Foto: Roskilde Bibliotekerne

Roskilde CB: Netværksmøde for børnebiblioteker

Torsdag, 14. november 2019 - 9:00
Roskilde

Tema: Bibliotekernes Sprogspor

Mødet vil være et informations- og erfaringsudvekslingsmøde for dels nye interesserede samt allerede tilmeldte biblioteker

Program for dagen

09.00 – 09.30 
Ankomst og morgenkaffe

Formiddag:
Præsentation af Bibliotekernes Sprogspor og Sprogsporet.dk
Sprogstart 2020. Hvad, hvordan og hvorfor?
Præsentation af Sprogstartsposerne V. børnebibliotekar Karen Agergaard, Roskilde Bibliotekerne

Pause

Formiddagen fortsat:
Sprogstartserfaringer  - erfaringsudvekslinger bibliotekerne i mellem

Har vi nogle koncepter i vores CB-område, som ved fælles hjælp kan gøres til ét eller flere koncepter under Bibliotekernes Sprogspor?
Ideer til fælles fremtidige koncepter?
Frokost og opsamling på dagen.

Farvel og tak for i dag kl. 13

 

 

Kort om Bibliotekernes Sprogspor:

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen er børn i alderen 0-7 år. Bibliotekernes Sprogspor har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Bibliotekernes Sprogspor er en samlet pakke, som Centralbibliotekerne tilbyder kommuner landet over. Pakken indeholder koncepter og materialer til brug for jeres lokale arbejde med at understøtte sprog og læsning i familier og dagtilbud. Som partnerskabskommune får I desuden adgang til at lægge lokalt indhold på Sprogsporets hjemmeside og nyhedsbrev.

På Sprogsporet.dk finder man en åben ressourcesamling om sprog og tidlig literacy for dagtilbud og forældre med børn i aldersgruppen 0-7 år. Herudover tilbydes man en profil, som målretter indhold på hjemmeside og i nyhedsbreve. Profilen kan både være faglig og privat.

De første to koncepter i programmet er Sprogfitness og Sprogstart. Sprogstart er et 6 ugers færdigpakket bog- og sprogstimulerende forløb til dagtilbuddene.
 

I 2019 er Bibliotekernes Sprogspor nået ud til hele 46 kommuner, som har valgt at deltage med enten Sprogfitness eller Sprogstart og dermed også få adgang til vores fælles hjemmeside og nyhedsbrev.

Det er nu atter muligt at blive partnerskabskommune i Sprogsporet, bestille sprogstartsposer og deltage i Sprogsporets kompetenceudvikling 2020.
På netværksmødet vil I få en introduktion til Bibliotekernes Sprogspor og de første to koncepter samt mulighed for at udveksle Sprogstarts-erfaringer, og erfaringsudveksle om øvrige indsatser for de 0-7 årige.
Dette netværksmøde afholdes i stedet for en fælles national temadag i november.


Pt er flg. kommuner med fra vores region: Bornholm, Solrød, Guldborgsund, Næstved, Faxe, Køge, Holbæk og Roskilde.


Yderligere spørgsmål til både Bibliotekernes Sprogspor og/eller selve mødet kan rettes til Henriette Dybdal henriettedy@roskilde.dk


Målgruppe

Ansatte på et bibliotek under Roskildes Centralbiblioteksområde med børnebiblioteket som arbejdsområde uanset faglig baggrund.

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 14. november 2019 - 9:00 - 13:00

Kontaktperson

Adresse

Roskilde Bibliotekerne
Kreativt Hus for Børn
Algade 31
4000 Roskilde,
Danmark

Bemærkninger

Gratis deltagelse. Hvis I allerede er med i Sprogstart kan I vente med at komme til kl. 10.30, men I er også meget velkomne til at deltage i hele dagen. Hvis I først kommer kl. 10.30 må I gerne sende en mail til Henriette i forhold til bestilling af forplejning.

Tilmelding

Pladser i alt

30

Ledige pladser

16

Tilmeldingsfrist

Mandag, 11. november 2019 - 12:00

Deltagere

I alt 14 deltagere

Roskilde Bibliotekerne
Greve Bibliotek
Ringsted Bibliotek
Ringsted Bibliotek
Sorø Bibliotek
Solrød Bibliotek
Solrød Bibliotek
Guldborgsund Bibliotekerne
Glostrup Bibliotek
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Roskilde Bibliotekerne
Københavns Biblioteker