Foto: Centralbibliotekerne

Digital Transformation – vision og forundersøgelse

29. august 2018

Centralbibliotekerne har sammen med Slots- og Kulturstyrelsen igangsat et nationalt indsatsområde med temaet ”Den digitale transformation”, hvor målet er at styrke og udvikle bibliotekernes indsats over en 2-årig periode.

På vegne af indsatsområdet har projektet ’Organisationsforløb i digital transformation’ netop offentliggjort visionspapir og analyse of den digitale parathed i biblioteks-Danmark. Således hviler indsatsområdet fremadrettet på følgende vision:

”Bibliotekerne skaber nytænkende digitale løsninger for og med borgerne med afsæt i bibliotekets kerneområder og en fælles forståelse af den digitale udvikling som en væsentlig faktor i forbindelse med oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Bibliotekerne understøtter og løfter borgernes digitale dannelse og teknologiske forståelse med ny viden, grænsesøgende nysgerrighed og smittende kreativitet”.

I analysen kan man desuden blive klogere på positive tendenser og presserende udfordringer inden for det digitale områder, samt læse om nogle af de refleksioner, der gøres for at styrke bibliotekernes digitale tilbud.

Seminaret "Ledelse af digital transformation" bliver starten på det 2-årige tema. Det afholdes 14. og 15. november i Middelfart, Comwell Kongebrogården - se mere her: https://centralbibliotek.dk/ledelse-af-digital-transformation-i-en-bibliotekskontekst-%E2%80%8B.

Mere information om indsatsområdet: https://centralbibliotek.dk/nyheder/digital-transformation-%E2%80%93-nationalt-indsatsomr%C3%A5de-i-2018-2019

Projektside for ’Organisationsforløb i Digital Transformation’: https://centralbibliotek.dk/groups/national-indsats-2018-2019-digital-transformation