Programming - Et organisatorisk udviklingsforløb

Fredag, 15. juni 2018 - 9:30
Herning

Udviklingsforløbet henvender sig til bibliotekschefer og -ledere, der ønsker at udforske og integrere ”programming” som et strategisk redskab til at spille bibliotekerne stærkere ind som vigtige partnere i lokale og nationale dagsordener, samtidig med at driften styrkes og effektiviseres. 

Et program er en strategisk indsats, som sammenknytter en række aktiviteter fx arrangementer, læringstiltag mv. i ét sammenhængende forløb eller koncept. Et program kan ex være newcomers eller sprogstimulering og vil altid involvere lokale partnerskaber. Fænomenet ”programming” er bredt anvendt blandt biblioteker i Canada og USA, hvor vi ser, at programmer har effekt både på politisk niveau ift at legitimere biblioteket ind i en politisk dagsorden og samtidig på operationelt niveau som metode til at skabe retning og styre ressourcer. I dette forløb afprøver og udvikler vi programming, så den passer ind i en dansk biblioteks kontekst.

Forløbet er bygget op som en fælles regional proces, hvor bibliotekerne samles på fælles udviklings- og sparringsmøder. Målet med disse møder er dels at sparre om, og dels i fællesskab at udvikle den strategiske og politiske del af programmerne, samt blive klogere på det organisatoriske set-up. Disse dage vil derfor veksle mellem inspirationsinput på det strategiske og operationelle niveau, og udviklings- og sparringssessioner på tværs. Herudover vil udviklingen foregå lokalt på de medvirkende biblioteker, hvor lederne udpeger en eller flere konkrete programmer, som de hver især vil udvikle og udbyde. De konkrete indholdselementer i programmerne, udvikler det enkelte bibliotek således selv i løbet af forløbet og integrere disse som en del af egen praksis.  

Forløbet faciliteres af udviklingskonsulenter fra Herning Bibliotekerne.

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Målgruppe

Bibliotekschefer og -ledere i Region Midtjylland. Herudover vil de deltagende ledere tilknytte en eller flere programkoordinatorer på et senere tidspunkt i forløbet.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 15. juni 2018 - 9:30 - 14:30
Torsdag, 27. september 2018 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 29. november 2018 - 9:00 - 16:00
Torsdag, 4. april 2019 - 9:00 - 16:00

Ansvarlig

Kontaktperson

Adresse

Herning Bibliotek
Østergade 8
7400 Herning,
Danmark

Bemærkninger

Prisen dækker forplejning under forløbet

Tilmelding

Pris

1.000,00 kr.

Pladser i alt

Ubegrænset

Tilmeldingsfrist

Torsdag, 24. maj 2018 - 12:00

Deltagere

I alt 12 deltagere

Silkeborg Bibliotekerne
Silkeborg Bibliotekerne
Silkeborg Bibliotekerne
Syddjurs Bibliotek
Norddjurs Biblioteker
Herning Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne