Facilitering og mobilisering af frivillig-miljøer

Fredag, 11. januar 2019 - 9:00
Roskilde

Bibliotekerne er hjemsted for mange forskellige aktiviteter, som helt eller delvist er drevet af frivillige. Dette stiller krav til de biblioteksansatte ift. at være med til at sikre gode frivillig-miljøer og samtidig stå vagt om faglighed, samt kvalitet af service. På dette forløb arbejder vi med, hvordan du kan engagere og samarbejde med frivillige og foreninger om visioner og udvikling af idéer, aktiviteter og fællesskaber.

Dette er specialiseringsforløb 1 i Roskilde Centralbiblioteks Facilitatorforløb 2018-2019.

Formål

  • At opnå kompetencer til at have professionelle relationer og lede selvorganiserede grupper af frivillige, foreninger og borgere i samskabelse med biblioteket'
  • Indsigt i forskellen på inddragelse og mobilisering af borgere, frivillige eller foreninger, og hvad målgruppen kræver af dig på jeres bibliotek
  • At mestre balancen mellem at sætte retning og rammer for frivilligt arbejde på biblioteket og samtidig styrke den enkeltes ejerskab for jeres aktiviteter
  • At opnå kendskab til de konkrete, politiske og strategiske aspekter i hvordan du kan positionere biblioteket som en samlende figur i lokalområdet

Opbygning
Specialiseringsforløbet består af 2 moduler og 1 webinar. Derudover indgår du i en læringsgruppe, der mødes undervejs i forløbet.

Du kan læse om indhold, udbytte og datoer i den vedhæftede kursusbeskrivelse.

Pris
Specialiseringsforløb 1-3: 1.000 kr. (for ét specialiseringsforløb)

Specialiseringsforløb 4 - Digital facilitering: 3.000 kr.

Beløbene dækker forplejning, lokaler og indkvartering under internat. Centralbiblioteket finansierer konsulentydelser/eksterne undervisere/oplægsholdere og egne værter. Bibliotekerne finansierer selv transportudgifter.

Adresser
Den endelige placering er ikke på plads, men vi forventer at undervisningen finder sted i Roskilde.

Niveau
Deltagelse på specialiseringsforløbene forudsætter deltagelse på grundforløbet i Facilitatorforløbet 2018-19 eller anden relevant grunduddannelse/erfaring – f.eks. Facilitatorforløb 2017 ved Roskilde Centralbibliotek eller Proceskonsulentforløb 2016 ved Gentofte Centralbibliotek.

Tilmelding
Vi kan ikke garantere, at alle specialiseringsforløb bliver oprettet – det afhænger af tilslutningen. De enkelte specialiseringsforløb oprettes ved minimum 8 deltagere. Max antal deltagere 12. Ved tilmelding til specialiseringsforløb, skal der angives anden relevant procesfaglig grunduddannelse, hvis du ikke deltager i årets grundforløb.

Det er muligt at tilmelde sig flere specialiseringsforløb, men vær opmærksom på følgende overlap i datoer:

  • Facilitering af borgerinddragelses- og samskabelsesprocesser og Kommunal strategisk facilitering d. 16. januar.
  • Kommunal strategisk facilitering og Digital facilitering d. 17. januar.

Tilmelding sker via denne tilmeldingsformular – https://goo.gl/forms/l16NjFHzhJrAAysq1

senest mandag d. 26. november 2018

Har du spørgsmål til læringsforløbet, er du meget velkommen til at kontakte Maja Hauan, på mail: majah@roskilde.dk

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Målgruppe

Alle interesserede biblioteksansatte. Du skal være villig til at arbejde med og afprøve dine nye færdigheder i praksis undervejs i forløbet. Deltagelse på specialiseringsforløbet forudsætter deltagelse på grundforløbet eller anden relevant grundkursus.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 11. januar 2019 - 9:00 - 16:00
Onsdag, 16. januar 2019 - 9:00 - 12:00
Fredag, 8. februar 2019 - 9:00 - 16:00

Kontaktperson

Adresse

4000 Roskilde,
Danmark

Bemærkninger

Specialiseringsforløb 1-3: 1000 kr. (for ét specialiseringsforløb) Specialiseringsforløb 4 – Digital facilitering: 3000 kr. Beløbene dækker forplejning, lokaler og indkvartering under internaterne.

Tilmelding

Pladser i alt

12

Tilmeldingsfrist

Mandag, 26. november 2018 - 16:00