Nå nye højder med jeres events!

Torsdag, 7. september 2017 - 9:00
Herning

Et praksisnært eventmagerforløb for biblioteksansatte

Dette casebaserede læringsforløb har fokus på at professionalisere jeres arbejde med events.

Med afsæt i evaluerings- og udviklingskonceptetet GROE (Growing Return on Events), får I red-skaberne til at skabe endnu bedre resultater med jeres events. I forløbet arbejder I med at syn-liggøre hvor I står stærkest og hvor I står svagest i jeres arbejde med konkrete events. I får mu-ligheden for at dykke ned og udvikle jer - lige der hvor skoen trykker!

Underviserne sikrer, at I holder fokus på målet, at processen skrider planmæssigt fremad og ikke mindst at I motiveres til at deltage aktivt i processen.

Som deltager i forløbet vil man få viden om/udvikle kompetencer indenfor:

 Eventforståelse, herunder:

 Eventens elementer

 Event værdikæde

 Eventens dynamikker

 Forretningsudvikling af events, herunder

 Opbygning af forretningsmodel

 Idéudvikling

 Samskabelse

 Marketing:

 Definition og forståelse af målgrupper

 Markedspositionering

 Branding

 Medietilstedeværelse

 Organisering

 Ledelse af frivillige

 Projektledelse

 Projektplanlægning

 Projektstyring

 Finansieringsmodeller for events herunder:

 Partnerskaber

 Salg

 Evaluering af events

 

Casearbejde

Der tages afsæt i individuelle/lokale events/arrangementer gennem forløbet og der vil derfor være mulighed for at den enkelte deltager kan dykke ned i de kompetencer de helst ser udviklet. Arbejdet forbundet med forløbet vil derfor kunne integreres i deltagerens almindelige arbejde i et ønske om et tæt kobling mellem læring og praksis.

Forløbet er tænkt meget praksisnært og med fokus på en generel forståelse, hvorfor der ikke bruges tid på decideret undervisning i de enkelte områder, men læring gennem diskussion og sparring. 

Den/de event(s) gruppen bruger som case kan være af forskellige størrelser og på forskellige stadier. Måske er I først lige gået i gang med at udvikle eventen, måske skal I snart afvikle den eller måske står I overfor at skulle evaluere en event I afholder hvert år. Det vil således være forskelligt hvilke elementer I kommer til at arbejde med under forløbet ud fra egne behov for kompetenceudvikling.

 

Om underviseren

Underviseren i forløbet er Lars Hajslund. Han er tidligere turistdirektør for VisitHerning og er pt. I front for N:O:W og OrgaNicer (der bl.a. specialiserer sig i event management og møde innovation). Gennem sit arbejde med organisationer, ledere, entreprenører og medarbejdere i mere end 100 lande har Lars udviklet en omfattende forståelse for de større processer, lederskab, strategisk tænkning og udvikling samt udvikling af dynamiske læringsmiljøer, så glæd jer.

Alle forløb er med to facilitatorer og der vil derfor være rig mulighed for at få personlig og faglig sparring på de områder den enkelte og det enkelte hold ønsker fokus på. Som medfacilitator på forløbet møder I projektchef, Stine Nybo fra VisitHerning.
Centralbibliotekets udviklingskonsulent, Eva Mørup Mikkelsen vil være tovholder på og understøtte forløbet.

Se vedhæftede forløbsbeskrivelse for nærmere info.

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Målgruppe

Biblioteksansatte der arbejder med at udvikle, planlægge og afvikle arrangementer/events

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 7. september 2017 - 9:00 - 15:00
Torsdag, 28. september 2017 - 9:00 - 15:00
Onsdag, 11. oktober 2017 - 9:00 - 14:30

Adresse

Herning Bibliotek
Østergade 8
7400 Herning,
Danmark

Bemærkninger

For deltagere i den regionale kursuspulje er prisen 6.500 kr. pr. bibliotek (op til 3 deltagere). For andre deltagere er prisen: 7.200 kr. pr. bibliotek (op til 3 deltagere). Hertil kommer forplejning på 750 kr. pr. deltager for hele forløbet. Er der flere end tre deltagere fra et bibliotek, så er prisen 2400 kr. pr. deltager (+ 750 kr. i forplejning).

Tilmelding

Pris

7.200,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag, 8. august 2017 - 16:00

Deltagere

I alt 18 deltagere

Viborg Bibliotekerne
Viborg Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Randers Bibliotek
Odder Bibliotek
Skive Bibliotek
Skive Bibliotek
Biblioteket Sønderborg
Biblioteket Sønderborg
Randers Bibliotek
Odder Bibliotek
Biblioteket Sønderborg
Randers Bibliotek
Viborg Bibliotekerne
Hedensted Bibliotekerne
Hedensted Bibliotekerne
Hedensted Bibliotekerne