fredag, 30. august 2019 - 12:00

Deltagere

I alt 23 deltagere

Aabenraa Bibliotekerne
Jammerbugt Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Skanderborg Bibliotek
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Mariagerfjord Bibliotekerne
Varde Bibliotek
Vejle Bibliotekerne
Skanderborg Bibliotek
Randers Bibliotek
Skanderborg Bibliotek
Aalborg Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Aabenraa Bibliotekerne
Assens Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Hjørring Bibliotekerne
Hjørring Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Brønderslev Bibliotek