Foto: Herning Bibliotekerne

PROCESPILOT

Onsdag, 7. november 2018 - 9:30
Herning

TEAMBUILDING - PROJEKTLEDELSE - STORYTELLING

Nu går CB i luften med PROCESPILOT - et nyt kompetenceforløb i 4 moduler, der giver nøglekompetencer til at skabe organisatorisk forandring, følgeskab og fremdrift i bibliotekets udvikling.

FORMÅL
Formålet med forløbet er at udklække flyveklare procespiloter, der er i stand til at navigere i forandringer, holde kurs og skabe fremdrift i udviklingen af fremtidens bibliotek.

UDBYTTE
PROCESPILOT klæder involverede medarbejdere på til at være kompetente og aktive medspillere for ledelsen og påtage sig rollen som guide og støtte for kollegaer ift. at klare forandringer og have blik for udvikling.

Det kræver stærk forretningsforståelse og gode forudsætninger i arbejdet med at skabe kollegialt samspil, effektive værktøjer til opgavestyring og -flow, evnen til at kommunikere visioner og forandringer og motivere andre til at gøre det, der skal gøres - også når der opstår uklarhed og modstand.

Derfor træner deltagerne i hele forløbet en række helhedsorienterede færdigheder, der skal holde organisatoriske processer flyvende. De lærer at tage afsæt for udviklingsopgaver og lande resultater, zoome ud og kigge ind og hjælpe andre til tænde radaren på ideer og udvikling. De udvikler teamwork og støtter.

METODE
Uddannelsen foregår som blended learning og tilrettelægges med fokus på praktisk anvendelse af teorier og metoder, så disse kobles til og afprøves i deltagerens daglige praksis. Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, deltagerpræsentationer, cases, øvelser og diskussioner. Undervisningen varetages af CB konsulenterne og evt. inddragelse af eksterne på de enkelte emner.

Deltagerne gennemfører selv et forbedringsprojekt i egen organisation i løbet af den periode lærings-forløbet strækker sig over. Projektet, der udformes som en case sammen med nærmeste leder, er essentielt for uddannelsen, da deltageren her kan afprøve forskellige metoder og redskaber. Derved opnår deltageren praktisk erfaring, inden denne efter endt forløb skal kunne lede og vejlede andre ift. at understøtte den udviklingsorienterede organisation og udvikling af organisatorisk kompetence.

FORM
PROCESPILOT består af 3 temamoduler + 1 afslutningsmodul (med deltagelse af nærmeste leder) forberedt via online læring og virksomhedsbesøg

TID & STED

 • Onlineforløb foregår hjemmefra og udsendes til deltagerne i god tid, så der er mulighed for at forberede sig på virksomhedsbesøg og workshops.

 • Virksomhedsbesøg sker decentralt forskellige steder i regionen en til to uger forud for hver temaworkshop - nærmere oplysninger følger efter tilmelding.

 • Temaworkshops og afslutningsworkshop foregår på biblioteket i Herning:
  Modul 1 (Projektledelse) den 13. november 2018
  Modul 2 (Teambuilding) den 17. december 2018
  Modul 3 (Storytelling) den 16. januar 2019
  Modul 4 (Afslutning) den 4. februar 2019

 • Virksomhedsbesøgene ligger:

Onsdag d. 7. november 2018
Tirsdag d. 11. december 2018
Torsdag d. 10. januar 2019

TEORETISK AFSÆT

PROCESPILOT anvender PDSA (Plan-Do-Study-Act) som gennemgående metode til at skabe og afprøve konkrete forandringstiltag og udviklingsprocesser. (”Model for Improvement”, Institute for Healthcare Improvement, USA).

Herudover tager Procepilot tager afsæt i begrebet helhedsforståelse. Helhedsforståelse dækker over evnen til at se og forstå sin egen rolle som medarbejder i en større sammenhæng. Dette gør sig særligt gældende i forhold til samarbejde mellem forskellige grupper af medarbejdere og i forhold til medarbejderne individuelt. Virksomheder anvender i en vis grad en opdeling af arbejdsområder, ansvar og funktioner. Det er centralt at medarbejderne besidder et overblik over den samlede virksomhed, selvom de kun har personligt ansvar for en del af den samlede opgaveløsning.

 


Programmet er på plads

Kære deltagere i PROCESPILOT
Så er alle datoer i forløbet på plads. En enkelt ændring: workshop 2 er flyttet til 17. december, mens den oprindelige dato 11. december bliver ramme om et virksomhedsbesøg hos Falck i Randes.
Desuden bytter vi om på temaerne således at vi starter med Projektledelse i stedet for Teambuilding. Det giver jer en bedre mulighed for at formulere jeres pilotprojekt, som I skal arbejde med under forløbet. Metode og vejledning til udarbejdelse heraf følger i e-kurset til Modul 1, der udsendes til jer i oktober.

Tilknytning

Målgruppe

Forløbet er rettet mod biblioteksansatte i Region Midtjylland. Interesserede biblioteker bør så vidt muligt deltage med 2 personer. Vi gør dog opmærksom på, at der er begrænset antal pladser, og holdet sammensættes ud fra hensyn til dækning af CB området.

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 7. november 2018 - 9:30 - 14:00
Tirsdag, 13. november 2018 - 9:30 - 16:00
Tirsdag, 11. december 2018 - 9:00 - 12:00
Mandag, 17. december 2018 - 9:30 - 16:00
Torsdag, 10. januar 2019 - 9:00 - 12:00
Onsdag, 16. januar 2019 - 9:30 - 16:00
Mandag, 4. februar 2019 - 9:30 - 16:00

Adresse

Herning Bibliotekerne
Østergade 8
7400 Herning,
Danmark

Bemærkninger

PROCESPILOT kan med fordel suppleres af øvrige kursustilbud inden for indsatsområdet: Den udviklingsorienterede organisation/Organisatorisk kompetence. Tilsvarende kan PROCESPILOT-deltagere med fordel understøtte kollegaers læring gennem disse tilbud.

Tilmelding

Pris

1.250,00 kr.

Pladser i alt

16

Ledige pladser

3

Tilmeldingsfrist

Mandag, 1. oktober 2018 - 16:00

Deltagere

I alt 13 deltagere

Viborg Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Skive Bibliotek
Viborg Bibliotekerne
Hedensted Bibliotekerne
Hedensted Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Skive Bibliotek
Viborg Bibliotekerne
Lemvig Bibliotek
Lemvig Bibliotek
Herning Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne