LEDELSE AF DIGITAL TRANSFORMATION - i en bibliotekskontekst ​

Onsdag, 14. november 2018 - 9:00
Middelfart

Afholdes som et internat på Comwell Kongebrogården, Middelfart over 2 sammenhængende dage: 
Den 14. november fra kl. 9.00 - 18.00 og den 15. november fra kl. 8.30-16.00.

Forløbet er udviklet af Pernille Kræmmergaard, Direktør i Digitaliseringsinstituttet, Cand.merc. og Ph.D.i et samarbejde med de seks Centralbiblioteker.
Pernille Kræmmergaard har i mere end 20 år forsket og undervist i hvordan IT ledes for at skabe værdi i både offentlige og private organisationer og har en passion for, at teori kan og skal gøre en forskel i praksis.
Pernille Kræmmergaard er leder af forløbet. Læs mere om Pernille Kræmmergaard her 

Lær at lykkes med digital ledelse i dit bibliotek.
Få grebene til at arbejde aktivt med digital ledelse i praksis og digital organisationsudvikling. På forløbet får du viden om digital transformation og hvad der kendetegner fremtidens biblioteker fra forskere, erhvervsfolk og personer fra danske biblioteker med fingeren på den digitale puls. Digital transformation er langt mere gennemgribende end digitalisering og brug af IT. Den øgede digitalisering giver mulighed for at skabe større værdi og service for borgerne. Det stiller nye krav til, hvad organisationen skal evne.

Derfor står alle ledere over for en stor opgave om at sikre samspillet mellem den teknologiske udvikling og virksomhedens udvikling. Der skal lægges nye strategier, arbejdet skal udføres på en anden måde, nye systemer skal tages i brug. Borgerne efterspørger i højere grad digitale løsninger og samarbejdspartnere og medarbejderne vil gøre det samme – hvis de ikke allerede gør det.

Forløbet giver dig et digitalt mindset til fremtiden. Du får indsigt i de krav, den digitale transformation stiller til lederskab og ledelseskompetencer, og viden om hvad du og dit bibliotek kan bringe i spil for at lykkes i den digitale virkelighed.
Seminaret er samtidig en mulighed for at netværke og udveksle erfaringer.

Program: Se det samlede program her. 
Anbefalinger: Læs tidligere deltageres erfaring med seminaret i 2017. Seminaret i 2018 er - i let revideret form - en gentagelse af forløbeti 2017. Læs her

Mød kompetente og engagerede oplægsholdere:

 • Pernille Kræmmergaard, Direktør, Digitaliseringsinstituttet. Leder af forløbet
 • Ejvind Jørgensen, strategisk direktør, CFO C-Brain. Medforfatter til Ledelse i D-land
 • Peter Axel Nielsen, professor ved Aalborg Universitet.
 • Anja Reinwald, Seniorforsker, Digitaliseringsinstituttet. Tidl. adjunkt/assistant professor, AAU
 • Biblioteksledere, der har arbejdet med digital transformation

Konkret giver seminaret:

 • et digitalt mindset
 • indsigt i de udfordringer og muligheder som den øgede digitalisering medfører. 
 • insigt i hvilke ledelsesmæssige kompetencer der er nødvendige for at skabe handling
 • nødvendige organisatoriske forandringer, hvordan de ledes - samt gevinstrealisering
 • viden om digitale operationelle metodevalg, værktøjer
 • Strategisk organisering og kompetenceudvikling af medarbejderne
 • hvilken rolle samarbejdspartnere og ledere spiller i udviklingen af digitale services - som er tidssvarende i forhold til borgernes perspektiv 

Form: 
Seminaret er en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, refleksion og debatter om indhold i fht bibliotekernes praktiske hverdag. Indlæggene har forskelligt fokus - nogle er teoretiske og andre mere praksis-rettede med udganspunkt i bibliotekernes specifikke udfordringer og (digitale) praksis. 
Forberedelse: Forud for seminaret udfylder deltagerne to selvevalueringsskemaer om hhv. egen organisations digitale modenhed og egen organisations evner til digital transformation. Beggge er anonyme og til eget brug. Tendenserne fra besvarelserne indgår i seminaret.

Målgruppe: 
Bibliotekschefer, ledere og andre der har en strategisk  rolle i forbindelse med bibliotekets udvikling. 
For dig, der gerne vil have inspiration, værktøjer og teoretisk ballast til den fremtidige digitale udvikling. 
Måske er I ved begyndelsen af Jeres strategiske overvejelser om den digitale transformation, eller måske er I allerede godt igang - i begge tilfælde tilbyder kurset relevante input og mulighed for at lære af hinanden.

Digital transformation er bibliotekernes indsatsområde i 2018 og 2019
Seminaret 'Ledelse af digital transformation' er starten på indsatsområdet og tilbydes som et afsæt for ledere til at arbejde med den digitale transformation i eget bibliotek. Seminaret er - i revideret form - en gentagelse af forløbet som Centralbibliotekerne også afviklede i nov 2017. Her var seminaret overtegnet og fik begejstet evaluering af deltagerne.
Læs mere om det samlede indsatsområde her.

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Bibliotekschefer, ledere og andre der har en strategisk rolle i fbm. bibliotekets udvikling.

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 14. november 2018 - 9:00 - 19:00
Torsdag, 15. november 2018 - 8:30 - 16:00

Adresse

Comwell Kongebrogården
Kongebrovej 63,
5500 Middelfart,
Danmark

Bemærkninger

Seminaret er fuldt booket. Hvis du er interesseret i at komme på en interesse liste, er du velkommen til at sende en mail til annemette.pedersen@aalborg.dk. I tilfælde af afbud tilbydes pladser efter først-til-mølle princippet
Prisen omfatter seminar, overnatning, forplejning og materialer. Pris er exl drikkevarer. Den 14. afslutter vi dagen med middag.

Tilmelding er for det samlede seminar hvor dagene er indbyrdes afhængige.

Tilmelding er bindende efter den 5.10.


 

Tilmelding

Pris

2.850,00 kr.

Pladser i alt

50

Ledige pladser

2

Tilmeldingsfrist

Torsdag, 4. oktober 2018 - 16:00

Deltagere

I alt 48 deltagere

Vejle Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Kolding Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Billund Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Langeland Bibliotek
Køge Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Horsens Bibliotek
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Tønder Kommunes Biblioteker
Furesø Bibliotek
Guldborgsund Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne