eReolen får Bibliotekernes Formidlingspris 2018

Vindere af Bibliotekernes Formidlingspris 2018

28. januar 2019

Kulturminister Mette Bock overrakte d. 24.1. 2019 Bibliotekernes Formidlingspris. 

Vinderne af prisen er Tønder Kommunes Biblioteker og eReolen, der med deres nyskabende formidlingstiltag er på forkant både digitalt og i det fysiske biblioteksrum. Kulturminister Mette Bock sagde ved uddelingen af prisen: ”Jeg vil gerne rose både Tønder Kommunes Biblioteker og eReolen, som i dag vinder Bibliotekernes Formidlingspris. De har begge vist bredden i bibliotekernes tilbud, og at biblioteker stadig er vigtige og relevante mødesteder for brugerne – både når det handler om det fysiske og digitale rum. Det er meget prisværdigt.

I Tønder har projektet ’Mens vi venter’ skabt meningsfulde møder mellem asylansøgere og borgerne i lokalområdet. Man har etableret demokraticaféer, besøg på rådhuset og ture til lokale seværdigheder, så asylansøgerne har fået et indblik i dansk kultur, litteratur, demokrati og dannelse. Samtidig er danske unge også blevet klogere på andre kulturer. 

Bibliotekernes fælles digitale tjeneste, eReolen, stiller e-bøger og lydbøger gratis til rådighed for alle børn og voksne, men de har også gjort en kæmpe indsats for at formidle samtaler om bøger blandt læserne og samarbejdet med de lokale biblioteker. 

Jeg har selv i dette efterår været rundt i landet sammen med formanden for KLs kulturudvalg Leon Sebbelin for at høre, hvilke ønsker borgerne har til folkebibliotekerne, og min oplevelse er, at bibliotekerne skal favne meget bredt for at komme alle i møde. Begge prismodtageres projekter er for mig gode eksempler på, hvordan bibliotekerne med deres mange forskelligartede tilbud er relevante for brugerne og er med til at engagere borgerne og stimulere fællesskaber.”

Læs mere om prisvinderne i Kulturministeriets pressemeddelelse


Om prisen
Bibliotekernes Formidlingspris gives til det bibliotek, der på bedste vis har formået at formidle sine tilbud til borgerne. Prisen har til formål at sætte fokus på bibliotekernes store formidlingsindsats og deres bestræbelser på at gå nye veje for at skabe nye brugere og tilpasse formidlingen til de kendte brugergrupper. Det er kulturministeren, der på baggrund af en indstilling fra et uvildigt fagpanel udpeger vinderen. Det er sidste gang, Bibliotekernes Formidlingspris uddeles.