Facilitatorforløb 2018-2019 – Procesledelse i praksis

Mandag, 10. september 2018 - 12:00
Roskilde

Ønsker du at udvikle fremtidens bibliotek gennem involvering af lokalområdets mange forskellige aktører og perspektiver? Ønsker du at skabe bæredygtige løsninger gennem meningsfulde og engagerende processer, der forankres og lever i hverdagen? Ønsker du at designe og lede processer, der skaber reelt medejerskab for dine interessenter? Så er Roskilde Centralbiblioteks Facilitatorforløb 2018-2019  det rette forløb for dig!

Biblioteket spiller en stadig større rolle i lokalsamfundet som en arena og drivkraft for inddragelse og samarbejde med en bred vifte af forskellige aktører: kommuner, virksomheder, borgere, skoler, foreningslivet, andre kulturinstitutioner etc. Mange af disse former for inddragelse og samarbejder fordrer - og udfordrer - de biblioteksansattes roller. Fra at være faglig ekspert inden for eks. borgerservice, informations- og litteratursøgning skal bibliotekets ansatte i dag også indtage en mere faciliterende rolle for de mange forskellige interessenter, som biblioteket betjener og som gerne vil være del af bibliotekets fremtidige udvikling.

I forlængelse af Facilitatorforløbet 2017 udbyder Roskilde Centralbibliotek et nyt forløb bygget op af et grundforløb og fire forskellige specialiseringsforløb.

Formål
Kort fortalt er formålet med forløbet, at:

 • Understøtte biblioteket som demokratisk dannelsesinstitution gennem brug af nye procesfaglige metoder og tilgange
 • Understøtte hver enkelt biblioteksansat i at indgå konstruktivt og dialogisk i nye roller og opgaver som en del af en dynamisk, udadvendt og digital institution
 • Give hver enkelt biblioteksansat procesfaglig indsigt, mod og handlekraft
 • Skabe et undersøgende trænings- og læringsrum, der understøttes digitalt


Opbygning
Grundforløbet består af 4 moduler + 2 webinarer (ialt 6 dage) med grundlæggende træning af dig som procesleder/facilitator. Derudover deltager du i 1 times indledende læringsdialog med nærmeste leder og indgår i en læringsgruppe, der mødes undervejs i forløbet.

Efter grundforløbet kan du tage et specialiseringsforløb, hvor du arbejder med facilitering i forhold til specifikke fagområder. Specialiseringsforløbene kombinerer dine erfaringer som facilitator med fagspecifik viden inden for bestemte områder.

Du kan vælge mellem følgende specialiseringsforløb:

 1. Facilitering og mobilisering af frivillig-miljøer (2,5 dage)
 2. Facilitering af borgerinddragelses- og samskabelsesprocesser (2,5 dage)
 3. Kommunal Strategisk Facilitering (2,5 dage)
 4. Digital facilitering (5 dage)

Du kan læse meget mere om indhold, udbytte og undervisere samt finde alle datoer for både grundforløb og specialiseringer i den vedhæftede kursusbeskrivelse.

Pris
Grundforløb: 6000 kr.
Specialiseringsforløb 1-3: 1000 kr. (for ét specialiseringsforløb)
Specialiseringsforløb 4 – Digital facilitering: 3000 kr.

Beløbene dækker forplejning, lokaler og indkvartering under internaterne.
Centralbiblioteket finansierer konsulentydelser/eksterne undervisere/oplægsholdere og egne værter. Bibliotekerne finansierer selv transportudgifter.

Adresser
Den endelige placering er ikke på plads, men vi forventer at undervisningen finder sted i Roskilde på alle enkelte kursusdage og centralt i regionen på alle internater.

Niveau
Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på grundforløbet. Du skal dog være villig til at arbejde med og afprøve dine nye færdigheder i praksis undervejs i forløbet. Deltagelse på specialiseringsforløbet forudsætter deltagelse på grundforløbet eller anden relevant uddannelse – f.eks. Facilitatorforløb 2017 ved Roskilde Centralbibliotek eller Proceskonsulentforløb 2016 ved Gentoftes Centralbibliotek. Alle, der tilmelder sig et specialiseringsforløb alene, vil blive kontaktet med henblik på at sikre, at alle deltagere har et tilstrækkeligt grundlag/niveau for at deltage i specialiseringsforløbene.

Tilmelding
Pladserne er primært reserveret til deltagere fra Roskildes Centralbiblioteksområde. I tilfælde af ledige pladser ved tilmeldingsfristens udløb er biblioteksansatte fra andre centralbiblioteksområder meget velkomne. Tilmeldinger fra andre centralbiblioteksområder kommer på en venteliste. Vi melder tilbage hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen. Der er 24 pladser på grundforløbet, som gennemføres ved minimum 16 deltagere.

Der er muligt at tilmelde sig:

 1. Grundforløb alene
 2. Grundforløb + specialiseringsforløb
 3. Specialiseringsforløb alene – forudsætter deltagelse på andet relevant grundkursus i processer

Ved tilmelding angives én af de tre ovenstående muligheder og hvilket specialiseringsforløb, der evt. ønskes. Vi kan ikke garantere, at alle specialiseringsforløb bliver oprettet – det afhænger af tilslutningen. De enkelte specialiseringsforløb har 12 pladser og oprettes ved minimum 8 deltagere. Ved til specialiseringsforløbet alene, skal der angives anden relevant procesfaglig grunduddannelse.

Tilmelding via denne tilmeldingsformular – senest mandag den 20. august 2018.

Har du spørgsmål til læringsforløbet, er du meget velkommen til at kontakte Anne Iversen, på mail: anneiv@roskilde.dk

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Målgruppe

Alle interesserede biblioteksansatte. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på grundforløbet. Du skal dog være villig til at arbejde med og afprøve dine nye færdigheder i praksis undervejs i forløbet. Deltagelse på specialiseringsforløbet forudsætter deltagelse på grundforløbet eller anden relevant grundkursus.

Det praktiske

Afholdes

Mandag, 10. september 2018 to Tirsdag, 11. september 2018, 12:00 - 12:00
Onsdag, 10. oktober 2018 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 15. november 2018 to Fredag, 16. november 2018, 12:00 - 12:00
Onsdag, 12. december 2018 - 9:00 - 16:00

Kontaktperson

Adresse

4000 Roskilde,
Danmark

Bemærkninger

Pris: Grundforløb: 6000 kr. Specialiseringsforløb 1-3: 1000 kr. (for ét specialiseringsforløb) Specialiseringsforløb 4 – Digital facilitering: 3000 kr. Beløbene dækker forplejning, lokaler og indkvartering under internaterne.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

Mandag, 20. august 2018 - 16:00