Facilitering af borgerinddragelse

Onsdag, 16. januar 2019 - 9:00
Roskilde

Bibliotekets rolle som demokratisk knudepunkt, samt en samfundsmæssig og politisk virkelighed, hvor begreber som samskabelse og borgerinddragelse fylder meget, stiller nye krav til de ansatte på bibliotekerne. På dette specialiseringsforløb arbejder vi konkret med teori og metode omkring inddragelses- og samskabelsesprocesser.

Dette er specialiseringsforløb 2 i Roskilde Centralbiblioteks Facilitatorforløb 2018-2019.

Formål

  • Indsigt i området borgerinddragelse og nuancering af de vigtigste begreber
  • Konkrete metoder og redskaber til at facilitere borgermøder eller samskabelses-workshops
  • Indsigt i og kompetencer til at håndtere de mest almindelige dilemmaer i arbejdet med borgerinvolvering
  • En øget evne til at planlægge og prioritere arbejdet med inddragelse af borgere ud fra en forståelse for såvel muligheder som begrænsninger

Opbygning
Specialiseringsforløbet består af 2 moduler og 1 webinar. Derudover indgår du i en læringsgruppe, der mødes undervejs i forløbet.

Du kan læse om indhold, udbytte og datoer i den vedhæftede kursusbeskrivelse.

Pris
Specialiseringsforløb 1-3: 1.000 kr. (for ét specialiseringsforløb)

Specialiseringsforløb 4 - Digital facilitering: 3.000 kr.

Beløbene dækker forplejning, lokaler og indkvartering under internat. Centralbiblioteket finansierer konsulentydelser/eksterne undervisere/oplægsholdere og egne værter. Bibliotekerne finansierer selv transportudgifter.

Adresser
Den endelige placering er ikke på plads, men vi forventer at undervisningen finder sted i Roskilde.

Niveau
Deltagelse på specialiseringsforløbene forudsætter deltagelse på grundforløbet i Facilitatorforløbet 2018-19 eller anden relevant grunduddannelse/erfaring – f.eks. Facilitatorforløb 2017 ved Roskilde Centralbibliotek eller Proceskonsulentforløb 2016 ved Gentofte Centralbibliotek.

Tilmelding
Vi kan ikke garantere, at alle specialiseringsforløb bliver oprettet – det afhænger af tilslutningen. De enkelte specialiseringsforløb oprettes ved minimum 8 deltagere. Max antal deltagere 12. Ved tilmelding til specialiseringsforløb, skal der angives anden relevant procesfaglig grunduddannelse, hvis du ikke deltager i årets grundforløb.

Det er muligt at tilmelde sig flere specialiseringsforløb, men vær opmærksom på følgende overlap i datoer:

  • Facilitering af borgerinddragelses- og samskabelsesprocesser og Kommunal strategisk facilitering d. 16. januar.
  • Kommunal strategisk facilitering og Digital facilitering d. 17. januar.

Tilmelding sker via denne tilmeldingsformular – https://goo.gl/forms/l16NjFHzhJrAAysq1

senest mandag d. 26. november 2018

Har du spørgsmål til læringsforløbet, er du meget velkommen til at kontakte Maja Hauan, på mail: majah@roskilde.dk

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Målgruppe

Alle interesserede biblioteksansatte. Du skal være villig til at arbejde med og afprøve dine nye færdigheder i praksis undervejs i forløbet. Deltagelse på specialiseringsforløbet forudsætter deltagelse på grundforløbet eller anden relevant grundkursus.

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 16. januar 2019 - 9:00 - 16:00
Tirsdag, 22. januar 2019 - 9:00 - 12:00
Onsdag, 6. februar 2019 - 9:00 - 16:00

Kontaktperson

Adresse

4000 Roskilde,
Danmark

Bemærkninger

Specialiseringsforløb 1-3: 1000 kr. (for ét specialiseringsforløb) Specialiseringsforløb 4 – Digital facilitering: 3000 kr. Beløbene dækker forplejning, lokaler og indkvartering under internaterne.

Tilmelding

Pladser i alt

12

Tilmeldingsfrist

Mandag, 26. november 2018 - 16:00