Foto: Aalborg Bibliotekerne

Inviterer I den digitale transformation indenfor?

Mandag, 25. februar 2019 - 10:00

Nåede I ikke at være med? Fortvivl ikke – send blot en mail til Lilli Mortensen; lm@vejlebib.dk; så kommer du på ventelisten og informeres om eventuelle ledige pladser samt får plads på 2. runde af forløbet.

 

Centralbibliotekerne udbyder nu et organisationsforløb, der skal styrke bibliotekerne i den digitale transformation og sikre, at det enkelte bibliotek bliver endnu bedre til at bringe digitale kompetencer i spil.

Organisationsforløbet, der udrulles begyndelsen af marts 2019 med en varighed på cirka fem måneder, har til formål at bidrage til det enkelte biblioteks konkrete arbejde med digital transformation uagtet det lokale udgangspunkt. 

Man tilmelder sig som bibliotek og ikke som enkeltperson. Dvs. at det er bibliotekets leder, der tilmelder hele biblioteket. Forløbets basismodul skal sikre fælles begrebsapparat og grundforståelse hos både ledere og medarbejdere.

Organisationsforløbet er modulopbygget, og kan derfor målrettes hvert enkelt deltagerbibliotek, som også understøttes med et tilbud om sparring med en særlig ”CB-guide” undervejs i forløbet. Indgangen til organisationsforløbet i digital transformation er en case, der defineres lokalt, så arbejdet med at løfte det digitale mindset i organisationen forankres i praksis, dér hvor det giver mening. 

Deltagerbibliotekerne præsenteres for metoder og værktøjer, der også på lang sigt vil kunne løfte arbejdet med digital transformation. Organisationsforløbet er opbygget af eksperimenterende video-drevne moduler, der afvikles lokalt og tilpasses caseforløbet. Dette er for at sikre størst mulig fleksibilitet, så alle biblioteker har mulighed for at deltage, uanset størrelse og geografisk placering. 

Derudover vil der blive mulighed for at deltage i netværksdage, ud af huset arrangementer, regional ledelsessparring og lignende. Disse tilbud lægge på centralbibliotek.dk separat.

Forløbet tager afsæt i visionspapir og analyse, der begge er udarbejdet under det nationale indsatsområde ’Digital Transformation’, der drives af centralbibliotekerne. 

Begge dele kan læses her: https://centralbibliotek.dk/groups/digital-transformation-%E2%80%93-nationalt-indsatsomr%C3%A5de-2018-2019

 

Timing: Forløbet åbner i marts 2019, men for at højne fleksibiliteten mest muligt afgøres den konkret startdato for hvert deltagerbibliotek via sparring med den lokale centralbiblioteksguide. Web-modulerne kan tilgås fra begyndelsen af marts 2019. 

 

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Man tilmelder sig som bibliotek og ikke som enkeltperson. Dvs. at det er bibliotekets leder, der tilmelder hele biblioteket.

Det praktiske

Afholdes

Mandag, 25. februar 2019 - 10:00 - 11:30

Kontaktperson

Tilmelding

Pladser i alt

20

Ledige pladser

Alt optaget, desværre

Tilmeldingsfrist

Mandag, 14. januar 2019 - 10:00

Deltagere

I alt 20 deltagere

Kolding Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Brønderslev Bibliotek
Skive Bibliotek
Rebild Kommunes Biblioteker
Hvidovre Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Ringsted Bibliotek
Nordfyns Biblioteker
Albertslund Bibliotek
Solrød Bibliotek
Ærø Folkebibliotek
Silkeborg Bibliotekerne
Tønder Kommunes Biblioteker
Lejre Bibliotek & Arkiv
Svendborg Bibliotek
Langeland Bibliotek
Rudersdal Bibliotekerne
Horsens Bibliotek