Roskilde CB: Netværksmøde - Fagligt netværk for erfarne facilitatorer

Onsdag, 28. august 2019 - 10:00
Roskilde

Invitation til møde i fagligt netværk for erfarne facilitatorer!

Mødet er en del af et større tiltag, hvor Roskilde Centralbibliotek gennem de sidste år haft facilitering som indsatsområde og har kørt flere grunduddannelser i facilitering efterfulgt af specialiseringsforløb. Vi følger op på uddannelserne og efterspørgslen fra deltagerne om et netværk for erfarne facilitatorer.

Formålet med netværket er at samle alle de erfarne facilitatorer, der er i Roskilde Centralbibliotek-regi og skabe et fagligt netværk. I netværket vil vi “nørde” med forskellige fagbegreber, som vil blive præsenteret af eksterne eksperter. Endvidere vil netværket også være et fagligt sparringsrum og et sted for erfarings- og videns udveksling. Vi vil også arbejde med cases fra de enkelte biblioteker. Der vil i netværket være fokus på den enkelte facilitator og vedkommendes evner til at udvikle sit eget personlige lederskab og på den måde udvikle sin kapacitet som facilitator.


Kom med til det første netværksmøde, hvor temaet er teoretisk up date og refleksiv praksis

  • Hvordan kan vi containe og holde feltet kraftfuldt, når vi som facilitatorer får impuls til at reagere instinktivt eller vanemæssigt?

Beskrivelse af det faglige indhold:
Vi vil om formiddagen arbejde med at bygge et rodnet for det kommende faglige arbejde, vi skal udføre sammen. Formiddagen vil hele tiden være faciliteret med to perspektiver: ét indholds-/værktøjsperspektiv og ét procesperspektiv. Der vil være en vekselvirkning mellem disse to - og vi vil hele tiden undersøge, hvorfor vi gør som vi gør. Og hvad er effekten af vores værktøjer og facilitering. Det skal understøtte hver deltagers refleksive procespraksis og sikre, at værktøjerne bliver forståelige og brugbare i egen bibliotekspraksis efterfølgende.

Om eftermiddagen bygger vi videre på den faglige praksis og arbejder med de situationer som kræver noget ekstra af os. Der hvor processen tage en drejning som udfordrer faciliteringen. Hvad kræver det nu af dig som faciliterer, hvor har du dit fokus? Og hvordan håndterer du den fortsatte facilitering og gruppens reaktioner, såvel som dine egne?

Vi undersøger begreber som containing, positionering og at holde feltet. Vi ser på hvordan de kan bruges i faciliteringen og i fællesskab videreudvikler vi evnen til at håndtere situationerne på en hensigtsmæssig måde og skabe synergi i - og mening med processen.

Dagens ekspert: Johanne Eriksen
Johanne Eriksen har som proceskonsulent gennem mange år uddannet facilitatorer og faciliteret organisatoriske udviklingsprocesser med målet at styrke samarbejde og lederskab. Med sin tydelighed og dybe forståelse for gruppedynamik procesleder Johanne ofte processer med forskellige og stærke viljer i spil. I sin facilitering, supervision og undervisning er hun kendt for at skabe et inspirerende og trygt rum for refleksion og læring. Johanne er tidligere ansvarlig for Mannaz Proceskonsulentuddannelse i Sverige. Hun er psykoterapeut og uddannet ved KaosPiloterne. Johanne er co-founder af Emerging og hun er vært på Processpodden, en podcast om proces. Udvalgte kunder: Linné universitetet, Københavns kommune, Film i Skåne, Roskilde Centralbibliotek, Malmö stad, Toca Boca.

Netværksdagens indhold:

9.30-10.00
Get in og morgenmad
10.00
Velkomst og rammesætning

Involverende procesøvelser
Hvem er jeg som facilitator? hvor er jeg på vej hen?
Meta-perspektiv: Opfyldning af værktøjskassen

12.30
Let frokost

Procesredskaber - containing, positionering og at holde feltet
Opsamling, læring og opfyldning af værkstøjskassen

18.30
Netværksmiddag - bekræft at du deltager i middagen til tinah@roskilde.dk

20.00
Tak for i dag!

 

 

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Erfarne facilitatorer. Du skal være villig til at arbejde med og afprøve dine nye færdigheder i praksis undervejs i forløbet. Deltagelse i netværket forudsætter deltagelse på grundforløbet eller anden relevant grundkursus.

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 28. august 2019 - 10:00 - 20:00

Ansvarlig

Kontaktperson

Adresse

RAGNA ROCK museet
Rabalderstræde 16
4000 Roskilde,
Danmark

Bemærkninger

Der er ankomst og morgenmad fra kl. 9.30.

Tilmelding

Pris

500,00 kr.

Pladser i alt

30

Ledige pladser

6

Tilmeldingsfrist

Mandag, 5. august 2019 - 12:00

Deltagere

I alt 24 deltagere

Roskilde Bibliotekerne
Ringsted Bibliotek
Holbæk Bibliotek
Køge Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Solrød Bibliotek
Køge Bibliotekerne
Albertslund Bibliotek
Holbæk Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Holbæk Bibliotek
Holbæk Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Helsingør Kommunes Biblioteker
Ringsted Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Faxe Kommunes Biblioteker
Lejre Bibliotek & Arkiv
Lejre Bibliotek & Arkiv