Netværksmøde for FBS praktikere (Nyt fælles bibliotekssystem)

Fredag, 23. oktober 2015 - 9:30
Roskilde

Fælles bibliotekssystem (FBS) er nu i luften. Horsens gik som de første i drift den 2. september.

Nogle biblioteker i regionen skal i gang med FBS meget hurtigt, mens andre først går over til systemet om et år.
For at kunne understøtte det praktiske arbejde - og informere om status og udvikling, har Roskilde CB taget initiativ til et FBS netværk for praktikere.

Bibliotekerne i CB-området er på meget forskellige niveauer og stadier i forhold til FBS:
Nogle biblioteker har i forvejen et samarbejde og/eller system-fællesskab med kommunens skoler - andre har ikke. Nogle kommuner har en PLC-konsulent - andre har ikke.

I opstartsfasen har vi valgt, at deltagelse i netværket kun henvender sig til folkebibliotekerne. Skolerne inviteres ad hoc – alt efter hvilke emner, der er på dagsorden.

Netværket fokuserer på følgende temaer:

  • Løbende orientering om FBS – status på udrulning, support, udviklingsplaner osv.
  • Skabe overblik over, hvor langt regionens biblioteker er i processen.
  • Faglig sparring og erfaringsudveksling.

Netværket arbejder med en meget fleksibel ramme mht. deltagere, temaer og frekvens af møder etc., da alle anerkender behovet for at få viden, kompetenceudvikling, sparring og erfaringsudveksling på mange niveauer i det praktiske arbejde med implementeringen af FBS.

Foreløbig dagsorden:

Kl. 09.30-10.00:  Morgenmad

Kl. 10.00-13.00:  Systematic / v. Michael Niebuhr og Dorrit Røpke Introduktion til FBS-projektet(aktørerne, historien)

  • Demonstration af systemet
  • Den administrative løsning
  • Skoleportalen for elever
  • Præsentation af den aktuelle udrulningsplan
  • Kommunernes rolle og opgaver i ibrugtagningsprocessen – herunder datavask
  • Support / superbrugermodellen

Kl. 13.00-13.30:  Frokost

Kl. 13.30-14.00:  Tårnby / v Henrik Wendt og Trine Ulleriks - Tårnby kommer bl.a. med praktiske eksempler på ”datavask” og fortæller hvordan de har struktureret deres arbejde og organisation

Kl. 14.00-15.00:  Opsamling, temaer til næste møde, øvrige behov/ønsker -  Kaffe og kage samtidig


Super godt initiativ. Det...

Super godt initiativ. Det kunne også være interessant at drøfte hvordan man kan organisere arbejdet omkring FBS i driften. Hvilke roller/kompetencer er der, og er det identisk med dem vi har med det eksisterende bibliotekssystem. En af fordelene ved FBS skulle jo gerne være, at det er mindre administrationstungt for det enkelte bibliotek.


Super godt initiativ. Det...

Super godt initiativ. Det kunne også være interessant at drøfte hvordan man kan organisere arbejdet omkring FBS i driften. Hvilke roller/kompetencer er der, og er det identisk med dem vi har med det eksisterende bibliotekssystem. En af fordelene ved FBS skulle jo gerne være, at det er mindre administrationstungt for det enkelte bibliotek.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Målgruppe

Ansatte der arbejder med udvikling af Bibliotekssystemer.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 23. oktober 2015 - 9:30 - 15:00

Kontaktperson

Adresse

Roskilde Bibliotekerne
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde,
Danmark

Bemærkninger

Inkl. forplejning

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

Fredag, 16. oktober 2015 - 9:00

Deltagere

I alt 67 deltagere

Ballerup Bibliotekerne
Holbæk Bibliotek
Vordingborg Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Danskernes Digitale Bibliotek
Glostrup Bibliotek
Furesø Bibliotek
KOMBIT
Greve Bibliotek
Glostrup Bibliotek
Frederikssund Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Albertslund Bibliotek
Frederikssund Bibliotekerne
Glostrup Bibliotek
Dragør Bibliotekerne
Dragør Bibliotekerne
Allerød Biblioteker
Sorø Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Herlev Bibliotek
Herlev Bibliotek
Ishøj Bibliotek
Stevns Bibliotekerne
Helsingør Kommunes Biblioteker