Ambassadørnetværket for licenser – hvad er det?

17. juni 2019

Centralbibliotekerne står i fællesskab for Ambassadørnetværket for licenser. Netværket har til opgave at understøtte landets biblioteksansatte med faglig viden om det digitale indhold, der er indkøbt af bibliotekerne på licensområdet.

I øjeblikket er der 17 ambassadører tilknyttet licenserne. Ambassadøren fungerer som faglig kontaktperson og sparringspartner for landets biblioteker, DDB’s Indkøbsfunktion og leverandøren.

Ambassadøren holder desuden øje med nye funktioner, indholdsopdateringer og andre nyheder fra det enkelte produkt og sørger for at denne viden bliver formidlet på centralbibliotek.dk under ’Licenser’. Her kan bibliotekerne med et klik på ’Følg’ knappen følge den enkelte licens og holde sig opdateret på den faglige, indholdsmæssige eller funktionelle udvikling.

Du finder oversigten over de enkelte ambassadører under ’Ambassadørliste’, ligesom du under den enkelte licens kan se, hvem der er ambassadør for licensen.

Overbygningslicenser
Ud over jeres lokale licensindkøb, så fortsætter Centralbibliotekerne med at finansiere overbygningslicenserne eReolen Global, PressReader og RB Digital Magazines – den sidste med modellen, hvor Centralbibliotekerne betaler platformen, og I selv betaler indholdet.

Brug endelig løs af de nationale licenser, vi vil så gerne have, at I bruger dem så meget som muligt!

Kontakt altid gerne ambassadøren hvis der opstår spørgsmål til en licens. Support spørgsmål af teknisk karakter skal dog rettes til DDB / LM support.

Webinarer
Ud over at videreformidle leverandørernes egne webinarer producerer Ambassadørnetværket også selv e-læring senest med forløbet ’Boost din betjening af studerende’.

Ambassadørnetværket opfordrer til, at man i stedet for tilmelding, trykker på ’Følg’-knappen på det enkelte webinar, hvis man kun er interesseret i at modtage linket til det optagne webinar. På den måde optager man ikke plads for andre, der gerne vil deltage ’live’ og man får alligevel en notifikation, når det optagne webinar er klar.

Alle optagne webinarer kan desuden ses under fanen ’Kompetenceudvikling’ på centralbibliotek.dk. På denne side kan man i menuen ’E-læring’ sortere på ’E-læring u/tilmelding’, og derved få et overblik over alle de spændende læringsforløb.

Følg licenserne
Husk at følge licenserne på centralbibliotek.dk. Ved at klikke på ’Følg’ knappen under Licens nyheder, vil du blive notificeret, når der sker nyt på licensområdet.

Under de enkelte licenser bør du også vælge ’Følg’ for fremover at blive notificeret, når der er nyt om de licenserne. Det kan fx være information om nyt PR-materiale, adgangsproblemer, nye funktioner, webinarer mm.

Forfatter

Pia Bechmann: 
pia.bechmann@aalborg.dk