Teknologi for alle i overskrifter
• Nationalt overbygningsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen
• Kan ses i forlængelse af Digital Transformation - med fokus på borgerne

Hvad er BPI?

Biblioteks Produceret Indhold - er i nuværende form, en artikeldatabase med tilhørende webservice, driftet af DDB.

Samarbejdet med folkeskolen er et centralt udviklingsområde for bibliotekerne og der ligger et stort potentiale for begge parter i at udbygge samarbejdet.

Under overskriften Byg partnerskaber! har projekt Ud af Boksen! udviklet en guide, en værktøjskasse, et website med viden om og inspiration til partnerskabsarbejde samt filmen Better Together.

Folkets Bibliotek var et designantropologisk samarbejdsprojekt mellem Kulturstyrelsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Projektet er et partnerskab mellem Erhvervsstyrelsen og Kulturstyrelsen, der skal sikre at mindre virksomheder kan gå på biblioteket og få hjælp til at indberette oplysninger digitalt til det offentlige. 

På denne side finder du resultaterne, kontaktpersoner, oplysninger om best practice og et rids af forløbet.

Vær med til at bryde tavsheden om psykisk sygdom
– tilbud om besøg af kaffesalon til bibliotekerne i Region Hovedstaden

Procesfacilitator i de danske folkebiblioteker er en ny uddannelse udbudt af de seks centralbiblioteksområder i fællesskab.

Slots- og kulturstyrelsen koordinerer bibliotekernes samarbejder med DR.