Roskilde CB: Netværksmøde Digitale kontaktpersoner og It-vejledere

Torsdag, 28. april 2016 - 9:00
Holbæk

Indbydelse til årets første Netværksmøde for IT-vejledere og Digitale Kontaktpersoner i Roskildes CB-region

Dagsordnen er denne gang præget af, at alle netværkstovholdere for CB-netværk har været igennem et udviklingsforløb med
fokus på at sikre endnu bedre netværksmøder i CB-regionen.

Konkret betyder det også, at vores netværksmøder udvikles - og sammen skal vi arbejde med at gøre netværket endnu bedre.
Det betyder bl.a., at vi skruer op for involveringen af alle mht. både deltagelse og bidrag på selve møderne.
Målet er, at styrke netværkets eksistens og synliggøre vores arbejde i regionen.
Det og meget andet vil I høre mere om på mødet.

09.30-10.00
Ankomst og Morgenmad

10.00-10.30
Check ind – præsentation og forventninger  Kort præsentationsrunde ved alle: navn, bibliotek, primære arbejdsopgaver.
Hvad er formålet med netværket (kort) og beskrivelse af udviklingsforløbet som skal forbedre alle CB-netværkene, inkl.vores.
Hvilke forventninger har jeg til dette netværk – hvordan bidrager dette netværk til mit arbejde og mit bibliotek?

10.30-11.15
Netværkets spilleregler.
Vi er et veletableret netværk, men i takt med en videreudvikling af netværket, sætter vi indledningsvist også fokus på,
hvordan vi gerne vil have, at netværket skal køre fremover og vores engagement i netværket.
Derfor skal vi definere netværkets spilleregler, og vi skal have en refleksions- og prioriteringsrunde, hvor spilleregler stadfæstes.

11.15–12.15
Orientering fra tovholder, Christine.
Herunder orientering vedr Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (den er som bekendt forsinket) – vi ser bl.a. video-oplæg ved Lars Frelle, DIGST og nyt demomiljø
Nyt vedr. Digitalt landsmøde og kommende møder.
Ny CB-rammeaftale: hvad betyder den for dette netværk og for bibliotekerne generelt i regionen?
Siden sidst: fokus på anvendelse af teorier og værktøjer fra internatets workshop Kristian Koch/Jacob og digital dannelse.

12.15-12.45  Frokost

12.45-13.10
Rundvisning Holbæk Bibliotek ved Birgitte

13.15-13.50
Fast punkt fremover:
Faglig sparring og videndeling om erfaringer fra projekter, indsatser og undervisningsaktiviteter og -metoder "Runden”.
Forberedelse:
Alle får 2 min. (sharp) til at præsentere udvalgt(e) indsatser – enten som man har afsluttet eller som er på vej.
Det forventes, at alle har forberedt sig og udnytter sine 2 minutter til gavn for hele netværket.
Tænk først og fremmest over at præsentere indsatser som andre kan bruge i deres undervisnings-/udviklingsarbejde

13.50-14.00
Kort pause – vi tanker kaffe og kage.

14.00-14.30
Koordinering og planlægning / ideer til kommende møders indhold.

14.30-15.00
Check ud (fast punkt fremover).
Hvad tager vi med hjem fra mødet i dag? Opsamling.

Dagsordentemaer på næste møde besluttes, herunder rollefordeling – hvem bidrager med hvad? 5-7 roller fordeles

Næste mødedato præsenteres.

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Mødet er for digitale kontaktpersoner og IT-vejledere i Roskildes CB-område

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 28. april 2016 - 9:00 - 15:00

Kontaktperson

Adresse

Holbæk Bibliotek
Nygade 9
4300 Holbæk,
Danmark

Bemærkninger

Der vil blive serveret morgenbrød og frokost

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

Mandag, 25. april 2016 - 23:00

Deltagere

I alt 18 deltagere

Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Sorø Bibliotek
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
LollandBibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Bornholms Biblioteker
Ringsted Bibliotek
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Holbæk Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Bornholms Biblioteker
Holbæk Bibliotek
Kalundborg Bibliotek
Greve Bibliotek
Solrød Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne