Facilitatorforløb 2019-2020 - Procesledelse i praksis: Grundforløb

Mandag, 21. oktober 2019 - 12:00
Roskilde

Vil du udvikle fremtidens bibliotek gennem involvering af lokalområdets mange forskellige aktører og perspektiver? 

Vil du skabe bæredygtige løsninger gennem meningsfulde og engagerende processer, der forankres og lever i hverdagen? 

Vil du designe og lede processer, der skaber reelt medejerskab for dine deltagere og styrke din egen refleksive praksis og personlige handlekraft som facilitator? 


Procesledelse i Praksis gentager sidste års succes! Forløbet bygger videre på vores stærke erfaringer og er et koncentreret teoretisk og praktisk lærings- og kompetenceudviklingsforløb med afsæt i de nyeste procesteoretiske og -faglige metoder og tilgange inden for den systemiske, anerkendende, narrative og kompleksitetsteoretiske verden. 

Vi arbejder med planlægning, design, gennemførsel og opfølgning på processer med fokus på involvering og samskabelse. Derudover med procesværktøjer til afklaringsmøder og fælles forventningsafstemning, brug af game-master-færdigheder, spørge- teknikker og anerkendende evaluerings- praksis. Og med hvordan du som facilitator møder - og respektfuldt håndterer uventede reaktioner og modstand fra enhver deltagergruppe. 
 

Formål med forløbet

  • At understøtte biblioteket som demokratisk dannelsesinstitution gennem brug af nye procesfaglige metoder, teorier og tilgange
  • At understøtte hver enkelt biblioteksansat i at indgå konstruktivt og dialogisk i nye roller og opgaver som del af en dynamisk, udadvendt og digital institution
  • At give hver enkelt biblioteksansat procesfaglig indsigt, mod og handlekraft og skabe et undersøgende trænings- og læringsrum, der understøttes digitalt
     

Opbygning
Grundforløbet består af 4 moduler + 2 webinarer (ialt 6 dage) med grundlæggende træning af dig som procesleder/facilitator. Derudover deltager du i 1 times indledende læringsdialog med nærmeste leder og indgår i en læringsgruppe, der mødes undervejs i forløbet.

Du kan læse meget mere om indhold, udbytte og undervisere i den vedhæftede kursusbeskrivelse.


Pris
Prisen for grundforløbet er 6000 kr. Beløbet dækker forplejning, lokaler og indkvartering under internaterne. Centralbiblioteket finansierer konsulentydelser/eksterne undervisere/oplægsholdere og egne værter. Bibliotekerne finansierer selv transportudgifter.


Adresser
Internater 21. og 22. oktober, samt d. 9. og 10. december:

Zleep hotel/Café Florentz
Algade 13
4000 Roskilde

Kursusdagene d. 6. november og 30. januar:

Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur
Rabalderstræde 16
4000 Roskilde 


Niveau
Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på grundforløbet. Du skal dog være villig til at arbejde med og afprøve dine nye færdigheder i praksis undervejs i forløbet. 


Tilmelding
Pladserne er primært reserveret til deltagere fra Roskildes Centralbiblioteksområde. I tilfælde af ledige pladser ved tilmeldingsfristens udløb, tildeles pladser til biblioteksansatte fra andre centralbiblioteksområder på basis af tilmeldingernes rækkefølge - først til mølle. Vi melder tilbage hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen. Der er 24 pladser på grundforløbet, som gennemføres ved minimum 16 deltagere.

Tilmelding via denne tilmeldingsformular – senest fredag den 20. september 2019.
 

Har du spørgsmål til læringsforløbet, er du meget velkommen til at kontakte Anne Iversen, på mail: anneiv@roskilde.dk

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Alle interesserede biblioteksansatte. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på grundforløbet. Du skal dog være villig til at arbejde med og afprøve dine nye færdigheder i praksis undervejs i forløbet. Ansatte fra Roskildes centralbiblioteksområde har fortrinsret.

Det praktiske

Afholdes

Mandag, 21. oktober 2019 to Tirsdag, 22. oktober 2019, 12:00 - 12:00
Onsdag, 6. november 2019 - 9:00 - 16:00
Mandag, 9. december 2019 to Tirsdag, 10. december 2019, 12:00 - 12:00
Torsdag, 30. januar 2020 - 9:00 - 16:00

Kontaktperson

Adresse

4000 Roskilde,
Danmark

Bemærkninger

Beløbet dækker forplejning, lokaler og indkvartering under internaterne.

Tilmelding

Pris

6.000,00 kr.

Pladser i alt

24

Tilmeldingsfrist

Fredag, 20. september 2019 - 16:00