Foto: Odense Biblioteker og Borgerservice

Analyse digital musikformidlingstjeneste fra Moos-Bjerre A/S viser interessante indikationer

3. december 2018

Den omfattende analyse af musikområdet af analysebureauet Moos-Bjerre A/S giver indikationer om interessante resultater

Vi nærmer os efterhånden slutningen på 2018. Og på tærsklen til det nye år, er vi samtidig nærmere en afslutning på den lange og grundige undersøgelse af slutbrugernes tanker om, hvorvidt en biblioteksbaseret musiktjeneste giver mening for dem. 

Siden sommer har analysefirmaet Moos-Bjerre A/S gennem flere undersøgelsesetaper taget temperaturen i befolkningen, blandt eksperter og på de forskellige målgrupper for hvilken en ny musiktjeneste fra bibliotekerne kunne være relevant. 

Vi står midt i undersøgelses- og analyseprocessen, og de foreløbige indikationer er: 

  •  at danskerne er ivrige musiklyttere og brugere - og de er det i særdeleshed på digitale medier.
  • at der er ønsker om at et evt. nyt tilbud giver mulighed for at lytte til musik inden for ens favoritgenre via radio, playliste eller podcast eller via adgang til streaming on demand. 
  • at der er et væsentligt brug af dansk musik og en ikke uvæsentlig interesse for et tilbud med dansk indhold. 

På stort set alle de undersøgte punkter er der en markant forskel afhængig af danskernes alder, og især de yngste synes at skille sig ud mht. både vaner og ønsker. 
Det er for tidligt at vurdere, hvorvidt der kan identificeres en tilstrækkelig stærk interesse for et nærmere bestemt og afgrænset tilbud, så en større gruppe med sandsynlighed vil benytte en ny musiktjeneste med bibliotekerne som afsender.
Det afventer nærmere statistisk analyse og en afprøvning i nogle udviklingsworkshops.

Undersøgelsens faser indtil nu
Første fase af undersøgelsen var et forstudie af musikområdet med desk research, som dannede grundlaget for det videre arbejde, på lige fod med den en teoretisk markedsanalyse af de eksisterende musiktilbud. Markedsanalysen kunne, med fokus på hvad øvrige tjenester tilbyder, skabe et billede af hvilke "huller" i det eksisterende udbud af tjenester, en biblioteksbaseret musiktjeneste ville kunne udfylde. 

En efterfølgende længere række af interviews med centrale branchefolk der tæller forskere, rettighedshavere, bibliotekschefer, biblioteksfolk, samarbejdspartnere (heriblandt DR), musikskoleledere, festivalarrangører, musikere og musikkonsulenter, har skabt et billede af eksperters syn på bibliotekets rolle på musikområdet og givet perspektiver på fremtidige muligheder set ud fra deres optik.

Dette er blevet efterfulgt af eksperimentelle observations- og ”tænke højt”-studier, hvor der blev inddraget en række interviewpersoner, der spænder bredt over forskellige aldersgrupper, samt repræsentation af både private og professionelle potentielle brugere. De private er brugere, der potentielt ville bruge en musiktjeneste fra biblioteket i deres private liv, mens de professionelle er rekrutteret på baggrund af potentielt brug i arbejdsøjemed, f.eks. folkeskolelærere, musikskolelærere, musikanmeldere m.m.

På baggrund af resultaterne fra forstudiet og ekspertinterviews blev grundlaget lagt for den næste undersøgelsesfase: Spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, der endte med at omfatte knap 1.800 danskere. Undersøgelsen blev afsluttet tirsdag den 20. november 2018. 

Hvad Nu?
Allerede på nuværende tidspunkt er der mange interessante elementer og resultatindikationer i undersøgelsen. De vigtigste af disse danner grundlag for forskellige scenarier for hvordan indholdet af en biblioteksbaseret musiktjeneste kan se ud. Disse scenarier vil blive afprøvet på en gruppe af slutbrugere på udviklingsworkshops der gennemføres i denne her tid. 

Den samlede undersøgelse vil blive afsluttet i de første uger af det nye år. Analyseundersøgelsen er som bekendt finansieret af DDBs projektpulje. Derfor vil de endelige resultater, så snart de er kommet på plads, blive fremlagt overfor Slots- og Kulturstyrelsen, inden resultaterne offentliggøres bredt ud i bibliotekssektoren.

På baggrund af undersøgelsens resultater, tages der stilling til om de har relevans at etablere en ny biblioteksbaseret musiktjeneste, der kan tage over efter den eksisterende musiktjeneste Bibzoom.   

Af:
Niels Mark, projektleder

P.v.a.

Styre- og referencegruppe for
”Analyseprojekt: Undersøgelse af muligheder for en digital musikformidlingstjeneste i bibliotekerne”

Emner

Forfatter

Niels Mark: 
nimar@odense.dk