Foto: SDU

I litteraturens spejl- 70'erne og i dag- modul 2

Mandag, 22. oktober 2018 - 10:00
Odense M

Institut for Kulturvidenskaber, SDU, udbyder kurset for biblioteksansatte med særlig interesse for litteratur. ”I litteraturens spejl: 70’erne og i dag” er et 2-dages kursus, hvor vi ser litteraturhistorisk på udviklingen fra 1970’erne til i dag inden for såvel dansk/nordisk som international litteratur. De tematiske fokuspunkter, der binder dengang og nu sammen, er:
• feminismen
• postkolonialismen
• den økologiske æra
• erindringens poetik
Det historiske og tematiske parløb fra modul 1, der introducerede til romantikken, det moderne gennembrud og verdenskrigene og fokuserede på temaerne aldring, 9-11 og migration, fortsættes således i dette modul 2, nu med fokus på nyere tid og nye temaer.
Modul 2 bygger på erfaringerne fra modul 1, men er et selvstændigt kursus og kan følges uden forudgående deltagelse i modul 1.
Med tilgangsvinklen ”den lille historie i den store” ser kurset på, hvorledes de fire overordnede temaer afspejles i litterære værker. Desuden vil oplæggene fokusere på de litterære værkers formelle måde at behandle stoffet på.
Hver kursusdag består af to større oplæg med efterfølgende workshop, hvor deltagerne udarbejder et inspirationskatalog til formidlingsopgaver på eget bibliotek. Oplægsholderne udleverer opsamlende materiale til kursisterne efter kursusdagen, ligesom der vil være læsestof at forberede til hver seminardag.

Formål
Kursets formål er at opkvalificere biblioteksansattes litterære faglighed og dermed klæde dem bedre på til at yde nogle af bibliotekernes kerneopgaver over for brugerne, for eksempel i forbindelse med:
• de henvendelser, de får om større opgaver på en given uddannelsesinstitution(gymnasium, VUC, UC m.v.)
• bredere formidlingsopgaver relateret til læseklubber, temaklubber, temadage,fokusforedrag, arrangementer
• den skriftlige formidling, typisk på elektroniske platforme, om litterære emner (litteratursiden.dk, bibliotekernes hjemmesider m.v.)

Rammer og afvikling
Kurset afholdes på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense den 22. oktober og den 31. oktober 2018 kl. 10-17.
Kursusdeltagerne får adgang til en kursushjemmeside, hvor der ca. 14 dage før hver kursusgang lægges relevant materiale og læsestof. Man må være forberedt på at læse ca. 75 sider til hver kursusgang.

Pris
Kr. 2.850,- excl. moms for begge kursusgange inkl. frokost og kaffe. Kurset oprettes ved 20 deltagere, max. antal deltagere er 30.
Tilmelding: senest den 22. sept. 2018 ved mail til Bettina Ross: bettina.ross@sdu.dk

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Det praktiske

Afholdes

Mandag, 22. oktober 2018 - 10:00 - 17:00
Onsdag, 31. oktober 2018 - 10:00 - 17:00

Ansvarlig

Adresse

SDU
Campusvej 55
5230 Odense M,
Danmark

Bemærkninger

Tilmelding via mail til bettina.ross@sdu.dk

Tilmelding

Pris

2.850,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Lørdag, 22. september 2018 - 10:00