Foto: Vejle Bibliotekerne

CB ledermøde (Vejle CB)

Onsdag, 3. april 2019 - 9:30
Kolding

Dagsorden

10.00-12.00
Besøg af SLKS
ved specialkonsulent Kamma Kirk Sørensen og konsulent Signe Thomsen - begge Center for Kunst og Biblioteker

  • Statens rolle på folkebiblioteksområdet

  • Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Om årets ansøgningsrunde, status for puljen og drøftelse af muligheder fremadrettet

  • De kommende rammeaftaler for centralbibliotekerne:

    • Struktur og proces for de kommende rammeaftaleforhandlinger med centralbibliotekerne

    • Drøftelse af behov og ønsker fra regionen.
       

12.00-12.45
Frokost

12.45-13.45

Samarbejde med ungdomsuddannelserne
ved Nina Thorsted Petersen, specialkonsulent ved Odense Centralbibliotek

I 2018 gennemførte Odense Centralbibliotek ”National analyse af bibliotekstidbud til ungdomsuddannelserne”, som er en belysning af bibliotekstilbud til ungdomsuddannelserne med eksempler på samarbejdsmodeller mellem folkebibliotek og ungdomsuddannelser, samt anbefalinger til best practice for samarbejde og fremtidig kompetenceudvikling. Undersøgelsen er netop udkommet og er rundsendt til alle biblioteker.

13.45-14.00
Kaffe

14.00 - 15.00
Biblioteksudvikling og ledelsesmæssige dilemmaer (Bordet rundt)

15.00 – 15.30
Rundvisning på Kolding Bibliotek med fokus på musikformidling - for interesserede

Ingen har postet indhold endnu.

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 3. april 2019 - 9:30 - 15:30

Kontaktperson

Adresse

Kolding Bibliotek
Slotssøvejen 4
6000 Kolding,
Danmark

Tilmelding

Pladser i alt

Ubegrænset

Tilmeldingsfrist

Mandag, 1. april 2019 - 10:00

Deltagere

I alt 16 deltagere

Haderslev Bibliotekerne
Biblioteket Sønderborg
Tønder Kommunes Biblioteker
Billund Bibliotekerne
Middelfart Bibliotek
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Varde Bibliotek
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Vejen Kommunes Biblioteker
Vejle Bibliotekerne
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek