Biblioteksledermøde fredag den 4. oktober 2019

Fredag, 4. oktober 2019 - 9:00
Hellerup

Dagsorden:

Kl. 08.45 - 09.00 Morgenbrød, te og kaffe

Kl. 09.00 - 10.45 Punkt 1: Temaer for kompetenceudvikling 2020

Centralbibliotekets konsulenter vil lægge op til en proces, hvor vi i fællesskab skal kvalificere de temaer, der kommer til at danne udgangspunkt for kompetenceudviklingsindsatsen i 2020.

Se det vedlagte bilag for en nærmere beskrivelse af proces og temaer.

Kl. 10.45 - 11.00 Pause

Kl. 11.00 - 12.00 Punkt 2: Nationalt Håndslag om indsats for børns læsning

Ved bibliotekschef Pia Henriette Friis, Kolding Kommune, formand for BCF

På BCFs årsmøde i februar 2019 blev det vedtaget et lave et håndslag om en målrettet indsats for at styrke børns læsning. Pia Henriette Friis vil lægge op til en dialog om, hvordan dette håndslag kan blive både ambitiøst og realiserbart.

Der vil blive afholdt lignende dialoger i de øvrige CB-regioner, og på baggrund af disse vil bestyrelsen lave et udkast til et håndslag, som vil blive drøftet på et medlemsmøde forud for årsmødet 2020. 

Kl. 12.00 - 12.10 Meddelelser og eventuelt

Kl. 12.10 Frokost

Ingen har postet indhold endnu.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 4. oktober 2019 - 9:00 - 12:00

Adresse

Gentofte Centralbibliotek
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Tilmelding

Pladser i alt

Ubegrænset

Tilmeldingsfrist

Fredag, 4. oktober 2019 - 9:00

Deltagere

I alt 5 deltagere

Københavns Biblioteker
Ishøj Bibliotek
Furesø Bibliotek
Hvidovre Bibliotekerne
Egedal Bibliotekerne