Foto: Colourbox.com

Styrk børns læselyst – udvikling af indsatser der batter! (Gentofte/Roskilde)

Fredag, 28. september 2018 - 9:00
Hellerup

I 2017 udkom den store og længe ventede undersøgelse af børns læsevaner fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker: ”Børns læsevaner 2017 – overblik og indblik”. Undersøgelsen blev fulgt op med indsatsen ”Greb til læselyst”, hvor rigtig mange biblioteksformidlere deltog og fik den første pejling af konklusioner og anbefalinger i forhold til at understøtte læselysten hos børn.

Vi når børnene via deres voksne
I dette forløb, som varer to dage, arbejder vi videre med konklusioner fra rapporten, der peger på, at vejen til at give inspiration til børns læsning er via voksne, der er tættere på børnene end bibliotekaren. Derfor vil forløbet have fokus på at udvikle en bredspektret indsats særligt overfor forældre til børn i alderen 9-13 år og overfor aktører i skolen såsom lærere, PLC-vejledere og læsevejledere.

Lisbeth Vestergaard, projektleder for Styrk børns læselyst ved Tænketanken for Fremtidens Biblioteker, kommer og holder et inspirationsoplæg på dag 1, med overskriften: Indblik og udsyn med afsæt i læsevaneundersøgelsen – med særligt fokus på greb 1 og 3 fra ”Fem greb til læselyst”

Vi samarbejder på de to dage om at udvikle målgruppefokuserede aktiviteter og indsatser, der understøtter at aktører i skolen og forældre er godt klædt på til at støtte op om børns læselyst. Vi idegenererer, udvælger og forfiner aktiviteter og arbejder med hvordan aktiviteterne kan blive fleksible, så alle biblioteker har mulighed for at kunne bruge dem efterfølgende.

Mellem de to dage skal deltagerne arbejde videre i egen kontekst ved eksempelvis at teste en konkret idé/prototype i forhold til at blive klogere på, om ideen til en aktivitet er bæredygtig. Erfaringerne og den nye viden bruger vi på sidste dag til at skærpe fokus for aktiviteterne.

Ved afslutningen af forløbet vil der være formuleret aktivitetsskitser til målgruppespecifikke indsatser. Disse indsamles af CB-konsulenterne til viderebearbejdning, hvorefter, der vil blive udarbejdet et aktivitetskatalog som alle landets biblioteker kan lade sig inspirere af og tilpasse til deres lokale kontekst.

Ved at deltage i forløbet får deltagerne:

  • Et overblik over anbefalingerne fra undersøgelsen i forhold til at skabe læselyst
  • Mulighed for at arbejde i dybden med nogle af konklusionerne fra læsevaneundersøgelsen
  • Et rum til udvikling af bæredygtige ideer og indsatser sammen med engagerede kolleger fra hele regionen, faciliteret af udviklingskonsulenter fra Centralbibliotekerne.

Efter forløbet vil alle biblioteker modtageinspirationsmateriale, der vil indeholde aktivitetsskitser med fokus på indsatser målrettet lærere, PLC-vejledere, læsevejledere og forældre.

Forløbet er en del af centralbibliotekernes nationale kompetenceudviklingssamarbejde og vil derfor også blive afviklet i Herning.

Bemærk at dag 1 foregår på Gentofte Centralbibliotek, mens dag 2 foregår på Ragnarok, Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Målgruppe

Det vil være en fordel at have deltage i forløbet ”Greb til læselyst”, men det er ikke en forudsætning. Deltagerne skal have lyst til at udvikle aktiviteter, der har voksne i skolen og forældre som målgruppe, ligesom deltagerne skal være indstillet på at afsætte ca. en halv dag mellem møderne til at teste aktiviteten på målgruppen i en prototypisk form.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 28. september 2018 - 9:00 - 15:15
Mandag, 29. oktober 2018 - 9:00 - 15:15

Adresse

Gentofte Centralbibliotek/Ragnarok Roskilde
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Bemærkninger

Der serveres morgenmad inden mødestart, frokost samt eftermiddagskaffe begge dage. Prisen dækker udelukkende forplejning.

Tilmelding

Pris

500,00 kr.

Pladser i alt

50

Ledige pladser

32

Tilmeldingsfrist

Onsdag, 26. september 2018 - 12:00

Deltagere

I alt 18 deltagere

Københavns Biblioteker
Ballerup Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Københavns Biblioteker
Københavns Biblioteker
Tårnby Kommunebiblioteker
Ballerup Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Københavns Biblioteker
Ballerup Bibliotekerne