Gentofte: Skole – og bibliotekssamarbejde, Nationalt kompetenceudviklingsforløb

Torsdag, 10. september 2015 - 9:00
Hellerup

Bliv en stærk samarbejdspartner for folkeskolen 
Få viden, inspiration og værktøjerne til at revitalisere eksisterende aktiviteter og til at udvikle nye aktiviteter og undervisningsforløb gennem et tre dages kursusforløb.

Med den nye skolereform er en ny virkelighed for skolebørn, lærere og forældre startet. En længere og mere varieret skoledag er i gang med at blive implementeret og aktører i lokalsamfundet inviteres indenfor for at bidrage til at børnene kan opleve læring på andre måder og i andre omgivelser. 
Udvikling af et tættere samarbejde mellem skoler og biblioteker er blevet et fokusområde for mange biblioteker som følge af implementeringen af folkeskolereformen. Derfor sætter Centralbibliotekerne fokus på skole- og bibliotekssamarbejde og udbyder et tre-dages kursusforløb til alle biblioteker i landet.

Indhold i kompetenceudviklingsforløbet
Forløbet består af en konference hvor deltagerne får viden om skolereformen, om de nye pædagogiske læringscentre og får indblik i lærerens praksis samt eksempler på skole- og bibliotekssamarbejder fra regionen. Se fuldt program under vedhæftede dokumenter.
Herefter følger to kursusdage, hvor deltagerne arbejder med kortlægge og koble de kompetencer, der er på deres bibliotek, med de mål lærerne arbejder med i forhold til elevernes læring.
Deltagerne får herigennem værktøjer til at identificere og opdyrke nye samarbejdspartnere på skolerne
Se uddybende beskrivelse under vedhæftede dokumenter.

Bemærk: For at få det fulde udbytte af forløbet anbefales det at to medarbejdere og gerne flere deltager i de tre kursusdage. Deltagerne skal forvente at afsætte tid mellem de tre kursusdage til at arbejde med opgaver, der stilles i forløbet. Forberedelsestiden i forløbet estimeres til ca. 10 timer.Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Målgruppe

Forløbet henvender sig til biblioteksansatte, der arbejder med at udvikle skolesamarbejdet og skolerettede aktiviteter

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 10. september 2015 - 9:00 - 15:30
Tirsdag, 27. oktober 2015 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 26. november 2015 - 9:00 - 16:00

Kontaktperson

Adresse

Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns alle 6
2900 Hellerup,
Danmark

Bemærkninger

Vær opmærksom på at konferencen afholdes i Roskilde (i samarbejde med Gentofte)
Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes vej 14, 4000 Roskilde
På konferencen vil der være adgang for andre interesserede som IKKE er en del af dette samlede forløb - se separat arrangement "Skolereformen fra A-Z"

Tilmelding

Pris

900,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag, 24. august 2015 - 18:00

Deltagere

I alt 19 deltagere

Gladsaxe Bibliotekerne
Fredensborg Bibliotekerne
Fredensborg Bibliotekerne
Dragør Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Hvidovre Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Gentofte Bibliotekerne
Ballerup Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Københavns Biblioteker
Tårnby Kommunebiblioteker
Hørsholm Bibliotek
Gentofte Bibliotekerne
Herlev Bibliotek
Hvidovre Bibliotekerne
Herlev Bibliotek
Ballerup Bibliotekerne